Roads and Bridges - Drogi i Mosty
11, 3, 2012, 183-194

Investigation of the load bearing capacity of precast manhole covers to be embedded in road pavements

Danuta Bebłacz Mail
Road and Bridge Research Institute, Warsaw
Michał A. Glinicki Mail
Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences, Warsaw
Maciej Sobczak Mail
Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences, Warsaw
Jolanta Wołowicz Mail
Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences, Warsaw

Abstract

Concrete manhole covers of underground cable networks, placed into pavements of roadways and footways, are often subjected to premature damage posing a threat to traffic safety. That is why the investigation was undertaken to increase the durability of precast concrete covers. New concrete mixtures for precast elements as well as the structure of elements (the type of a chassis, the number and arrangement of reinforcement bars) were designed. Experimental research into the load bearing capacity of concrete elements manufactured in multiple precast plants according to the assumed mix design was carried out. The impact of the type of cement, chemical admixtures and fibre reinforcement on the load capacity of precast concrete elements was assessed. The high effectiveness of fibre reinforcement enhancing the load bearing capacity of concrete covers was found.

Keywords


concrete, concrete precast elements, fibreconcrete, load capacity, manhole covers

Full Text:

PDF PDF

References


Czagowiec Z., Glinicki M.A., Kowalski P.: Ocena stanu technicznego betonowych pokryw studni kanalizacji kablowej stosowanych w ciągach drogowych. Drogi i Mosty, 8, 3, 2009, 5 - 30

Bebłacz D., Glinicki M.A.: Wpływ domieszek i dodatków do betonu na wytrzymałość i trwałość betonu w prefabrykowanych pokrywach studni. IBDiM, Seria S „Studia i materiały” – Beton modyfikowany do dróg i mostów, 62, Warszawa, 2010, 47 - 56

Delatte N.: Concrete pavement design, construction and performance. Taylor and Francis, London and New York, 2008

Gawlicki M.: Przydatność cementów wieloskładnikowych i dodatków mineralnych do produkcji betonu na pokrywy studzienek kanalizacji kablowej. Drogi i Mosty, 8, 1, 2009, 41 - 71

Dhir R.K., Jones M.R.: Development of pfa use in precast concrete manhole units. Cement and Concrete Research, 22, 1992, 35 - 46

Glinicki M.A.: Ocena i projektowanie fibrobetonów na podstawie wytrzymałości równoważnej. DROGI I MO- STY, 1, 3, 2002, 5 - 36

Bentur A., Mindess S.: Fibre reinforced cementitious composites. Taylor and Francis, London and New York, 2007

Glinicki M.A., Rafalski L., Bebłacz D., Kamiński P., Czagowiec Z., Kowalski P., Dmowski E.: Kryteria wykonania i badania pokryw oraz zwieńczeń studni kanalizacji kablowej z betonu zbrojonego. Seria I „Informacje, Instrukcje”, 82, IBDiM, Warszawa 2010

Bebłacz D., Glinicki M.A., Kamiński P.: Właściwości techniczne betonu modyfikowanego domieszkami i dodatkami, przeznaczonego na prefabrykowane pokrywy studni wbudowanych w nawierzchnie. VI Konferencja „Dni Betonu - Tradycja i Nowoczesność”, Wisła 11-13.10.2010, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków, 2010, 851 - 859

Glinicka A.: Badania osiowego rozciągania prętów z wybranych gatunków stali zbrojeniowych. Logitrans – VII Konferencja Naukowo-Techniczna Logistyka, Systemy Transportowe, Bezpieczeństwo w Transporcie, 2010, 1581 - 1588

Kwaśniewski L.: Analiza dynamiczna oddziaływania ruchomego koła na pokrywę studni kablowej. Drogi i Mosty, 9, 1, 2010, 77 - 98


Investigation of the load bearing capacity of precast manhole covers to be embedded in road pavements

  
Bebłacz, Danuta et al. Investigation of the load bearing capacity of precast manhole covers to be embedded in road pavements. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 11, n. 3, p. 183-194, apr. 2012. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 20 Apr. 2024.