Roads and Bridges - Drogi i Mosty
22, 4, 2023, 569-578

Influence of the type of recycled asphalt pavement on the properties of the SMA JENA 16 stone mastic asphalt mixture

Piotr Ramiączek Mail
https://orcid.org/0000-0002-8143-4788
Kielce University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Department of Transportation Engineering, 7 Tysiąclecia Państwa Polskiego Av., 25-314 Kielce
Mikołaj Cielibała Mail
Natalia Skrzyniarz Mail
Karolina Janus Mail
https://orcid.org/0000-0002-1755-3942
Kielce University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Department of Transportation Engineering, 7 Tysiąclecia Państwa Polskiego Av., 25-314 Kielce
Krzysztof Maciejewski Mail
https://orcid.org/0000-0002-3002-9547
Kielce University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Department of Transportation Engineering, 7 Tysiąclecia Państwa Polskiego Av., 25-314 Kielce
Mateusz M. Iwański Mail
https://orcid.org/0000-0002-3183-0141
Kielce University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Department of Transportation Engineering, 7 Tysiąclecia Państwa Polskiego Av., 25-314 Kielce
Anna Chomicz-Kowalska Mail
https://orcid.org/0000-0002-2784-8197
Kielce University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Architecture, Department of Transportation Engineering, 7 Tysiąclecia Państwa Polskiego Av., 25-314 Kielce
Published: 2023-12-30

Abstract

One-layer asphalt pavements with stone mastic asphalt (SMA JENA) have been used in Poland since 2010. Despite numerous advantages, including facilitating significant progress in work and lower costs compared to traditional asphalt mixtures, this technology is not widely applied in Poland. This paper evaluated the properties of a one-layer JENA 16 stone mastic asphalt mixture with the addition of recycled asphalt pavement. Two asphalt granulates obtained from milling the wearing and binding layers and the binding subbase were used in the research. Both granulates significantly differed in the applied mineral material and the type of asphalt binder contained in them. The research plan involved dosing the granulate in quantities ranging from 10% to 50% relative to the mineral mixture, ensuring that the resulting grain size distribution closely matched the profile of the analyzed reference mixture. Basic physical and mechanical parameters of the JENA 16 asphalt mixture and both granulates were evaluated. The studies showed a varied impact of the type and quantity of recycled asphalt pavement on the properties of SMA JENA 16. The asphalt granulate did not significantly affect the water resistance of the tested samples. However, a positive effect on the resistance of the asphalt mixture to permanent deformations was observed.

Keywords


recycled asphalt pavement, SMA JENA16, one-layer pavement, recycling

Full Text:

PDF

References


Koźlarek P.: Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa. Zachodnie wymagania w Polskich realiach. Budownictwo i Architektura, 13, 4, 2014, 153–16

Ruttmar I., Koźlarek P.: Jednowarstwowa nawierzchnia asfaltowa dla dróg lokalnych. Nawierzchnie Asfaltowe, 1, 2014, 12–15

Szymaniak K.: Proste rozwiązania modernizacji dróg samorządowych. Materiały Budowlane, 4, 2014, 38–39

Jaskuła P., Ryś D.: Effect of interlayer bonding quality of asphalt layers on pavement performance. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 236, 012005, 2017, DOI: 10.1088/1757-899X/236/1/012005

Canestrari F., Santagata E.: Temperature effects on the shear behaviour of tack coat emulsions used in flexible pavements. International Journal of Pavement Engineering, 6, 1, 2005, 39–46, DOI: 10.1080/10298430500068720

Romanoschi S.A., Metcalf J.B.: Characterization of asphalt concrete layer interfaces. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 1778, 1, 2001, 132–139, DOI: 10.3141/1778-16

https://www.sma16jena.pl (data dostępu: 10.03.2023)

Błażejowski K., Strugała I.: Nawierzchnie jednowarstwowe z SMA 16 JENA. RETTENMAIER Polska Sp. z o. o., Warszawa, 2019

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. Załącznik do zarządzenia nr 31 GDDKiA z dnia 16.06.2014. GDDKiA, Warszawa, 2014

WT-2 2014 – część I: Mieszanki mineralno-asfaltowe. GDDKiA, Warszawa, 2014

WT-1 2014 – Kruszywa. Wymagania Techniczne. GDDKiA, Warszawa, 2014

Yan Y., Hernando D., Park B., Tebaldi G., Roque R.: Effect of Aged Binder Distribution on the Fracture Tolerance of Asphalt Mixtures with Reclaimed Asphalt Pavement. Journal of Testing and Evaluation, 50, 2, 2021, DOI: 10.1520/JTE20210227

Iwański M., Mazurek G., Chomicz-Kowalska A., Buczyński P., Cholewińska M., Iwański M.M., Maciejewski K., Ramiączek P.: Influence of mixed hydraulic binder on the properties of recycled asphalt mixtures with foamed bitumen. Roads and Bridges – Drogi i Mosty, 22, 1, 2023, 81–114, DOI: 10.7409/rabdim.023.005

PN-EN 13108-20:2016-07 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Wymagania – Część 20: Badanie typu

Projekt RID-I-06. Załącznik nr 9.2.1. Wytyczne pozyskania i oceny przydatności destruktu i granulatu asfaltowego do recyklingu na gorąco w otaczarkach. GDDKiA, 2019

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego. Dz. U. 2021, poz. 2468

Katalog Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KPRNPP-2013. GDDKiA, Warszawa, 2013

PN-EN 12697-1:2020-08 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań – Część 1: Zawartość lepiszcza rozpuszczalnego

PN-EN 12697-2+A1:2019-12 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metody badań – Część 2: Oznaczanie uziarnienia

PN-EN 12697-5:2019-01 Mieszanki mineralno-asfaltowe – Metod badań – Część 5: Oznaczanie gęstości

PN-EN 1426:2015-08 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie penetracji igłą

PN-EN 1427:2015-08 Asfalty i lepiszcza asfaltowe – Oznaczanie temperatury mięknienia – Metoda Pierścień i Kula


Influence of the type of recycled asphalt pavement on the properties of the SMA JENA 16 stone mastic asphalt mixture

  
Ramiączek, Piotr et al. Influence of the type of recycled asphalt pavement on the properties of the SMA JENA 16 stone mastic asphalt mixture. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 22, n. 4, p. 569-578, dec. 2023. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 17 Apr. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/RABDIM.023.037.