Roads and Bridges - Drogi i Mosty
17, 1, 2018, 39-53

Suitability of aggregate recycled from concrete pavements for layers made of unbound and cement bound mixtures

Bartłomiej Krawczyk Mail
Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering, Division of Roads and Bridges, 41 Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego, 50-370 Wrocław
Antoni Szydło Mail
Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering, Division of Roads and Bridges, 41 Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego, 50-370 Wrocław
Piotr Mackiewicz Mail
Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering, Division of Roads and Bridges, 41 Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego, 50-370 Wrocław
Dariusz Dobrucki Mail
Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering, Division of Roads and Bridges, 41 Wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego, 50-370 Wrocław
Published:

Abstract

The paper presents research on the possibility of utilizing materials recycled from concrete pavements through crushing them in crushers and re-incorporating into pavement courses. From the economic and technical points of view crushed concrete waste can be an alternative source of aggregates, replacing natural aggregates. Crushed concrete was tested with regard to the current requirements which aggregates applied in layers made of unbound and cement bound mixtures must meet. Concrete rubble is shown to be suitable a material for re-incorporation into pavement road surface courses and limitations on the use of such materials are indicated.

Keywords


cement stabilized layers, concrete rubble, recycling, unbound layers

Full Text:

PDF PDF

References


Jin R., Chen Q.: Investigation of concrete recycling in the U.S. construction industry. Procedia Engineering, 118, 2015, 894-901

Magnoni M., Toraldo E., Giustozzi F., Crispino M.: Recycling practices for airport pavement construction: Valorisation of on-site materials. Construction and Building Materials, 112, 2016, 59-68

Ayan V., Limbachiya M.C., Omer J.R., Azadani S.M.N.: Compaction assessment of recycled aggregates for use in unbound sub-base application. Journal of Civil Engineering and Management, 20, 2, 2014, 169-174

Ajdukiewicz A., Kliszczewicz A.: Influence of recycled aggregates on mechanical properties of HS/HPC. Cement and Concrete Composites, 24, 2, 2002, 269-279

Kraszewski C.: Strength characteristics of hydraulically bound aggregate mixtures in road construction. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 8, 3, 2009, 31-54

Safiuddin M., Alengaram U.J., Rahman M.M., Salam M.A., Jumaat M.Z.: Use of recycled concrete aggregate in concrete: a review. Journal of Civil Engineering and Management, 19, 6, 2013, 796-810

Surya M., Kanta Rao W.L., Lakshmy P.: Recycled aggregate concrete for transportation infrastructure. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 104, 2013, 1158-1167

Kubissa J., Koper M., Koper W., Kubissa W., Koper A.: Water demand of concrete recycled aggregates. 7th Scientific-Technical Conference Material Problems in Civil Engineering (MATBUD’2015). Procedia Engineering, 108, 2015, 63-71

Behnooda A., Olek J., Glinicki M.A: Predicting modulus elasticity of recycled aggregate concrete using M5′ model tree algorithm. Construction and Building Materials, 94, 2015, 137-147

Zhesheng G., Li H., Zhetai H., Zhang Q.: Properties of cold mix asphalt mixtures with reclaimed granular aggregate from crushed PCC pavement. Construction and Building Materials, 77, 2015, 404-408

Wang W., Zhao L., Liu Y., Li Z.: Mix design for recycled aggregate thermal insulation concrete with mineral admixtures. Magazine of Concrete Research, 66, 10, 2014, 492-504

Banjad Pečur I., Štirmer N., Milovanović B.: Recycled aggregate concrete for nearly zero-energy buildings. Magazine of Concrete Research, 67, 11, 2015, 575-584

Ho N.Y., Lee Y.P.K., Lim W.F., Chew K.C., Low G.L., Ting S.K.: Evaluation of RCA concrete for the construction of Samwoh Eco-Green Building. Magazine of Concrete Research, 67, 12, 2015, 633-644

Süleyman Gökce H., Şimşek O.: The effects of waste concrete properties on recycled aggregate concrete properties. Magazine of Concrete Research, 65, 14, 2013, 844-854

PN-EN 13791 Ocena wytrzymałości na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych

PN-EN 13877-2 Nawierzchnie betonowe. Część 2: Wymagania funkcjonalne dla nawierzchni betonowych

WT 4 Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. GDDKiA, Warszawa 2010

Ogólne Specyfikacje Techniczne. Rozdział III. Dział 06. Nawierzchnia z betonu cementowego

WT 5 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych. GDDKiA, Warszawa 2010

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe - podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem

PN-EN 14227-1:2013-10 - wersja angielska. Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Wymagania - Część 1: Mieszanki związane cementem

PN-EN 14227-15: Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Część 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie

PN-EN 14227-10: Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym - Część 15: Grunty stabilizowane cementem

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych. Załącznik do zarządzenia Nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.

PN-EN 14227-1:2007 - wersja polska. Mieszanki zwią- zane spoiwem hydraulicznym - Wymagania - Część 1: Mieszanki związane cementem


Suitability of aggregate recycled from concrete pavements for layers made of unbound and cement bound mixtures

  
Krawczyk, Bartłomiej et al. Suitability of aggregate recycled from concrete pavements for layers made of unbound and cement bound mixtures. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 17, n. 1, p. 39-53, Apr. 2018. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 27 May. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.018.003.