Roads and Bridges - Drogi i Mosty
16, 1, 2017, 37-46

The influence of cyclic loading on the static strength of cement-bound sand – qualitative analysis

Karol Brzeziński Mail
Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of Roads and Bridges, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warsaw, Poland
Grzegorz Adamczewski Mail
Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of Roads and Bridges, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warsaw, Poland
Paweł Tutka Mail
Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Institute of Roads and Bridges, Al. Armii Ludowej 16, 00-637 Warsaw, Poland
Published: 2017-03-29

Abstract

The main purpose of the paper is to evaluate the effect of cyclic loading on the static bending strength Rb of cement-bound sand (CBS). The mixture contained graded standard quartz sand bound with cement added at a proportion of 10% of the weight of sand. The main part of the experimental research were three-point bending tests performed on rectangular specimens. The specimens were subjected to cyclic pre-loading with different numbers of cycles and different bending force values. Strength tests were then conducted on pre-loaded specimens and the results were compared with non-preloaded specimens. ANOVA statistical analysis method was applied to the comparison of average strengths. This revealed an increase of static strength for specific cyclic pre-loading conditions. The influence of the number of pre-loading cycles and of the bending force value on the strength of specimens was checked as the next step.

Keywords


bending strength, cement-bound sand, strengthening effect, 3-point bending

Full Text:

PDF

References


Graczyk M.: Nośność konstrukcji nawierzchni wielowarstwowych w krajowych warunkach klimatycznych. Studia i Materiały, Zeszyt 63, IBDiM, Warszawa, 2010

Papagiannakis A.T., Masad E.A.: Pavement Design and Materials. Wiley, New Jersey, 2008

Judycki J.: Podstawy określania współczynników równoważności obciążenia osi do projektowania nawierzchni drogowych. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 5, 2, 2006, 55-92

Miner M.A.: Cumulative damage in fatigue. Journal of Applied Mechanics, 67A, 1945, 159-164

Oh B.H.: Cumulative Damage Theory of Concrete under Variable-Amplitude Fatigue Loadings. American Concrete Institute Materials Journal, 88, 1, 1991, 41-48

Xi L., Songlin Z.: Strengthening and damaging under low-amplitude loads below the fatigue limit. International Journal of Fatigue, 31, 1, 2009, 341-345

Zhao L., Zheng S., Feng J.: Fatigue life prediction under service load considering strengthening effect of loads below fatigue limit. Chinese Journal of Mechanical Engineering, 27, 6, 2014, 1178-1185

Koba H.: Trwałość Nawierzchni drogowych o podbudowach związanych cementem. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2000

Brzeziński K., Zbiciak A.:Wpływ historii obciążenia na trwałość zmęczeniową gruntów związanych cementem. Drogownictwo, LXIX, 9, 2014, 288-293

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu - Część 1: Oznaczanie wytrzymałości

Raad L.: Design Criteria for Soil-Cement Bases. Ph. D. Dissertation, Department of Civil Engineering, University of California, Berkeley, 1976

Rafalski L.: Podbudowy Drogowe. Studia i Materiały, Zeszyt 59, IBDiM, Warszawa, 2007

Mandal T., Tinjum J.M., Gokce A., Edil T.B.: Protocol for testing flexural strength, flexural modulus, and fatigue failure of cementitiously stabilized materials using third-point flexural beam tests. Geotechnical Testing Journal, 39, 1, 2016, 91-105

Yeo R., Vuong B., Alderson A.: Towards National Test Methods for Stiffness and Fatigue Characterisation of Stabilised Materials, Report RC2028-002. ARRB Transport Research, Sydney, Australia, 2002

Gajewska B., Gajewski M., Kraszewski C., Rafalski L.: Badania modułów sprężystości wybranych mieszanek związanych hydraulicznie (HBM) pod obciążeniem cyklicznym. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 11, 4, 2012, 269-280

Ruta P., Krawczyk B., Szydło A.: Identification of pavement elastic moduli by means of impact test. Engineering Structures, 100, 2015, 201-211

Sybilski D., Bańkowski W., Sudyka J., Krysiński L.: Reasons of premature cracking pavement deterioration – a case study. 7th RILEM International Conference on Cracking in Pavements, Springer Netherlands, 2012, 1029-1038

Mechowski T., Harasim P., Kowalski A., Borucki R.: Sprawozdanie z realizacji pracy TD-80: Analiza wpływu stanu podbudowy na ocenę nośności nawierzchni o konstrukcji półsztywnej. IBDiM, Warszawa, 2007

Dempsey B.J., Janssen D., Thomas J., Frey P., Ioannides A., Elliot R.: Development of a Preliminary ALRS Stabilized Material Pavement Analysis System (SPAS). Department of Civil Engineering, University of Illinois, Illinois, 1984


The influence of cyclic loading on the static strength of cement-bound sand – qualitative analysis

  
Brzeziński, Karol; Adamczewski, Grzegorz; Tutka, Paweł. The influence of cyclic loading on the static strength of cement-bound sand – qualitative analysis. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 16, n. 1, p. 37-46, mar. 2017. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 27 Feb. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.017.003.