Roads and Bridges - Drogi i Mosty
15, 4, 2016, 301-314

Investigation of strengthening effectiveness of reinforced concrete bridge with prestressed CFRP strips

Bartosz Piątek Mail
Rzeszów University of Technology, The Faculty of Civil and Environmental Engineering, and Architekture, Poznańska 2, 35-084 Rzeszów
Tomasz Siwowski Mail
Rzeszów University of Technology, The Faculty of Civil and Environmental Engineering, and Architekture, Poznańska 2, 35-084 Rzeszów
Published: 2016-12-21

Abstract

CFRP strips are commonly used for post-strengthening of various structures including bridges. In the recent years prestressed strips have been phased in due to their better effectiveness and durability as compared to non-prestressed strips. Several tensioning-anchoring kits have been developed to implement the prestressed CFRP strips technology. This paper describes implementation of a newly developed tensioning-anchoring kit and the results of experimental investigation of its effectiveness. The structural system of the bridge in question is a reinforced concrete simply supported beam with cantilevers at both sides. During the repair static load tests were carried out before and after installation of prestressed CFRP strips. The purpose of these tests was to verify the post-strengthening effect and assess the in-field performance of system. It was established that post-strengthening with prestressed CFRP strips reduced by 20-30% the stresses induced in the existing reinforcing steel and that the strips acted in combination with the existing reinforcement. The results of the performed tests have proven satisfactory effect and desired performance of the newly developed tensioning-anchoring kit.

Keywords


bridge tests, CFRP strips, post-strengthening of bridges, post-strengthening system, prestressing

Full Text:

PDF PDF

References


Meier U.: Carbon Fiber - Reinforced Polymers: Modern Materials in Bridge Engineering. Structural Engineering International, 2, 1, 1992, 7-12

Meier U., Deuring M.: The Application of Fiber Composites in Bridge Repair. Strasse und Verkehr, 77, 9, 1991, 534-535

Siwowski T., Radomski W.: Pierwsze krajowe zastosowanie taśm kompozytowych do wzmocnienia mostu. Inżynieria i Budownictwo, 54, 7, 1998, 382-388

Andrä H.P., Maier M.: Post-strengthening with Externally Bonded Prestressed CFRP Strips. Conference Proceedings of 16 Congress of IABSE, International Association for Bridge and Structural Engineering, Lucerne, 7, 2000, 1507-1514

Suter R., Jungo D.: Vorgespannte CFK Lamellen zur Verstärkung von Bauwerken. Beton und Stahlbetonbau, 96, 5, 2001, 350-358

Schwegler G., Berset T.: The Use of Prestressed CFRP-Laminates as Post-Strengthening. Conference Proceedings of 16 Congress of IABSE, International Association for Bridge and Structural Engineering, Lucerne, 7, 2000, 1458-1465

Stoecklin I., Meier U.: Strengthening of Concrete Structures with Prestressed and Gradually Anchored CFRP Strips. Proceedings of 6 International Symposium on FRP Reinforcement for Concrete Structures, Singapore, 2003, 1321-1330

Kotynia R., Michels J., Staśkiewicz M., Czaderski C., Motavalli M.: Pionierskie wzmocnienie kablobetonowych dźwigarów przy użyciu naprężonych taśm kompozytowych kotwionych metodą gradientową w moście przez rzekę Pilsę w Szczercowskiej Wsi. Konferencja Dni Betonu, Wisła, 2014, 203-210

Łagoda M.: Wzmacnianie mostów przez doklejanie elementów. Seria: Inżynieria Lądowa, monografia 322, Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków, 2005

Siwowski T., Michałowski J., Błażewicz S.: Nowy system sprężania taśm kompozytowych CFRP do wzmacniania konstrukcji żelbetowych. Inżynieria i Budownic- two, 66, 3, 2010, 152-156

Siwowski T., Żółtowski P.: Strengthening Bridges with Prestressed CFRP Strips. SSP Journal of Civil Engineering, 7, 1, 2012, 79-86

Paśko P., Piątek B., Siwowski T.: Badania zakotwień w systemie wzmacniania konstrukcji sprężonymi taśmami CFRP. Budownictwo i Architektura, 13, 3, 2014, 143-150

Piątek B., Siwowski T.: Badania statyczne i zmęczeniowe zakotwień sprężonych taśm CFRP do wzmacniania konstrukcji budowlanych. Inżynieria i Budownictwo, 72, 1, 2016, 24-28

Normatyw techniczny projektowania mostów na drogach samochodowych. Obciążenia ruchome. Ministerstwo Transportu Drogowego i Lotniczego, Warszawa, 1956

PN-58/B-03261 Betonowe i żelbetowe konstrukcje mostowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków

PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obciążenia

PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie


Investigation of strengthening effectiveness of reinforced concrete bridge with prestressed CFRP strips

  
Piątek, Bartosz; Siwowski, Tomasz. Investigation of strengthening effectiveness of reinforced concrete bridge with prestressed CFRP strips. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 15, n. 4, p. 301-314, dec. 2016. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 27 Feb. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.016.019.