Roads and Bridges - Drogi i Mosty
20, 2, 2021, 95-113

An attempt to determine capacity of movements from minor entries in case of congestion on the major street

Krzysztof Gasz Mail
Wrocław University of Science and Technology, Faculty of Civil Engineering, Department of Roads, Bridges, Railways and Airports, 27 Wybrzeże Wyspiańskiego Str., 50-370 Wrocław

Poland
Published: 2021-06-23

Abstract

The article presents the author’s own method of determination of capacity of movements from minor entries at an unsignalized intersection, when turning vehicles join the queue of vehicles on the main street, generated due to the influence of an adjacent signalized intersection. The proposed method of capacity calculation consists of four steps. First, the length of lane vacated by the vehicles leaving the signalized intersection was calculated. Second step consisted in determination of capacity of the right-turn movement joining the queue. In the following step, capacity of the left-turn movement joining the queue was calculated. The last step consisted in calculation of the time in which the intersection is blocked by vehicles moving ahead in the queue.

Keywords


capacity, unsignalized intersection, vehicle queue.

Full Text:

PDF PDF PDF

References


Holland E.N., Woods A.W.: A continuum model for the dispersion of traffic on two-lane roads. Transportation Research Part B: Methodological, 31, 6, 1997, 473-485

Qiao F., Yang H., Lam W.H.K.: Intelligent simulation and prediction of traffic flow dispersion. Transportation Research Part B: Methodological, 35, 9, 2001, 843-863

Nagatani T.: Dispersion and scaling of fluctuating vehicles through a sequence of traffic lights. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 361, 2, 2006, 619-629

Mathew J., Thomas H., Sharma A., Devi L., Rilett L.: Studying platoon dispersion characteristics under heterogeneous traffic in India. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 104, 2013, 422-429

Nagatani T.: Traffic dispersion through a series of signals with irregular split. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 442, 2016, 122-130

Yao Z., Zhao B., Qin L., Jiang Y., Ran B., Peng B.: An efficient heterogeneous platoon dispersion model for real-time traffic signal control. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 539, 2020, article 122982

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku. Prawo o ruchu drogowym. Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602

Gasz K.: Skłonność kierowców do udzielania pierwszeństwa pieszym na przejściach przez jezdnie. Transport Miejski i Regionalny, 11, 2010, 8-10

Chen Q., Wang Y.: Cellular automata (CA) simulation of the interaction of vehicle flows and pedestrian crossings on urban low-grade uncontrolled roads. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 432, 2015, 43-57

Li X., Sun J.Q.: Effects of vehicle-pedestrian interaction and speed limit on traffic performance of intersections. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 460, 2016, 335-347

Lu L., Ren G., Wang W., Chan C.Y., Wang J.: A cellular automaton simulation model for pedestrian and vehicle interaction behaviors at unsignalized mid-block crosswalks. Accident Analysis and Prevention, 95, B, 2016, 425-437

Obeid H., Abkarian H., Abou-Zeid M., Kaysi I.: Analyzing driver-pedestrian interaction in a mixed-street environment using a driving simulation. Accident Analysis and Prevention, 108, 2017, 56-65

Thakur S., Biswas S.: Assessment of pedestrian-vehicle interaction on urban roads: A critical review. Archives of Transport, 51, 3, 2019, 49-63

Brilon W., Wu N.: Capacity at unsignalized two-stage priority intersections. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 33, 3-4, 1999, 275-289

Troutbeck R.J., Kako S.: Limited priority merge at unsignalized intersections. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 33, 3-4, 1999, 291-304

Wu N.: Capacity of shared-short lanes at unsignalized intersections. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 33, 3-4, 1999, 255-274

Wu N.: A universal procedure for capacity determination at unsignalized (priority-controlled) intersections. Transportation Research Part B: Methodological, 35, 6, 2001, 593-623

Pollatschek M.A., Polus A., Livneh M.: A decision model for gap acceptance and capacity at intersecions. Transportation Research Part B: Methodological, 36, 7, 2002, 649-663

Chevallier E., Leclercq L.: A macroscopic theory for unsignalized intersections. Transportation Research Part B: Methodological, 41, 10, 2007, 1139-1150

