Roads and Bridges - Drogi i Mosty
18, 3, 2019, 193-210

Concrete creep effects during bridge span construction using cantilever concreting technology

Czesław Machelski Mail
Wroclaw University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering, 27 Wybrzeże Wyspiańskiego, 50-370 Wroclaw
Published: 2009-10-01

Abstract

A characteristic feature of many long-span cantilever prestressed concrete bridges are excessive deflections of their spans due to the rheological processes in the concrete and in the prestressing steel. Such bridges are subject to monitoring during which geodetic surveys are usually conducted. The latter reveal changes in the deflection curves of the spans. In this paper span displacements resulting from concrete creep are analysed. A specific situation occurring when the span static scheme is changed from the cantilever (assembly stage) to continuous beam (exploitation stage) is considered. Assuming a regular three-span structure, a general solution to the problem is obtained for the following bridge parameters: dead load, span length, and the variable concrete creep index. The proposed algorithm is used in calculation examples in which different creep index distributions along the cantilevers are assumed. The results of the analyses are compared with the behaviour of a monitored existing bridge of this type. The analyses presented in this paper can be useful for the design of spans and the assessment of the safety of such bridges which are in service.

Keywords


assembly phase, cantilever concrete bridges, cantilever concreting technology, creep of concrete, monitoring, secondary moments.

Full Text:

PDF

References


Piekarski J., Radomski W.: Rozwój metody nawisowego betonowania w światowym mostownictwie. Seminarium „Budowa mostów betonowych metodą nawisową”. Warszawa 23 stycznia 2003, 7-21

Piekarski J., Cebo S., Kujawski W.: Nowy most przez Odrę w Opolu. Inżynieria i Budownictwo, 55, 9, 1999, 473-478

Jędrzejek S.: Most przez Wisłę w ciągu autostrady A-1 pod Toruniem – projekt mostu, urządzeń technologicznych i wdrożenie. Seminarium Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 23 stycznia 2003, 75-85

Wolff M.: Pierwsze w Polsce betonowe mosty zrealizowane metodą nawisową. Seminarium „Budowa mostów betonowych metodą nawisową”. Warszawa 23 stycznia 2003, 25-31

Flaga K., Wanecki P.: Budowa mostu Zwierzynieckiego w Krakowie. Inżynieria i Budownictwo, 57, 12, 2001, 694-697

Biliszczuk J., Hildebrand M., Machelski C., Sadowski K., Teichgraeber M.: Belkowe mosty betonowe budowane metodami wspornikowymi. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław 2018

Ornat M., Piekarski J.: 20 lat technologii betonowania nawisowego w Polsce. Konferencja „Aktualne realizacje mostowe”, Wrocław 24-25 listopada 2011

Ornat M., Wanecki P.: Nowe mosty w Opolu, Krzyżanowicach, Krakowie i Wrocławiu. Seminarium Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 23 stycznia 2003, 115-123

Takacs P.F.: Deflections in Concrete Cantilever Bridges: Observation and Theoretical Modelling. Doctoral Thesis, Trondheim 2002

Bažant Z., Hubler M.H., Qlang Y.: Excessive Creep Deflections: An Awakening. Concrete International, 8, 33, 2011, 44-46

Radomski W.: Kilka uwag o efektach pełzania w konstrukcjach mostowych z betonu sprężonego. Obiekty inżynierskie, 2, 2012, 15-25

Biliszczuk J., Machelski C., Onysyk J., Węgrzyniak M.: Stan dużych mostów z betonu sprężonego wybudowanych w latach 1954-1975. Inżynieria i Budownictwo, 52, 9, 1996, 516-519

Machelski C., Pisarek B.: Change of the grade line of bridges constructed with cantiliver concreting technology. Achitecture Civil Engineering Environment, 11, 2, 2018, 65-72

Mutsuyoshi H., Duc Hai N., Kasuga A.: Recent technology of pre-stressed concrete bridges in Japan, IABSE-JSCE Joint Conference on Advances in Bridge Engineering-II, August 8-10, 2010, Dhaka, Bangladesh

Burdet O., Badoux M.: Deflection monitoring of pre-stressed concrete bridges retrofitted by external post-tensioning. IABSSE Symposium, Rio de Janeiro 1999

Kalny M., Soucek P., Kvasnicka V.: Long-term behavior of balanced cantilever bridges. ACEB Workshop, Corfu 2010

Navratil J., Zich M.: Long-term deflections of cantilever segmental bridges. The Balitic Journal of Road and Bridge Engineering. 8, 3 2013, 190-195

Kristek V., Bažant Z, Zich M., Kohoutkova A.: Box Girder Bridge Deflections. ACI Concrete International Journal, 28, 1, 2006, 55-63

Bažant Z., Li G.H., Yu Q., Klein G., Kristek V.: Explanation of Excessive Long-Time Deflections of Collapsed Record-Span Box Girder Bridge in Palau, Preliminary report. The 8th International Conference on Creep and Shrinkage of Concrete, 30 September 2008, Ise-Shima, Japan

Rüsch H., Jungwirth D.: Skurcz i pełzanie betonu w konstrukcjach betonowych. Arkady, Warszawa 1979

Brunarski L.: Podstawy reologii konstrukcji z betonu. Fundamentals of rheology of concrete structures. Prace Naukowe, Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2019

Kuczma M.: Podstawy mechaniki konstrukcji z pamiecią kształtu. Modelowanie i numeryka. Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010

Machelski C.: The efects of dead loads in cantiliver concreting bridges. Achitecture Civil Enginering Environment, 1, 2019, 109-120

Piątek B., Siwowski T.: Investigation of strengthening effectiveness of reinforced concrete bridge with prestressed CFRP strips. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 15, 4, 2016, 301-314, DOI: 10.7409/rabdim.016.019

Cieśla J., Biskup M., Topczewski Ł., Skawiński M.: Cases of failure of bridge structures during the process of pre-stressing. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 16, 1, 2017, 15-35, DOI: 10.7409/rabdim.017.002


Concrete creep effects during bridge span construction using cantilever concreting technology

  
Machelski, Czesław. Concrete creep effects during bridge span construction using cantilever concreting technology. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 18, n. 3, p. 193-210, oct. 2009. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 20 Apr. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.019.013.