Roads and Bridges - Drogi i Mosty
11, 2, 2012, 89-121

Accelerated loading tests in the full scale on innovative pavement structures

Wojciech Bańkowski Mail
Road and Bridge Research Institute, Warsaw
Marcin Gajewski Mail
Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Abstract

The paper presents results of field tests performed in Poland on innovative pavement structures. The test section was divided into four parts of the same layer thickness, but with different bituminous mixes, i.e. asphalt concrete, high modulus asphalt concrete, composite mixture and anti-fatigue mixture. This allowed direct comparison of different technologies. Tests sections were subjected to accelerated loading test with use of the Heavy Vehicle Simulator (HVS). The HVS tests were accompanied by the field tests and laboratory tests.

Keywords


accelerated loading tests, antifatigue mixture, asphalt concrete, composite mixture, fatigue life, high modulus asphalt concrete, mix design, pavement design

Full Text:

PDF

References


Erlingson S., Wiman L.G.: Accelerated Pavement Testing by HVS – a Transnational Testing Equipment. Proceedings of Transport Research Arena Europe 2008, Ljubljana 21 - 24 April 2008, CD-ROM

Bańkowski W.: Metody badań nawierzchni drogowych w wielkiej skali. Drogownictwo nr 7/2001, 213 - 215

Epps J., Seeds S., Alavi S., Monismith C., Ashmore C., Mitchell T.: WesTrack Full-Scale Test Track: Interim Findings. Proceedings of the 8th International Symposium on Asphalt Pavements, Vol. III, Seattle 10 - 14 August 1997

Clyne T.R., Wallgren L., Worel B.J.: MnROAD Research Projects: Construction Experiences and Preliminary Results. Proceedings of 3rd International Conference on Accelerated Pavement Testing, paper No. 79, Maplewood, Minnesota, 3 June 2008

Kowalski K.J.: Porównanie drogowych torów badawczych do przyspieszonej oceny nawierzchni. Drogi i Mosty nr 2/2007

Mateos A., Ayuso J.P., de la Fuente P.: Flexible pavements dynamic response under a moving wheel. Proceedings of 3rd International Conference on Accelerated Pavement Testing, Madrid, 1 - 3 October 2008, 31p

Molenaar A, Huurman R, Hofman R., Schreyer J., Steinhauer B., van Bochove G.: Accelerated Testing of Double Layer Porous Asphalt Wearing Courses. Proceedings of 3rd International Conference on Accelerated Pavement Testing, Madrid, 1 - 3 October 2008, 10p

Hugo F., de Vos, E., Tayob, H., Kannemeyer, L., Partl, M.N.: Innovative Applications of the MLS10 for Developing Pavement Design Systems. Proceedings of 3rd International Conference on Accelerated Pavement Testing, Madrid, 1 - 3 October 2008

Ruttmar I., Szydło A.: Wykorzystanie symulatora ciężkich pojazdów do weryfikacji konstrukcji nawierzchni płatnej autostrady A-2. Drogownictwo nr 3/2004, 75 - 78

http://spens.fehrl.org

Tusar M., Bańkowski W., Kalman B., Wiman L.G.: Evaluation of materials for road upgrading. Proceedings of Transport Research Arena Europe 2008, Ljubljana 2008, 104 p.

Bańkowski W., Sybilski D., Wróbel A.: Nowe włókno TOFIC do poprawy właściwości mieszanek mineralno-asfaltowych. Polskie Drogi nr 10/2007, 40 - 46

Sybilski D. i in.: Wymagania Techniczne - Nawierzchnie Asfaltowe Drogowe i Lotniskowe. IBDiM, projekt, maj 2008, praca niepublikowana

Pałys M., Sybilski D., Zawadzki J.: Zasady wykonania nawierzchni z mieszanki SMA (ZW-SMA 2001). IBDiM, Seria „I” zeszyt 63, Warszawa 2001

PN-EN13108-7 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 7: Asfalt porowaty

Sybilski D., Bańkowski W., Mularzuk R.: Zasady wykonania nawierzchni asfaltowej o zwiększonej odporności na koleinowanie i zmęczenie (ZW-WMS 2007). Seria „I” zeszyt 70, wydanie III, Warszawa 2007

PN-S-96025:2000 Drogi samochodowe i lotniskowe – Nawierzchnie asfaltowe – Wymagania

Sybilski D., Bańkowski W.: Wyznaczanie temperatury równoważnej ze względu na zmęczenie. XLVIII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB „Problemy naukowo-badawcze budownictwa”, Opole-Krynica 15-20 września 2002, Tom 4, 235 - 246

Mechowski T., Graczyk M.: Opracowanie współczynników sezonowości dla nawierzchni dróg w polskich warunkach klimatycznych. Praca badawcza dla GDDKiA, IBDiM, Warszawa 2006, niepublikowana, dostępna na www.gddkia.gov.pl

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Praca zbiorowa pod kier. D. Sybilskiego, IBDiM, Warszawa 1997


Accelerated loading tests in the full scale on innovative pavement structures

  
Bańkowski, Wojciech; Gajewski, Marcin. Accelerated loading tests in the full scale on innovative pavement structures. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 11, n. 2, p. 89-121, apr. 2012. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 28 Feb. 2024.