Roads and Bridges - Drogi i Mosty
13, 2, 2014, 157-166

Efficiency repair and maintainance works at bus bays and bus stops

Alicja Sołowczuk Mail
West Pomeranian University of Technology Szczecin, Faculty of Civil Engineering and Architecture
Przemysław Gardas Mail
West Pomeranian University of Technology Szczecin, Faculty of Civil Engineering and Architecture
Mariusz Schab Mail
Strabag Company, Warsaw

Abstract

An example of application of new method of bus bay and bus stop pavement state assessment for different types of pavement is presented in the paper. Three types of pavements, i.e. asphalt, concrete and pavement made of rock or concrete stones are considered. Detailed quantitative and qualitative assessment of bus bay and bus stop pavement condition allows easy planning of maintenance and renovation costs which is economically profitable.

Keywords


bus stops, bus bays, evaluation of pavement condition, costs of pavement rebuilding, pavement’s type

Full Text:

PDF PDF

References


Sołowczuk A., Gardas P.: The proposed assessment method of pavement conditon at bus bays and bus stops. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 12, 4, 2013, 425-439

Katalog wzmocnień remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. GDDP - IBDiM, Warszawa 2001

Szydło A.: Nawierzchnie drogowe z betonu cementowego. Polski Cement Sp. z o.o., Kraków 2004

Schab M.: Elementy odwadniające na zatokach autobusowych. Zagadnienia materiałowe i technologiczne oraz sposoby instalowania. Drogi lądowe, powietrzne i wodne, 28, 9, 2010, 70-77

Szydło A.: Trwałość zmęczeniowa nawierzchni betonowych. III Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Nowoczesne technologie w budownictwie drogowym”, 8-9 września 2005, Poznań, 239-248

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych. GDDP - IBDiM, Warszawa 2001

Szydło A.: Drogi wszech czasów. Budownictwo Technologie Architektura, 19, 3, 2002, 6-6

Nita P.: Budowa i utrzymanie nawierzchni lotniskowych. WKŁ, Warszawa 1999

Jasieński A.: Drogi z betonu cementowego - przykłady obecnych zastosowań na terenie Belgii. Konferencja „Dni betonu”, 8-10 październik 2002, Szczyrk

Faleńska M., Gajger W., Szydło A.: Wytyczne projektowanie nakładek z betonu cementowego na wyeksploatowane nawierzchnie bitumiczne. IBDiM, Warszawa 2001 (praca niepublikowana)


Efficiency repair and maintainance works at bus bays and bus stops

  
Sołowczuk, Alicja; Gardas, Przemysław; Schab, Mariusz. Efficiency repair and maintainance works at bus bays and bus stops. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 13, n. 2, p. 157-166 , apr. 2014. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 28 Feb. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.014.011.