Roads and Bridges - Drogi i Mosty
8, 3, 2009, 31-54

Strength characteristics of hydraulically bound aggregate mixtures in road construction

Cezary Kraszewski Mail
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
Published: 2016-02-08

Abstract

The article presents a survey of requirements concerning hydraulically bound road bases and results of compressive Rc and tensile strength Rt tests. Also the relationships between properties of hardened mixtures according to PN-EN 14227-1÷5 were considered. Relationships between different properties for concrete are known and are established (Eurocode 2). There is lack of such relation for road hydraulic bound mixtures of lower compressive strength 0.5 MPa ÷ 20 MPa. The analysis presented in this study discovered a relationship between compressive strength Rc and tensile strength Rt for various hydraulically bound mixtures (bound by cement, granulated slag, fly ash or hydraulic road binder) of compressive strength within the range 5 MPa ÷ 20 MPa. Properties of hydraulically bound mixtures of aggregates graded 0/22.4 mm using various types of aggregates (crushed or uncrushed, sedimentary or metamorphic rock and recycled concrete) were analyzed in this study. Test results and relationship between tested properties can be helpful for mechanistic design of road construction especially because the fatigue life of rigid or semi-rigid road pavement depends substantially on durability of hydraulically bound layers.

Full Text:

PDF

References


Kraszewski C.: Kruszywa i grunty związane hydraulicznie w konstrukcjach drogowych. Drogownictwo nr 3/2009

Badania i analiza porównawcza właściwości mieszanek związanych hydraulicznie wg dotychczasowych norm PN i nowych norm PN-EN 14225:1÷5 praca zbiorowa pod redakcją Cezarego Kraszewskiego, Warszawa, listopad 2007 r.

Błażejowski K., Jabłoński K., Kraszewski C., Wilczek J.: Projekty dokumentów aplikacyjnych do norm PN-EN 14227-1÷5. Maszynopis, opracowanie na zlecenie IBDiM, Warszawa 2008

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa 1997

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. IBDiM, Warszawa 1997

Judycki J.: Analizy obliczeniowe dotyczące weryfikacji katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Praca zbiorowa, Gdańsk 1995

Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych, IBDiM, Warszawa 2001

Glinicki M.A.: Analiza wymagań wytrzymałości betonu na rozciąganie przy zginaniu w nawierzchni drogowej. Drogi i Mosty nr 1/2005

Kraszewski C.: Analiza wyników badań mrozoodporności mieszanek z kruszyw związanych hydraulicznie. Drogi i Mosty nr 3/2008

Judycki J.: Podstawy określania współczynników równoważności obciążenia osi do projektowania nawierzchni drogowych. Drogi i Mosty 2/2006

Rafalski L.: Podbudowy drogowe. Studia i materiały, zeszyt 59, IBDiM, Warszawa 2007

Heavy duty pavements. The structural design of heavy duty pavements for ports and other industries. Edition 4. Interpave. Precast Concrete Paving and Kerb Association, 2007

Mechanistic Design of Semi-Rigid Pavements – An Incremental Approach. Danish Road Institute, Report 138, 2004


Strength characteristics of hydraulically bound aggregate mixtures in road construction

  
Kraszewski, Cezary. Strength characteristics of hydraulically bound aggregate mixtures in road construction. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 8, n. 3, p. 31-54, feb. 2016. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 22 Feb. 2024.