Roads and Bridges - Drogi i Mosty
12, 1, 2013, 57-69

Calcareous fly ash as a main constituent of common cements

Damian Dziuk Mail
Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Gliwice
Zbigniew Giergiczny Mail
Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Gliwice
Albin Garbacik Mail
Institute of Ceramics and Building Materials, Glass and Building Materials Division in Cracow

Abstract

The results of tests concerning properties of cements containing calcareous fly ash obtained by a process of lignite combustion are presented in the paper. The scope of the study includes: Portland fly-ash cements CEM II/A,B-W; Portland composite cements CEM II/B-M containing a mixture of calcareous fly ash (W) and granulated blast furnace slag (S), siliceous fly ash (V) or limestone (LL), as well as pozzolanic cements CEM IV/B-W and CEM IV/A,B (V-W). Standard properties of cements, including cement water demand, mortars consistency and mechanical properties, are described in the paper. The obtained results have proven that use of calcareous fly ash in the production of common cements, especially Portland composite cement CEM II/B-M, is possible. Cements containing calcareous fly ash, regarding setting time, soundness and compressive strength, exhibit similar properties to the ones of cements with additives (CEM II – CEM V), available on the market for a long time. The use of calcareous fly ash in greater amount in cement composition (above 20%) results in the increased water demand and deterioration of mortars rheological properties. The process of intergrinding of fly ash with clinker in cement production results in decreased negative impact on cement water demand.

Keywords


calcareous fly ash, cement, compressive strength, water demand

Full Text:

PDF PDF

References


Stowarzyszenie Producentów Cementu: Informator 2011 – Przemysł Cementowy w liczbach, www.polskicement.com.pl

PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

Giergiczny Z., Garbacik A., Baran T.: Popioły lotne wapienne jako składnik pucolanowo-hydrauliczny cementów i aktywny dodatek do betonu, w: Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych. Pod red. nauk. J. Dudy, K. Szamałka. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole, 2010, 186 - 200

Garbacik A., Giergiczny Z., Glinicki M.A., Gołaszewski J.: Założenia Projektu Strukturalnego Programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Innowacyjne spoiwa cementowe i betony z wykorzystaniem popiołu lotnego wapiennego”, w: Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych. Pod red. J. Dudy, K. Szamałka. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole, 2010,173 - 185

Giergiczny Z.: Rola popiołów lotnych wapniowych i krzemionkowych w kształtowaniu właściwości współ- czesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych. Monografia, Seria Inżynieria Lądowa, 325, Politechnika Krakowska, Kraków, 2006

Kurdowski W.: Chemia cementu i betonu. Wydawnictwo Naukowe PWN, Stowarzyszenie Producentów Cementu, Warszawa - Kraków 2010

Garbacik A.: Raport z zadania 2 Projektu Strukturalnego PO IG 01.01.02.-24-005/09 „Zmienność jakości popiołów i ich przydatności z uwagi na wymagania technologii cementu i betonu”, Kraków, 2010,

http://www.smconcrete.polsl.pl/raporty

Giergiczny Z. i inni: Raport z zadania 3 Projektu Strukturalnego POIG 01.01.02.-24-005/09 „Możliwości aktywności fizykochemicznej właściwości pucolanowo-hydraulicznych popiołów lotnych wapiennych”, Gliwice-Kraków, 2011, www.smconcrete.polsl.pl/raporty

Tsimas S., Moutsatsou-Tsima A.: High-calcium fly ash as the fourth constituent in concrete: problems, solutions and perspectives. Cement and Concrete Composites, 27, 2, 2005, 231 - 237

PN-EN 196-3:2011 Metody badania cementu – Część 3: Oznaczanie czasów wiązania i stałości objętości

PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu – Część 1: Oznaczanie wytrzymałości

Giergiczny Z.: The hydraulic activity of high calcium fly ash. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 83, 1, 2006, 227 - 232

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)

PN-EN 450-1:2009 Popiół lotny do betonu – Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności


Calcareous fly ash as a main constituent of common cements

  
Dziuk, Damian; Giergiczny, Zbigniew; Garbacik, Albin. Calcareous fly ash as a main constituent of common cements. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 12, n. 1, p. 57-69, feb. 2014. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 22 Feb. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.013.005.