Roads and Bridges - Drogi i Mosty
12, 3, 2013, 297-316

Aerodynamic analysis of a sinusoidal footbridge for pedestrian and bicycle traffic

Tomasz Lipecki Mail
Lublin University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Architecture
Jarosław Bęc Mail
Lublin University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Architecture
Andrzej Flaga Mail
Krakow University of Technology, Faculty of Civil Engineering
Grzegorz Bosak Mail
Krakow University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Abstract

Computer aerodynamic analysis of the bridge “Kazimierz-Ludwinów” located in Cracow, designed for pedestrians and bicycles traffic is presented in the paper. Authors’ own model of the dynamic wind action based on the quasi-steady theory has been applied. The data, obtained in model studies performed in a wind tunnel, have been assumed as the basis for calculation. The following aerodynamic coefficients have been measured: aerodynamic drag Cx, aerodynamic lift Cy, and aerodynamic moment Cw for three sections of the bridge as the functions of the wind attack angle in the range from -10° to +10°. The aerodynamic analysis presented in the paper includes: wind tunnel tests, determination of dynamic characteristics and calculation of the response of the bridge subjected to the dynamic wind action.

Keywords


dynamic analysis, footbridge, quasi-steady theory, wind action

Full Text:

PDF PDF

References


Bęc J., Lipecki T., Flaga A.: Aerodynamic analysis of a sinusoidal footbridge. Proceedings of the Fifth International Symposium on Computational Wind Engineering. Chapel Hill, North Carolina, USA, May 23-27, 2010

Flaga A., Lipecki T., Bęc J.: Quasi-steady approach to the dynamic wind action on footbridges, in: Recent advances in research on environmental effects on buildings and people. Monograph, PAWE, 2010, 31-142

Lipecki T., Bęc J., Flaga A., Bosak G.: Dynamiczne oddziaływanie wiatru na dwa różne mosty dla pieszych przez rzekę Wisłę w Krakowie. Inżynieria i Budownictwo, 66, 8, 2010, 420-425

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. Wydawnictwa Normalizacyjne, 1985

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru

Flaga A., Błazik-Borowa E., Podgórski J.: Aerodynamika smukłych budowli i konstrukcji prętowo-cięgnowych. Monografia, Politechnika Lubelska, Lublin, 2004

Flaga A.: Quasisteady theory in aerodynamics of slender structures. Sonderforschungsbereich 151 – Tragwerksdynamik, Berichte, 25, 1994, Ruhr Universität Bochum, Germany

Flaga A.: Inżynieria wiatrowa. Podstawy i zastosowania. Arkady, Warszawa, 2008

Shinozuka M.: Stochastic Mechanics, volume 1. Department of Civil Engineering & Engineering Mechanics, Columbia University, New York, USA, 1987

Flaga A., Pańtak M.: Zagadnienia komfortu wietrznego w terenach zabudowanych. Inżynieria i Budownictwo, 63, 10, 2007, 524-529

Flaga A., Błazik-Borowa E., Pańtak M.: Wind comfort criteria for pedestrians on footbridges. Proceedings of the 12th International Conference on Wind Engineering, Cairns, Australia, 2007, 2623-2630

Flaga A., Pańtak M.: Krzywe komfortu wibracyjnego mostów dla pieszych według normy ISO/CD 10137:2005 i propozycji własnych. Inżynieria i Budownictwo, 62, 10, 2006, 541-547


Aerodynamic analysis of a sinusoidal footbridge for pedestrian and bicycle traffic

  
Lipecki, Tomasz et al. Aerodynamic analysis of a sinusoidal footbridge for pedestrian and bicycle traffic. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 12, n. 3, p. 297-316, feb. 2013. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 29 May. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.013.021.