Roads and Bridges - Drogi i Mosty
12, 2, 2013, 159-171

Evaluation of impermeability of concrete containing calcareous fly ash in respect to environmental media

Karolina Gibas Mail
Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences, Warsaw
Michał A. Glinicki Mail
Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences, Warsaw
Grzegorz Nowowiejski Mail
Hydrobudowa-1 Concrete Laboratory Limited Liability Company, Warsaw

Abstract

The paper presents the investigation of concrete resistance to penetration by liquid and gaseous environmental media. Calcareous fly ash obtained from Bełchatów Power Station was used as concrete additive. In the mix design a certain portion of binder (15% and 30%) was substituted with calcareous fly ash assuming the efficiency factors of 0.7 or 1.0. The tested parameters included the air permeability coefficient measured with Torrent method, the depth of water penetration under pressure and the coefficient of chloride ions migration measured with the rapid chloride migration test. It was established that the addition of calcareous fly ash resulted in the desired reduction of the value of a chloride migration coefficient while the effect on the permeability of water and air was similar to the effect it had on the compressive strength of concrete.

Keywords


air permeability, calcareous fly ash, chloride migration, compressive strength, fly ash processing, Torrent method, water permeability

Full Text:

PDF PDF

References


Nilsson L.O.: Transport process in the microstructure of concrete and their relevance for durability, in: Microstructural-related Durability of Cementitious Composites, Editors: G. Ye, K. van Breugel, W. Sun and Ch. Miao, RILEM Publications SARL, 2012, 29 - 36

Brandt A.M.: Cement-Based Composites: Materials, Mechanical Properties and Performance. Taylor&Francis, 2009

RILEM TC 189-NEC: Non-destructive evaluation of the concrete cover. Comparative test – Part I – Comparative test of ‘penetrability’ methods, Materials and Structures, 38, 2005, 895 - 906

Śliwiński J.: Podstawowe właściwości betonu i jego trwałość, Cement Wapno Beton, 76, 5, 2009, 245- 254

Scrivener K.: Impact of microstructure on the durability of concrete, in: Microstructural-related Durability of Cementitious Composites, Editors: G. Ye, K. van Breugel, W. Sun and Ch. Miao, RILEM Publications SARL, 2012, 13 - 19

Giergiczny Z., Synowiec K., Żak A.: Suitablility evaluation of calcareous fly ash as an active mineral additive to concrete. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 12, 1, 2013, 83 - 97

Naik T.R., Singh S.S.: Use of high-calcium fly ash in cement-based construction materials. Fifth CANMET/ACI International Conference on Fly Ash, Silica Fume, Slag and Natural Pozzolans in Concrete. Milwaukee, USA, Supplementary Papers, 1995, 144 - 156

Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Gibas K., Glinicki M.A., Nowowiejski G.: Influence of high calcium fly ash on permeability of concrete in respect to aggressive media. Drogi i Mosty, 10, 3, 2011, 39 - 61 (in Polish)

Gibas K., Glinicki M.A.: Influence of calcerous fly ash on concrete resistance to migration of chlorides. International Symposium Brittle Matrix Composites-10, Woodhead Publishing & IPPT PAN, Warsaw, 2012, 367 - 376

Glinicki M.A., Nowowiejski G., Dąbrowski M., Gibas K.: Wpływ wilgotności betonu i dodatków popiołowych na gazoprzepuszczalność określoną metodą Torrenta. VI Konferencja „Dni Betonu – Tradycja i Nowoczesność”. SPC, Kraków 2010, 711 - 720

Śliwiński J., Tracz T.: Przepuszczalność betonu określana przy przepływie gazu metodą laboratoryjną i polową - porównanie wyników i ich korelacja. VII Konferencja „Dni Betonu – Tradycja i Nowoczesność”, SPC, Kraków, 2012, 949 - 958

Nowowiejski G.: Wpływ popiołów lotnych wapiennych na współczynnik przepuszczalności gazów i wodoszczelność betonu. VII Konferencja „Dni Betonu – Tradycja i Nowoczesność", SPC, Kraków, 2012, 597-607

Bentur A., Mitchell D.: Material performance lessons, Cement and Concrete Research, 38, 2, 2008, 259 - 272

Glinicki M.A., Nowowiejski G.: Strength and permeability of concrete with CEM II and “CEM V” cements containing high calcium fly ash. 3rd International Conference on Sustainable Construction Materials and Technology - SCMT 2013, Kyoto, 2013

Śliwiński J., Tracz T.: Sposób rejestracji i opracowania wyników badań przesiąkliwości betonu wodą. IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Zagadnienia materiałowe w inżynierii lądowej”, MATBUD 2003, Politechnika Krakowska, Kraków 2003, 372 - 378


Evaluation of impermeability of concrete containing calcareous fly ash in respect to environmental media

  
Gibas, Karolina; Glinicki, Michał A.; Nowowiejski, Grzegorz. Evaluation of impermeability of concrete containing calcareous fly ash in respect to environmental media. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 12, n. 2, p. 159-171 , feb. 2014. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 22 Feb. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.013.012.