Roads and Bridges - Drogi i Mosty
15, 2, 2016, 137-155

Structural analysis of airfield concrete pavement with doweled joints taking into account curling of slabs

Mirosław Graczyk Mail
Road and Bridge Research Institute, Instytutowa 1, 03-302 Warsaw
Marcin Gajewski Mail
Road and Bridge Research Institute, Instytutowa 1, 03-302 Warsaw
Radosław Szczerba Mail
Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Armii Ludowej 16, 00-637 Warsaw
Published: 2016-06-30

Abstract

The subject of this paper is the structural analysis of a concrete airfield pavement with doweled joints after curling focusing on the doweled joints behaviour. The paper presents some examples of such pavement structures and dowel bar installation. Attention is paid to the effects of curling of slabs due to the temperature gradient across the slab thickness. It can result in the development of cracks at edges and corners of the slabs. A global structural analysis was carried out for a concrete airfield pavement exposed to extreme loading after curling. Aircraft wheel loading was considered in the analysis. The calculations of the doweled joints were parameterized based on the slab thickness and dowel diameter. The finite element method analysis was carried out using the ABAQUS/Standard software package.

Keywords


concrete airfield pavements with doweled joints, curling of concrete slabs, designing, FEM modelling, PCC pavements

Full Text:

PDF PDF

References


Graczyk M., Zbiciak A., Józefiak K.: Design of airport pavements with use of analytical methods and FEM. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 14, 2, 2015, 101-115

Mackiewicz P.: Thermal stress analysis of jointed plane in concrete pavements. Applied Thermal Engineering, 73, 1, 2014, 1167-1174

Szydło A., Mackiewicz P., Wardęga R., Krawczyk B.: Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, 2014

Guo E., Ricalde L., Kawa I.: FAA Finite element design procedure for rigid pavements. U.S. Department of Transportation, Washington, 2007

Nita P.: Betonowe nawierzchnie lotniskowe. Teoria i wymiarowanie konstrukcyjne. Wydawnictwo Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, Warszawa, 2005

Nita P.: Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2008

Mackiewicz P.: Finite-Element Analysis of Stress Concentration around Dowel Bars in Jointed Plain Concrete Pavement. Journal of Transportation Engineering, 141, 6, 2015, 06015001-1 - 06016001-8

Seruga A., Seruga T., Juliszewski L.: Dyble w drogowych nawierzchniach betonowych. Czasopismo Techniczne, 108, Zeszyt 18, 2-B, 2011, 113-134

Dacko M., Marszałek J.: Numeryczna analiza wpływu połączeń dyblowych na stan przemieszczeń i naprężeń w płytach lotniskowych. Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej, 53, 8, 2004, 35-43

Yu H.T., Smith K.D., Darter M.I., Kazanovich L.: Performance of Concrete Pavements, Improving Pavement Performance, 111. Report No. FHWA-RD-95-111, Federal Highway Administration, 1998

Field evaluation of elliptical steel dowel performance. FHWA Project DTFH-61-03-C-00119. Final report. Iowa State University, Iowa, 2008

Design and evaluation of jointed plain concrete pavement with fiber reinforced polymer dowels. FHWA-HRT-06-106. US Department of Transportation Federal Highway Administration, 2009

Labocha S.: Modelowanie dybli w betonowych nawierzchniach metodą MES. Magazyn Autostrady, 12, 2013, 42-47

Walker W.W., Holland J.A.: Performance-based dowel design. Concrete Construction. Handley Wood, 2007, 1-8

Huang Y.H.: Pavement Analysis and Design. Pearson Education, Upper Saddle River, NJ, 2004

Yoder E.J., Witczak M.W.: Principles of Pavement Design. Wiley, New York, 1975

Horonjeff R., McKelvey F.X., Sproule W.J., Young S.B.: Planning and design of airports. McGraw-Hill, New York, 2010

Szydło A.: Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego: teoria, wymiarowanie, realizacja. Polski Cement, Kraków, 2004

Wytyczne lotniskowe - projektowanie ukształtowania i obliczenie nawierzchni pól wzlotów stałych lotnisk wojskowych. MON-DWLot, Poznań, 1972

Westergaard H.M.: Stresses in concrete pavements computed by theoretical analysis. Public Roads, 7, 2, 1926, 25-35

Westergaard H.M.: New formulas for stresses in concrete pavements of airfields. American Society of Civil Engineers Transactions, 113, 2340, 1948, 425-444

Nagórski R.: Mechanika nawierzchni drogowych w zarysie. PWN, Warszawa, 2014

Graczyk M.: Nośność konstrukcji nawierzchni wielowarstwowych w krajowych warunkach klimatycznych. Studia i materiały, IBDiM, zeszyt 63, Warszawa, 2010

http://www.mapei.com/US-EN/tech-talk-post.asp?IDPost=80 (30.02.2016)

http://www.pavementinteractive.org/article/rigid-pavement-response/ (30.02.2016)

Developing, and Delivering Highway Transportation Innovations. Federal Highway Administration Research and Technology Coordinating. Publication Number: FHWA-04-122, 2005


Structural analysis of airfield concrete pavement with doweled joints taking into account curling of slabs

  
Graczyk, Mirosław; Gajewski, Marcin; Szczerba, Radosław. Structural analysis of airfield concrete pavement with doweled joints taking into account curling of slabs. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 15, n. 2, p. 137-155, jun. 2016. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 27 Feb. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.016.009.