Roads and Bridges - Drogi i Mosty
15, 2, 2016, 87-102

Impact of reinforcement layer material and thickness on deflections measured in the static and dynamic plate load tests

Bartłomiej Krawczyk Mail
Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering; Wybrzeże Wyspiańskiego 41, 50-370 Wrocław
Piotr Mackiewicz Mail
Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering; Wybrzeże Wyspiańskiego 41, 50-370 Wrocław
Published: 2016-06-22

Abstract

The bearing capacity and compaction values obtained in the plate load tests (the latter determined indirectly) often depend on the used test method: static - using static load test apparatus (VSS) or dynamic - using light weight deflectometer (LWD). Despite extensive comparative studies the correlation between two test methods still remains an issue. With the values obtained in the field tests and with the use of numerical calculations allowing for the impact of viscoplastic phenomena, the authors managed to demonstrate how big is the effect of not only the type of material, but also of the thicknesses of the reinforced subgrade layers on the discrepancy between the displacement values obtained with the two test methods in consideration. The behaviour of the subgrade material during the tests was verified using the finite element method. The share of elastic, plastic and creep strains in the total strain was determined for different layered systems and thicknesses.

Keywords


elastic modulus, FEM, Light Weight Deflectometer, loading time, subgrade parameters, viscoplastic model, VSS (static plate load test)

Full Text:

PDF PDF

References


PN-S-02205:1998. Roboty ziemne

Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. GDDP, IBDiM, Warszawa, 1998

Mackiewicz P., Krawczyk B.: Wpływ czasu oddziaływania obciążenia w badaniu VSS na identyfikowane parametry podłoża. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 14, 1, 2015, 19-29

Krawczyk B., Mackiewicz P., Szydło A.: Analiza wpływu rodzaju przeciwwagi na identyfikowane parametry warstw konstrukcji nawierzchni oraz podłoża w badaniu VSS. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 14, 2, 2015, 143-157

Krawczyk B., Mackiewicz P.: Wpływ cyklicznych obciążeń w badaniu lekką płytą dynamiczną na identyfikowane parametry podłoża. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 14, 1, 2015, 5-17

Badanie i ustalenie zależności korelacyjnych dla oceny stanu zagęszczenia i nośności gruntów niespoistych płyta dynamiczną. IBDiM, Warszawa, 2005

Gorączko A., Śmigiel P., Topoliński Sz.: Korelacje parametrów zagęszczenia podbudowy drogowej z kruszywa łamanego. Logistyka, 6, 2014, 4025-4030

Rogojsz G.: Badanie nośności nasypów drogowych przy wykorzystaniu lekkiej płyty dynamicznej. Przegląd Budowlany, 86, 7-8, 2015, 60-63

Ruta P., Szydło A.: Drop-weight test based identification of elastic half-space model parameters. Journal of Sound and Vibration, 282, 1-2, 2005, 411-427

ZTV E-StB 09 Dodatkowe warunki techniczne i wytyczne dla robót ziemnych obejmujących budowę dróg

ZTV T-StB 95 Dodatkowe warunki techniczne i wytyczne dla warstw nośnych przy pracach ziemnych

ZTV A-StB 97 Dodatkowe warunki techniczne umowy i wytyczne dla wykopów przeznaczonych na cele komunikacyjne

Light Weight Deflectometer for the dynamic plate load test. Terratest Instruction Manual, 2013

Krawczyk B.: Identyfikacja parametrów modeli nawierzchni drogowych na podstawie impulsowych testów dynamicznych. Praca Doktorska, Instytut Inży- nierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, 2012

Ruta P., Krawczyk B., Szydło A.: Identification of pavement elastic moduli by means of impact test. Engineering Structures, 100, 2015, 201-211

Rusiński E.: Metoda elementów skończonych. System COSMOS/M. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1994

Norton F.H.: The Creep of Steel at High Temperatures. McGraw-Hill, London, 1929


Impact of reinforcement layer material and thickness on deflections measured in the static and dynamic plate load tests

  
Krawczyk, Bartłomiej; Mackiewicz, Piotr. Impact of reinforcement layer material and thickness on deflections measured in the static and dynamic plate load tests. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 15, n. 2, p. 87-102, jun. 2016. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 27 Feb. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.016.006.