Roads and Bridges - Drogi i Mosty
20, 3, 2021, 253-265

Evaluation of bearing capacity of CFA piles with bases widened by means of jet grouting

Leszek Rafalski Mail
Road and Bridge Research Institute, 1 Instytutowa St., 03-302 Warsaw
Czesław Szymankiewicz Mail
Road and Bridge Research Institute, 1 Instytutowa St., 03-302 Warsaw
Daniel Słowikowski Mail
"Polbud-Pomorze" Limited Liability Company., Łącko 18, 88-170 Pakość
Dariusz Petyniak Mail
Road and Bridge Research Institute, 1 Instytutowa St., 03-302 Warsaw
Published: 2021-09-29

Abstract

The paper presents the results of tests of continuous flight auger (CFA) piles with bases widened by means of jet grouting. During construction of bridge structures of the S8 expressway at the Salomea interchange in Warsaw, an experimental CFA pile with a widened jet grouted base was constructed and its ultimate bearing capacity was 1.5 times greater than the bearing capacity of the reference pile, and its allowable load was 1.65 times greater than the allowable load of the reference pile. It was observed that the full base resistance of this pile was mobilized at displacements corresponding to approximately 0.1 of the diameter of the pile. During construction of bridge structures of the S8 expressway on the bypass of Marki, load tests were performed on 17 CFA piles with widened jet grouted bases. It was determined that the average design value of bearing capacity of the piles was 1.23 greater than the average design value of loading specified in the design documentation and the average ultimate bearing capacity was 1.78 greater than the average design load. The average ratio of design bearing capacity determined from the load test equaled 1.23 and the average ratio of the ultimate bearing capacity equaled 1.89. Based on the experimental trials, the principles for calculation of bearing capacity of CFA piles with widened jet grouted bases were formulated.

Keywords


bearing capacity, CFA piles, jet grouting, widened base.

Full Text:

PDF PDF

References


Gwizdała K.: Fundamenty palowe. Technologie i obliczenia. Tom 1. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010

Gwizdała K.: Współczesne technologie pali. Seminarium - Zagadnienia posadowień na fundamentach palowych, Gdańsk, 2004

Kłosiński B., Szymankiewicz Cz.: Wpływ iniekcyjnego naprężania podstaw pali na ich nośność. Inżynieria i Budownictwo, 57, 12, 2001, 702-706

Patent PL 202253: Sposób zwiększania nośności fundamentów głębokich. Uprawniony – Instytut Badawczy Dróg i Mostów, rok uzyskania prawa 2008

Fontanella E., Callisto L., Desideri A.: An interpretation of jet grouting effects on the retaining structures of a deep excavation and on adjacent buildings. Proceedings of Conference “Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground”, Roma, May 2011, Taylor and Francis Group, London, 2012, 941-948, DOI: 10.1201/b12748-124

Shen S.L., Wang Z.F., Hopribulsuk S., Kim Y.H.: Jet grouting with a newly developed technology: The Twin-Jet method. Engineering Geology, 152, 1, 2013, 87-95, DOI: 10.1016/j.enggeo.2012.10.018

Njock P.G. A., Chen J., Modoni G.: A review of jet grouting practice and development. Arabian Journal of Geosciences, 11, 16, 2018, article no. 459, DOI: 10.1007/s12517-018-3809-7

Szymankiewicz Cz.: Poszerzanie podstaw pali metodą iniekcji strumieniowej. Inżynieria i Budownictowo, 69, 3, 2013, 115-120

Słowikowski D., Bartoszek Z., Szymankiewicz Cz.: Pale z iniekcyjnie poszerzaną podstawą (pale IS). Geoinżynieria: drogi, mosty, tunele, 59, 2, 2017, 50-52

Patent PL 226652: Sposób zwiększania nośności fundamentów głębokich oraz urządzenie do zwiększania nośności fundamentów głębokich. Uprawnieni – Instytut Badawczy Dróg i Mostów oraz Polbud-Pomorze Sp. z o.o., rok uzyskania prawa 2017

PN-83/B-02482:1983 Fundamenty budowlane. Nośność pali i fundamentów palowych

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 – Projektowanie geotechniczne – Część 1: Zasady ogólne

Bzówka J.: Współpraca kolumn wykonywanych techniką iniekcji strumieniowej z podłożem gruntowym. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2009


1. Rysunki

  Rysunki
Download (1MB)

Evaluation of bearing capacity of CFA piles with bases widened by means of jet grouting

  
Rafalski, Leszek et al. Evaluation of bearing capacity of CFA piles with bases widened by means of jet grouting. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 20, n. 3, p. 253-265, sep. 2021. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 27 May. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.021.015.