Li H., Tian Z., Deng W.: Capacity of TWSC intersection with multilane approaches. Procedia Social and Behavioral Sciences, 16, 2011, 664-675

Prasetijo J., Pour M.H., Ghadiri S.M.R.: Capacity of unsignalized intersections under mixed traffic conditions. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 16, 2011, 676-685

Prasetijo J., Ahmad H.: Capacity analysis of unsignalized intersection under mixed traffic conditions. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 43, 2012, 135-147

Guler S.I., Menendez M.: Methodology for estimating capacity and vehicle delays at unsignalized multimodal intersecions. International Journal of Transportation Science and Technology, 5, 4, 2016, 257-267

Bogdanović V., Ruśkić N., Basarić V., Tanackov I.: Capacity analysis procedure for four-leg non-standard unsignalised intersections. Promet – Traffic & Transportation, 29, 5, 2017, 543-550

Pitlova E., Kocianova A.: Determination of priority stream volumes for capacity calculation of minor traffic streams for intersections with bending right-of-way. Transportation Research Procedia, 40, 2019, 875-882

Transportation Research Board. Highway Capacity Manual. 6th ed. Washington DC. National Research Council, 2016

Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań bez sygnalizacji świetlnej. Instrukcja obliczania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, 2004

Brilon W., Koenig R., Troutbeck R.J.: Useful estimation procedures for critical gaps. Transportation Research Part A: Policy and Practice, 33, 3-4, 1999, 161-186

Chodur J.: Estimation of the critical gaps determining performance of priority type intersection. Archives of Transport, 13, 1, 2001, 15-28

Macioszek E.: Graniczny odstęp czasu jako jeden z parametrów procesu decyzyjnego w obsłudze pojazdów z wlotów ronda. Transport Miejski i Regionalny, 2, 2009, 8-16

Szczuraszek T., Macioszek E.: Analiza rozkładów odstępów czasu pomiędzy pojazdami na obwiedni małych rond. Roads and Bridges – Drogi i Mosty,9, 3, 2010, 87-99

Nagalla R., Pothuganti P., Pawar D.S.: Analyzing gap acceptance behavior at unsignalized intersections using suport vector machines, decision tree and random forests. Procedia Computer Science, 109, 2017, 474-481

Tanackov I., Deretić N., Bogdanović V., Ruśkić N., Jović S.: Safety time in critical gap of left turn manoeuvre from priority approach at TWSC unsignalized intersecions. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 505, 2018, 1196-1211

Hazim N., Bazlamit S.M., Salem Z.A., Alghazawi O., Odeh I.: Determination of critical gap and follow-up time at roundabouts in Jordan. Roads and Bridges – Drogi i Mosty, 18, 3, 2019, 227-234

Gasz K.: Modelowanie ruchu w sieci ulic w warunkach ograniczonej przepustowości skrzyżowań. Rozprawa doktorska, Instytut Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2007, https://dbc.wroc.pl/dlibra/publication/1562/edition/1760?language=pl, 7.02.2020

Metoda obliczania przepustowości skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Instrukcja obliczania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Warszawa, 2004

Gasz K.: Traffic simulation at unsignalized intersection in case of congestion on major street caused by an adjacent traffic signal. Roads and Bridges – Drogi i Mosty, 19, 3, 2020, 211-224

Gasz K., Kruszyna M.: Analizy procesu zgłoszeń pieszych do przejścia przez jezdnię. Roads and Bridges – Drogi i Mosty, 3, 2, 2004, 41-64

Gasz K.: Wpływ długości kolejki na wlocie skrzyżowania na odstępy czasu pomiędzy pojazdami, w: Problemy naukowo-badawcze budownictwa. Tom V. Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok, 2008, 173-179


1. Rys. 1

  Rys. 1
View (55KB)

2. Rys 2

  Rys 2
View (77KB)

An attempt to determine capacity of movements from minor entries in case of congestion on the major street

  
Gasz, Krzysztof. An attempt to determine capacity of movements from minor entries in case of congestion on the major street. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 20, n. 2, p. 95-113, jun. 2021. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 27 May. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.021.006.