Roads and Bridges - Drogi i Mosty
20, 4, 2021, 451-463

Verification of the sample preparation procedure for strength testing of selected hydraulic road binders

Andrzej Duszyński Mail
Road and Bridge Research Institute, Bridge, Concreto and Aggregate Research Center, Branch "Wroclaw", 55-140 Żmigród-Węglewo
Wiktor Jasiński Mail
Road and Bridge Research Institute, Bridge, Concreto and Aggregate Research Center, Branch "Wroclaw", 55-140 Żmigród-Węglewo
Łukasz Jórdeczka Mail
Road and Bridge Research Institute, Bridge, Concreto and Aggregate Research Center, Branch "Wroclaw", 55-140 Żmigród-Węglewo
Maria Brenner Mail
Road and Bridge Research Institute, 1 Instytutowa St., 03-302 Warsaw
Published: 2021-12-17

Abstract

The article presents various systems of sample preparation for testing of compressive strength of hydraulic road binders, encompassing the manner of sample formation and curing, as well as determination of mixture composition (mortar or paste) and water content. Two methods of sample curing were taken into account: in water bath and in humid air. Research was performed on chosen hydraulic road binders with varying content of calcareous and siliceous constituents. The tested binders were also characterized in terms of proportion of material retained on 45 μm sieve. The obtained results confirmed the need for distinction between various systems of specimen preparation in road binder compressive strength testing in order to appropriately classify the binders according to their performance and functions in road pavements or improved subgrades.

Keywords


calcareous fly ash, cement, compressive strength, hydraulic road binders, sample preparation, siliceous fly ash, specimen curing, test methodology.

Full Text:

PDF

References


PN-EN 13282 Hydrauliczne spoiwa drogowe

Szczygielski T., Tora B., Kornacki A., Hycnar J.J.: Popioły fluidalne – właściwości i zastosowanie. Inżynieria Mineralna, 18, 1, 2017, 207-216

Hycnar J.J.: Stan i perspektywy zagospodarowania produktów poreakcyjnych z odsiarczania spalin za pomocą związków wapnia. Energetyka, 44, 6, 1991, 207-215

Jiang Y., Wu M-Ch.M., Su Q., Liu M., Lin Ch.: Dry CFB-FGD by-product utilization – International Prospec- tives. World of Coal Ash (WOCA) Conference, 9-12 May 2011, Denver, Colorado, USA, http://www.flyash.info/2011/189-Wu-2011.pdf (access 04.12.2021)

Gawlicki M., Małolepszy J.: Wykorzystanie odpadów przemysłowych w drogownictwie – zagrożenia. Nowoczesna Gospodarka Odpadami, 8, 1-2, 2015,

http://e-gospodarkaodpadami.pl/rynek/wykorzystanie- odpadow-przemyslowych (dostęp 04.12.2021)

Baran T., Ostrowski M., Giergiczny Z.: Wykorzystanie mieszanych popiołów lotnych z oddzielnego spalania pyłu węglowego i paliw wtórnych w produkcji spoiw wiążących. Materiały Budowlane, 12, 2015, 37-40, DOI: 10.15199/33.2015.12.11

Baran T., Pichniarczyk P., Gawlicki M.: Właściwości popiołów lotnych z równoczesnego spalania węgla kamiennego i paliwa wtórnego. Cement Wapno Beton, 20/82, 5, 2015, 284-294

Baran T., Garbacik A., Synowiec K., Żak A.: Zastosowanie popiołu lotnego jako aktywnego składnika spoiw drogowych. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 12, 1, 2013, 17-30, DOI: 10.7409/rabdim.013.002

Giergiczny Z.: Rola popiołów lotnych wapniowych i krze- mionkowych w kształtowaniu właściwości współczesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych. Monografia 325, Seria „Inżynieria Lądowa”, Politechnika Krakowska, Kraków, 2006

Dziuk D., Giergiczny Z., Garbacik A., Ostrowski M.: Popiół lotny wapienny jako składnik główny cementu powszechnego użytku. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 12, 1, 2013, 57-70, DOI: 10.7409/rabdim.013.005

Giergiczny Z., Garbacik A., Ostrowski M.: Aktywność pucolanowa i hydrauliczna wapiennych popiołów lotnych. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 12, 1, 2013, 71-81, DOI: 10.7409/rabdim.013.006

Serdar M., Bjegović D., Štirmer N., Pečur I.B.: Research challenges for broader application of alternative binders in concrete. Građevinar, 71, 10, 2019, 877-888, DOI: 10.14256/JCE.2729.2019

Owsiak Z., Czapik P., Zapała-Sławeta J.: Badania hydratacji mieszanek na bazie cementu, hydratyzowanego wapna i pyłu z instalacji by-passu. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 19, 2, 2020, 135-147, DOI: 10.7409/rabdim.020.009

PN-EN 196-1:2016 Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości

PN-EN 196-3:2016 Metody badania cementu – Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego – Metoda przesiewania


1. Bez nazwy

  Bez nazwy
Download (97KB)

2. Bez nazwy

  Bez nazwy
Download (46KB)

3. Bez nazwy

  Bez nazwy
Download (57KB)

4. Bez nazwy

  Bez nazwy
Download (105KB)

5. Dyklaracja autorska

  Dyklaracja autorska
View (1MB)

Verification of the sample preparation procedure for strength testing of selected hydraulic road binders

  
Duszyński, Andrzej et al. Verification of the sample preparation procedure for strength testing of selected hydraulic road binders. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 20, n. 4, p. 451-463, dec. 2021. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 27 May. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/10.7409/rabdim.021.027.