Roads and Bridges - Drogi i Mosty
11, 2, 2012, 151-173

Application of acoustic emission to fault diagnostics in civil engineering

Zbigniew Ranachowski Mail
Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences, Warsaw

Abstract

The definition of Acoustic Emission (AE) signal and the nature of its origin and propagation is discussed in the paper. Three areas of application of AE in Civil Engineering are presented: monitoring of reinforced concrete girders, pressurised industrial storage tanks and steel bridges. Application of AE monitoring in investigation of concrete materials is also presented. Accoustic emission testing is found to be an effective diagnostic tool.

Keywords


acoustic emission, diagnostics of engineering structures, non-destructive testing, reinforced concrete objects maintenance

Full Text:

PDF

References


Grosse Ch., Ochtsu M. (editors): Acoustic Emission Testing. Basic for Research- Applications in Civil Engineering. Springer, ISBN 978-3-540-69895-1, 2008, rozdział 7.

Ranachowski Z.: Metody pomiaru i analiza sygnału emisji akustycznej. Prace IPPT PAN, 1, Warszawa 1997, 113

Rindorf H.: Acoustic Emission Source Location. Brüel & Kjaer Technical Review, No 2, Naerum, Denmark 1981, 3 - 32

Rüsch H.: Physical problems in testing of concrete. Zement-Kalk-Gips, 12, 1, 1959, Wiesbaden, 1 - 9

Recommended practice for in situ monitoring of concrete structures by acoustic emission. Japan Society for Non-Destructive Inspection, code NDIS 2421, Tokyo, 2000

Parmar D.: Non-Destructive Bridge Testing and Monitoring with Acoustic Emission (AE) Sensor Technology. Final Report. Hampton University, 2011

www.biz.hampton.edu/esitac/docs/nondestructivetesting

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. w sprawie: – sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. z 2005 Nr 67, poz. 582), – w sprawie trybu sporządzania informacji oraz gromadzenia i udostępniania danych o sieci dróg publicznych (Dz.U. z 2005 Nr 67, poz. 583)

Zarządzenie Nr 14 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 7 lipca 2005 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji przeprowadzania przeglądów drogowych obiektów inżynierskich

Katalog Polskich Norm: PN EN 1330-9:2002 Terminologia – Część 9: Terminy stosowane w badaniach emisją akustyczną; PN EN 13477-1:2002 Emisja akustyczna – Charakteryzowanie aparatury – Część 1: Opis aparatury; PN EN 13477-2:2010 Emisja akustyczna – Charakteryzowanie aparatury – Część 2: Weryfikacja działania; PN EN 13554:2011 Emisja akustyczna – Zasady ogólne

Gołaski L., Goszczyńska B., Świt G., Trompczyński W.: System monitoringu umożliwiajacy globalną ocenę stanu technicznego obiektów betonowych. Materiały 56 Konferencji naukowej w Krynicy „Diagnostyka, monitoring i modernizacja eksploatowanych obiektów budowlanych”, wyd. Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce 2010, 173 - 187

Hsu T., Slate O., Sturman G., Winter G.: Microcracking of plain concrete and the shape of the stress - strain curve. Journal of the American Concrete Institute, 60, 1963, 209 - 224

Ranachowski Z., Glinicki M.A., Nowowiejski G.: Zastosowanie metody emisji akustycznej do identyfikacji składników betonu przy pomiarach mikrotwardości. Cement Wapno Beton, XV/LXXVII, 4, 2010, 202 - 209

Moczko A.: Emisja akustyczna w badaniach betonu. Inżynieria i Budownictwo, 1, 1996, 42 - 46

Kishi T., Ohtsu M.: Acoustic Emission – Beyond the Millenium. Elsevier, Oxford, 2000, 77 - 91

Nichols R.W.: Acoustic Emission. Applied Science Publishers LTD, London, 1976, 121

Standard Practice for Continous Monitoring of Acoustic Emission from Metal Pressure Boundaries, www.astm.org/search/acoustic emission

www.epandt.com/tankpac.html

www.fhwa.dot.gov/research


Application of acoustic emission to fault diagnostics in civil engineering

  
Ranachowski, Zbigniew. Application of acoustic emission to fault diagnostics in civil engineering. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 11, n. 2, p. 151-173, apr. 2012. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 22 Feb. 2024.