Roads and Bridges - Drogi i Mosty
12, 3, 2013, 255-268

Evaluation of backfill corrosivity around steel road culverts

Damian Bęben Mail
Opole University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Abstract

Corrugated steel plate culverts in connection with the location in the soil environment are exposed to risk of the soil corrosion. The paper characterizes the most important factor affecting formation of corrosion in the soil, i.e. resistivity. Tests of soil resistivity based on the geophysics electrical resistivity measurements (Wenner method) are presented. This method allows the soil resistivity measurement at various depths. The conducted experimental tests concerned the six culverts situated on different types of roads (national, provincial and local). All tests were conducted in two periods, i.e. summer and spring. The minimum resistivity of the soil in the vicinity of the steel culverts amounted to 30 Ωm and it was established near roadway. The obtained results indicate the peril of the soil corrosion occurrence in the corrugated steel plate culverts, especially located on the national and provincial roads.

Keywords


soil corrosion, soil resistivity, steel culvert, Wenner method

Full Text:

PDF PDF

References


Bęben D.: Badania doświadczalne kolejowego przepustu z blach falistych pod obciążeniem eksploatacyjnym przy wykorzystaniu radaru interferencyjnego. IBDiM, Drogi i Mosty, 10, 1-2, 2011, 5-20

Bęben D., Mańko Z.: Badania doświadczalne stalowej powłoki mostu drogowego podczas zasypywania gruntem. IBDiM, Drogi i Mosty, 3, 2, 2004, 15-39

Samouelian A., Cousin I., Tabbagh A., Bruand A., Richard G.: Electrical resistivity survey in soil science: a review. Soil and Tillage Research, 83, 2, 2005, 173-193

Archie G.E.: The electrical resistivity log as an aid in determining some reservoir characteristics. Transactions of the American Institute of Mining and Metallurgical Engineers, 146, 1, 1942, 54-61

Abu-Hassanein Z.S., Benson C.H., Boltz L.R.: Electrical resistivity of compacted clays. Journal of Geotechnical Engineering, 122, 5, 1996, 397-406

PN-EN ISO 12944-2:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych systemów malarskich

Dąbrowski J., Mrówka M., Suwart C.: Specjalna stacja ochrony katodowej kompensująca oddziaływania prądów błądzących. IX Krajowa Konferencja Polskiego Komitetu Elektrochemicznej Ochrony przed Korozją „Pomiary korozyjne w ochronie elektrochemicznej”, Zakopane, 7-9 czerwca 2006

Bartoszewski M., Filipowicz S.F.: Wybrane zagadnienia ochrony katodowej rurociągów przed korozją. Prace Instytutu Elektrotechniki, 232, 2007, 97-112

Cunat P.J.: Corrosion Resistance of Stainless Steels in Soils and in Concrete, Plenary Days of the Committee on the Study of Pipe Corrosion and Protection. Ceocor, Biarritz, October 2001

Usowicz B.: Statystyczno-fizyczne modele przepływu masy i energii w ośrodku porowatym. Acta Agrophysica, 29, Instytut Agrofizyki im. Bohdana Dobrzańskiego PAN, Lublin, 2000

McCarter W.J., Blewett J., Chrisp T.M., Starrs G.: Electrical property measurements using a modified hydraulic oedometer. Canadian Geotechnical Journal, 42, 2, 2005, 655-662

Kearey P., Brooks M., Hill I.: An introduction to geophysical exploration. Blackwell Science, Oxford, 2002

Reynolds J.M.: An Introduction to Applied and Environmental Geophysics. John Wiley and Sons, New York, 2011

Bęben D., Mańko Z.: Badania dynamiczne mostu powłokowo-gruntowego z blach falistych. IBDiM, Drogi i Mosty, 7, 1-2, 2008, 5-27

Lech M., Garbulewski K.: Określanie porowatości gruntów niespoistych na podstawie pomiarów oporności elektrycznej. Przegląd Naukowy – Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 46, 4, 2009, 48-56

Janusz L., Madaj A.: Obiekty inżynierskie z blach falistych. Projektowanie i wykonawstwo. Wydawnictwo Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2007

PN-EN 12501-1:2005 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko wystąpienia korozji ziemnej. Część 1: Postanowienia ogólne

PN-EN 12501-2:2005 Ochrona materiałów metalowych przed korozją. Ryzyko wystąpienia korozji ziemnej. Część 2: Materiały ze stali niskostopowych i niestopowych

Wranglen G.: Podstawy korozji i ochrony metali. WNT, Warszawa, 1985

AS/NZS 2041:1998 Australian/New Zealand Standard. Buried corrugated metal structures


Evaluation of backfill corrosivity around steel road culverts

  
Bęben, Damian. Evaluation of backfill corrosivity around steel road culverts. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 12, n. 3, p. 255-268, feb. 2013. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 22 Apr. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.013.018.