Roads and Bridges - Drogi i Mosty
22, 4, 2023, 515-526

Evaluation of the feasibility of incorporating higher RAP materials content in asphalt concrete with the use of additives that improve the workability of asphalt mixtures

Adam Liphardt Mail
https://orcid.org/0000-0001-6641-8141
Warsaw University of Technology, 16 Armii Ludowej St., 00-637 Warsaw
Piotr Radziszewski Mail
https://orcid.org/0000-0003-2835-0240
Warsaw University of Technology, 16 Armii Ludowej St., 00-637 Warsaw
Michał Sarnowski Mail
https://orcid.org/0000-0002-2908-7774
Warsaw University of Technology, 16 Armii Ludowej St., 00-637 Warsaw
Published: 2023-12-30

Abstract

The material recycling due to the environmental protection and sustainable development is playing an increasingly important role in the road pavement construction. This is especially true for the use of reclaimed asphalt pavement (RAP) materials for the pavement construction layers. One of the problems encountered in the use of larger quantities of the RAP in asphalt mixtures is the deterioration of their workability and homogeneity especially in the case of cold dosing of RAP. The paper reports the results of a study on the use of additives to improve the workability of asphalt concrete for the subbase layer with an increase of up to 40% in crushed RAP content, dosed in the cold technology. In the study, additives of the F-T waxes, plant-derived liquefiers and zeolites were used to improve homogeneity and compactability of the mixtures using reduced paving temperatures. An evaluation of the compactability of mixtures with different contents of the RAP, using 3 types of additives to improve workability, was carried out. Compactability was evaluated by the compaction analysis in a gyratory compactor, determining, among other things, the required number of cycles to achieve the required compaction, as well as the shear stress and compaction index as a function of the number of compaction cycles. Subsequently, the asphalt mixtures were tested to verify their resistance to permanent deformation and resistance to water. Based on the results of the research and analysis, it was shown that it is possible to use increased RAP materials content in asphalt concrete base layers at both standard and reduced paving temperatures, through the use of additives that improve the workability and compactability of the mixtures.

Keywords


asphalt concrete, compactability, reclaimed asphalt pavement (RAP), recycling, workability, zeolites, F-T waxs

Full Text:

PDF

References


Huang B., Li G., Vukosavljevic D., Shu X., Egan B.K.: Laboratory investigation of mixing hot-mix asphalt with reclaimed asphalt pavement. Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board, 1929, 2005, 37–45, DOI: 10.3141/1929-05

Bańkowski W., Sybilski D., Król J., Kowalski K., Radziszewski P., Skorek P.: Wykorzystanie destruktu asfaltowego – konieczność i innowacja. Budownictwo i Architektura, 15, 1, 2016, 157–167

Liphardt A.: Ocena mieszalności lepiszczy w aspekcie stosowania destruktu asfaltowego do mieszanek mineralno-asfaltowych. Rozprawa doktorska. Politechnika Warszawska, Warszawa, 2018

Liphardt A., Radziszewski P., Król J.: Homogeneity and Viscoelastic Behaviour of Bitumen Film in Asphalt Mixtures Containing RAP. Materials, 14, 16, 4355, 2021, DOI: 10.3390/ma14164355

McDaniel R., Anderson R.M.: Recommended Use of Reclaimed Asphalt Pavement in the Superpave Mix Design Methods: Technician’s Manual. NCHRP Report 452, National Academy Press, Washington, 2001

Radziszewski P., Sarnowski M.: Technologia nowoczesnych nawierzchni asfaltowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2023

Sybilski D.: O potrzebie stosowania destruktu asfaltowego w Polsce. Drogownictwo, 1, 2011, 3–7

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych WT-2 2014 – część 1: Mieszanki mineralno-asfaltowe. Wymagania techniczne. Załącznik do zarządzenia Nr 34 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014, Warszawa, 2014

Alenowicz J., Dołżycki B., Jaskuła P.: Zalecenia w zakresie produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych z granulatem asfaltowym w otaczarkach o działaniu cyklicznym. Projekt RID – Załącznik nr 9.2.2: Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu. Politechnika Gdańska, 2019

Olard F., Romier A.: Low emission & low energy asphalts for sustainable road construction the european experience of LEA process. Engineering, 197627847, 2011

Roberto A., Król J., Romeo E., Liphardt A., Tebaldi G., Montepara A.: Evaluation of the Role of Reclaimed Asphalt Pavement Preheating on Cracking Behavior of Hot Mix Asphalt Recycled Mixtures by Digital Image Analysis. Journal of Testing and Evaluation, 50, 1, 2021, 1–13, DOI: 10.1520/JTE20200465

Bańkowski W., Horodecka R., Gajewski M., Mirski K.: The extended assessment of warm mix asphalts durability. Roads and Bridges – Drogi i Mosty, 15, 2, 2016, 157–173, DOI: 10.7409/rabdim.016.010

Rubio M., Martínez G., Baena L., Moreno F.: Warm mix asphalt: an overview. Journal of Cleaner Production, 24, 2012, 76–84, DOI: 10.1016/j.jclepro.2011.11.053

Iwański M., Mazurek G.: Wpływ dodatku wosku syntetycznego Fischera-Tropscha na właściwości funkcjonalne asfaltu. Polimery, 60, 4, 2015, 272–278, DOI: 10.14314/polimery.2015.272

Stienss M.: Badanie i analiza właściwości fizykomechanicznych mieszanek mineralno-asfaltowych o obniżonej temperaturze produkcji. Rozprawa doktorska. Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2014

Iwański M., Chomicz-Kowalska A., Maciejewski K., Iwański M.M., Radziszewski P., Liphardt A., Król J., Sarnowski M., Kowalski K., Pokorski P.: Warm Mix Asphalt Binder Utilizing Water Foaming and Fluxing Using Bio-Derived Agent. Materials, 15, 24, 8873, 2022, DOI: 10.3390/ma15248873

Maciejewski K., Chomicz-Kowalska A., Remisova E.: Effects of water-foaming and liquid warm mix additive on the properties and chemical composition of asphalt binders in terms of short term ageing process. Construction and Building Materials, 341, 2022, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2022.127756

Król J., Kowalski K., Niczke Ł., Radziszewski P.: Effect of bitumen fluxing using a bio-origin additive. Construction and Building Materials, 114, 2016, 194–203, DOI: 10.1016/j.conbuildmat.2016.03.086

Radziszewski P., Liphardt A., Dębkowska K.: Stosowanie materiałów wtórnych do budowy dróg w Polsce. Magazyn Autostrady, 8–9, 2017, 24–30

Kowalski K., Król J., Bańkowski W., Radziszewski P., Sarnowski M.: Thermal and Fatigue Evaluation of Asphalt Mixtures Containing RAP Treated with a Bio-Agent. Applied Sciences, 7, 3, 216, 2017, DOI 10.3390/app7030216


Evaluation of the feasibility of incorporating higher RAP materials content in asphalt concrete with the use of additives that improve the workability of asphalt mixtures

  
Liphardt, Adam; Radziszewski, Piotr; Sarnowski, Michał. Evaluation of the feasibility of incorporating higher RAP materials content in asphalt concrete with the use of additives that improve the workability of asphalt mixtures. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 22, n. 4, p. 515-526, dec. 2023. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 17 Apr. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/RABDIM.023.032.