Roads and Bridges - Drogi i Mosty
2, 3, 2003, 17-42

Static tests on road bridge made of steel corrugated plates

Damian Bęben Mail
Opole University of Technology, Faculty of Civil Engineering
Zbigniew Mańko Mail
Wrocław University of Technology, Institute of Civil Engineering

Abstract

The paper presents a new road bridge made of arched steel corrugated plates type Multiplate V45, situated on the local road between Bystrzyca Kłodzka and Lądek Zdrój across the Pławna stream in Stary Waliszów. It was built in the place of an arch stone bridge damaged during the flood in July 1997. The steel bridge was founded on two beam footings made of reinforced concrete. The effective span of the new bridge was 10.00 m and the height was 4.02 m. The results of field tests conducted on the steel bridge for three static load schemes after four years of its service are presented. The measured average values of displacements and strains (normal stresses) in the selected elements and points of the steel shell structure were considerably smaller than those calculated for the same known loads. Since this type of structure is often used in Poland for small and middle effective span bridges, the conclusions of this investigation can be used for the whole class of such structures.

Full Text:

PDF

References


Bęben D., Mańko Z.: Niezawodność konstrukcji mostowych wykonanych ze stalowych blach falistych usytuowanych na rzekach górskich. III Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo i Trwałość Budowli Wodnych", Kamień Śląski, 27-29 maja 2002, 39-54

Bęben D., Mańko Z.: Zastosowanie stalowych konstrukcji z blach falistych do szybkiej odbudowy mostów w sytuacjach kryzysowych. XII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna Inżynierii Wojskowej „Infrastruktura transportowa i budowlana w sytuacjach kryzysowych”, Warszawa-Rynia 10-12 czerwca 2002, 126-133

Bęben D., Mańko Z., Truch J.: Wzmocnienie ceglanego mostu łukowego za pomocą konstrukcji wykonanej ze stalowych blach falistych typu Multiplate. XII Seminarium „Współczesne Metody Wzmacniania i Przebudowy Mostów”, Poznań-Kiekrz, 11-12 czerwca 2002, 7-12

Bęben D., Mańko Z.: Badania mostu drogowego wykonanego ze stalowych blach falistych typu Super Cor. XLVIII Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN i Komitetu Nauki PZITB Krynica 2002 „Problemy Naukowo-Badawcze Budownictwa”, Opole-Krynica 15-20 września 2002, t. 4, 167-174

Bęben D., Mańko Z.: Badania stalowego mostu drogowego z blach falistych typu Multiplate pod obciążeniem statycznym. I Sympozjum „Diagnostyka i Badania Mostów”, Materiały Posympozjalne, Opole, 4-6 kwietnia 2001, Opole-Wrocław styczeń 2003, 71-96

Madaj A., Vaslestad J., Janusz L.: Badania in situ przepustu stalowego z blach falistych użytego do przebudowy ramowego wiaduktu kolejowego. IX Seminarium „Współczesne Metody Wzmacniania i Przebudowy Mostów”, Poznań-Kiekrz, 8-9 czerwca 1999, 106-117

Bęben D.: Badania mostu drogowego wykonanego ze stalowych blach falistych typu Super Cor. III Konferencja Doktorantów Wydziałów Budownictwa, Gliwice-Wisła, 21-22 listopada 2002, 65-74

Bęben D., Mańko Z.: Badania odbiorcze prototypowego mostu drogowego o konstrukcji łukowej wykonanej ze stalowych blach płaskich. I Sympozjum „Diagnostyka i Badania Mostów”, Materiały Posympozjalne, Opole, 4-6 kwietnia 2001, Opole-Wrocław styczeń 2003, 97-111

Bęben D., Mańko Z., Janusz L., Vaslestad J:. Badania stalowej powłoki mostu drogowego w Giman w Szwecji wykonanej z blach falistej typu Super Cor SC-54B podczas jej zasypywania. II Sympozjum Naukowo-Techniczne „Badania i Diagnostyka Mostów”, Opole, 9-11 kwietnia 2003, 31-67

Bęben D., Mańko Z.: Badania doświadczalne mostu drogowego o konstrukcji podatnej wykonanej ze stalowych blach falistych typu Super Cor SC-54B pod obciążeniem statycznym. II Sympozjum Naukowo-Techniczne „Badania i Diagnostyka Mostów”, Opole, 9-11 kwietnia 2003, 69-120

Madaj A., Janusz L., Vaslestad J.: Badania ceglanego przepustu wzmocnionego konstrukcją stalową z blach falistych. XI Seminarium „Współczesne Metody Wzmacniania i Przebudowy Mostów”, Poznań-Kiekrz, 26-27 czerwca 2001, 98-105

Mańko Z., Bęben D.: O badaniach odbiorczych łukowego mostu drogowego z blachy stalowej. Inżynieria i Budownictwo, LVIII, nr 9, 2002, 506-509

Wysokowski A., Korusiewicz L., Kunecki B.: Sprawozdanie z wykonanych badań dla konstrukcji przepustów w systemie MultiPlate i rur DV/AROT OPTIMA. Część I: MultiPlate (TW 26999/W-374), Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Żmigród-Węglewo, luty 1999

Handbook of Steel Drainage & Highway Construction Products. American Iron and Steel Institute, Fifth Edition 1994


Static tests on road bridge made of steel corrugated plates

  
Bęben, Damian; Mańko, Zbigniew. Static tests on road bridge made of steel corrugated plates. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 2, n. 3, p. 17-42, dec. 2014. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 27 May. 2024.