Roads and Bridges - Drogi i Mosty
8, 3, 2009, 5-30

Evaluation of technical condition of concrete covers of cable manhole used in roads

Zbigniew Czagowiec Mail
Zakład Doświadczalny Badań Łączności w Warszawie
Michał A. Glinicki Mail
Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie
Piotr Kowalski Mail
Zakład Doświadczalny Badań Łączności w Warszawie
Published: 2016-02-08

Abstract

The subject of the paper is the technical condition of precast concrete covers of cable manhole used on roads for pedestrians and vehicles. The purpose of performed investigation was the evaluation of the technical condition of concrete covers on the basis of visual inspection of existing precast covers and analysis of quality of concrete used for precasting. Multiple covers were observed to be defective already after one year of exploitation. Frequent mistakes of installation of corers were also found. A large scatter of compressive strength of concrete was found and the strength of concrete in about 15% of specimens was found to be lower than 25 MPa required for the lowest class of A 15 covers.

Full Text:

PDF

References


PN-EN 124:2000 Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakości

PN-EN 1563:2000 Odlewnictwo - Żeliwo sferoidalne

PN-EN 1561:2000 Odlewnictwo - Żeliwo szare

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 10017:2006 (oryg.) Walcówka stalowa do ciągnienia i/lub walcowania na zimno. Wymiary i tolerancje

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 1 Ogólne warunki techniczne dostawy

PN-EN 10025-2:2007 Wyroby walcowane na gorąco ze stali konstrukcyjnych - Część 2 Warunki techniczne dostawy stali konstrukcyjnych niestopowych.


Evaluation of technical condition of concrete covers of cable manhole used in roads

  
Czagowiec, Zbigniew; Glinicki, Michał A.; Kowalski, Piotr. Evaluation of technical condition of concrete covers of cable manhole used in roads. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 8, n. 3, p. 5-30, feb. 2016. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 17 Apr. 2024.