Roads and Bridges - Drogi i Mosty
10, 3, 2011, 39-61

Influence of high calcium fly ash on permeability of concrete in respect to aggressive media

Daria Jóźwiak-Niedźwiedzka Mail
Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences, Warsaw
Karolina Gibas Mail
Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences, Warsaw
Michał A. Glinicki Mail
Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences, Warsaw
Grzegorz Nowowiejski Mail
Hydrobudowa 1 Betoniarnia-Laboratorium Limited Liability Company, Warsaw

Abstract

The subject of the investigation was evaluation of the permeability of concrete made with high calcium fly ash (HCFA) from brown coal combustion. Raw (unprocessed) and additionally grinded HCFA was tested. The influence of HCFA type and content on the concrete resistance against penetration of aggressive fluids and gases was studied. HCFA was used for partial replacement of cement in concrete mix assuming the efficiency factor . The chloride migration coefficient in non-steady diffusion state, the water- and air-permeability as well as the compressive strength of concrete were measured. The evaluation of microstructure of concrete was performed using SEM and optical microscopy in transmitted light on thin sections. It was been found that partial replacement of Portland cement by HCFA (15% or 30%) with water to binder ratio w/b=0.55 increased the resistance of concrete against water and air ingress. The grinding process of HCFA improved the air-impermeability of concrete. For w/b=0.45 the influence of HCFA on the water permeability of concrete was unnoticeable. A significant influence of partial replacement of cement by HCFA on the chloride resistance of concrete was found. The lowest value of the coefficient of chloride migration was obtained for concrete made with HCFA, for higher values of w/b the penetration of the chloride ions increased. Image analysis performed on thin sections revealed an increased content of unburned carbon particles in the matrix for higher HCFA content in concrete. The size of unburned particles was inversely related to the grinding time of HCFA and this could influence the permeability of concrete.

Keywords


chloride migration, gas permeability, high calcium fly ash, microstructure, water permeability

Full Text:

PDF

References


Perraton D., Carles-Gibergues A., Aďtcin P.C.: La perméabilité vue par le chercheur. Les bétons ŕ hautes performances, Du matériau ŕ l’ouvrage, Sous la direction d’Yves Malier, 1990, 263 - 284

Śliwiński J., Tracz T.: Metody badania przepuszczalności betonu dla cieczy i gazu. Trwałość betonu. Metody badań właściwości determinujących trwałość materiału w różnych warunkach eksploatacji. II Sympozjum Naukowo-Techniczne „Cement – właściwości i zastosowanie”, Kraków 2008, 59 - 76

Giergiczny Z.: Rola popiołów lotnych wapniowych i krzemionkowych w kształtowaniu właściwości współczesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych. Seria: Inżynieria Lądowa, Monografia 325, Politechnika Krakowska, Kraków 2006

Glinicki M.A.: Trwałość betonu w nawierzchniach drogowych. Wpływ mikrostruktury, projektowanie materiałowe, diagnostyka. Seria „S” nr 66, IBDiM, Warszawa 2011

PN-EN 450-1:2009 Popiół lotny do betonu – Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności

Papadakis V.G.: Effect of fly ash on Portland cement systems Part II: High-calcium fly ash. Cement and Concrete Research, 30, 2000, 1647 - 1654

Felekolu B., Türkel S., Kalyoncu H.: Optimization of fineness to maximize the strength activity of high-calcium ground fly ash – Portland cement composites. Construction and Building Materials, 23, 5, 2009, 2053 - 2061

Tsimas S., Moutsatsou-Tsima A.: High-calcium fly ash as the fourth constituent in concrete: problems, solutions and perspectives. Cement and Concrete Composites, 27, 2, 2005, 231 - 237

ASTM C618 (2006) Standard Specification for Coal Fly Ash and Raw or Calcined Natural Pozzolan for Use in Concrete

Tismack J.K., Olek J., Diamond S.: Characterization of high-calcium fly ashes and their potential influence on ettringite formation in cementitious systems. Cement, Concrete, and Aggregate, CCAGDP, 21, 1999, 82 - 92

Naik T.R., Singh S.S., Hossain M.M.: Properties of high performance concrete systems incorporating large amounts of high-lime fly ash. Construction and Building Materials, 9, 1995, 195 - 204

Garbacik A., Giergiczny Z., Glinicki M.A., Gołaszewski J.: Założenia Projektu Strukturalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego”. V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych”, Wydawnictwo Instytut Śląski, Warszawa-Opole 2010, 173 - 185

PN-EN 12390-3:2009 Badania betonu – Część 3: Wytrzymałość na ściskanie próbek do badania

NT BUILD 492 (1999) Concrete, mortar and cement-based repair materials: chloride migration coefficient from non-steady-state migration experiments

NT BUILD 361 (1991) Concrete hardened: water-cement ratio

Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Tucholski Z.: Wiadukt żelbetowy z początków XX wieku – analiza mikrostruktury stuletniego betonu. Drogi i Mosty nr 3/2010, 5 - 19

Andrade C., Sagrera J.L., Martínez I., García M., Zuloaga P.: Monitoring of Concrete Permeability, Carbonation and Corrosion Rates in the Concrete of the Containers of El Cabril (Spain) Disposal. 17th International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology (SMiRT 17), Prague 2003

Chindaprasirt P., Rukzon S., Sirivivatnanon V.: Effect of carbon dioxide on chloride penetration and chloride ion diffusion coefficient of blended Portland cement mortar. Construction and Building Materials, 22, 2008, 1701 - 1707

Tsimas S.: Supplementary cementing materials in concrete. Part I: efficiency and design. Cement and Concrete Research, 32, 2002, 1525 - 1532

Papadakis V.G.: Effect of supplementary cementing materials on concrete resistance against carbonation and chloride ingress. Cement and Concrete Research, 30, 2000, 291 - 299


Influence of high calcium fly ash on permeability of concrete in respect to aggressive media

  
Jóźwiak-Niedźwiedzka, Daria et al. Influence of high calcium fly ash on permeability of concrete in respect to aggressive media. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 10, n. 3, p. 39-61, apr. 2011. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 17 Apr. 2024.