Roads and Bridges - Drogi i Mosty
18, 3, 2019, 181-192

Asphalt mixtures with binders fluidized by addition of vegetable origin oil for applications as flexible anti-crack layers

Andrzej Plewa Mail
Bialystok University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Environmental Sciences, 45E Wiejska Str., 15-351 Białystok
Published: 2019-10-01

Abstract

The paper presents the results of research and analyses of the technical characteristics of asphalt mixtures with bituminous binders modified using SBS copolymers with the addition of bio-fluxing agents. The analysed asphalt mixtures have been subjected to water resistance ITSR tests, stiffness modulus IT-CY, and 4PB-PR tests as well as fatigue life test through 4PB-PR test. Basing on the obtained results of tests it has been stated that asphalt mixtures using elastomeric binder with the addition of bio-fluxing agents are characterized by a much greater fatigue life and water resistance in comparison to asphalt mixtures using industrially manufactured binders. Such material solutions can be effectively used as anti-crack layers preventing the propagation of reflective or fatigue cracking to the top layers of road surfaces or their strengthening. Another significant aspect of the conducted research and analyses is the fact that the addition of bio-fluxing agents allows to lower temperatures not only during production of asphalt mixtures but also during incorporation them into road surfaces, what on the other hand is very profitable.

Keywords


binders containing bio-fluxing agents, asphalt mixtures, stiffness modulus, resistance to fatigue.

Full Text:

PDF

References


Sybilski D., Miarki K.: Dobór nawierzchni do asfaltu w polskich warunkach klimatycznych z uwzględnieniem procedur SHRP/Superpave. VI Międzynarodowa Konferencja „Trwałe i bezpieczne nawierzchnie drogowe”, Kielce 2000, tom I, 213

Sybilski D.: Zastosowanie metod SHRP do oceny nawierzchni dróg w Polsce. Studia i materiały, zeszyt 50, IBDiM, Warszawa 2000

Radziszewki P., Piłat J., Król J., Kowalski K., Sarnowski M.: Weryfikacja wymagań i metod oceny właściwości lepkosprężystych krajowych asfaltów i asfaltów modyfikowanych. GDDKiA, Warszawa 2011

Pszczoła M., D. Ryś D., Jaskuła P.: Analysis of climatic zones in Poland with regard to asphalt performance grading. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 16, 4, 2017, 245-264, DOI: 10.7409/rabdim.017.016

Plewa A., Belyaev P.S., Andrianov K.A., Zubkov A F., Frolov V.A.: The Effect of Modifying Additives on the Consistency and Properties of Bitumen Binders. Advanced Materials and Technologies (Russia), No. 4, 2016, 35-40

Słowik M., Bartkowiak M.: Review of analytical-empirical methods for determining stiffness moduli of asphalt mixtures. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 17, 1, 2018, 5-22, DOI: 10.7409/rabdim.018.001

Gajewski M., Horodecka R.: Rheological properties of road bitumens modified by natural asphalt. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 17, 2, 2018, 93-109, DOI: 10.7409/rabdim.018.006

Wu S., Zhang W., Shen S., Li X., Muhunthan B., Mohammad L.N.: Field-aged asphalt binder performance evaluation for Evotherm warm mix asphalt: Comparisons with hot mix asphalt. Construction and Building Materials, 156, 2017, 574-583

Niczke Ł., Czechowski F., Gaweł I.: Oxidized rapeseed oil methyl ester as a bitumen flux: Structural changes in the ester during catalytic oxidation. Progress in Organic Coatings, 59, 4, 2007, 304-311

DeLong W.M.: Asphalt release agent. The Chemmark Corporation, Patent (USA) US5494502 A, (Germany) DE69528278 D1, 27 February 1996

Gaweł I., Piłat J., Radziszewski P., Niczke Ł., Król J., Sarnowski M.: Bitumen fluxes of vegetable origin. Polimery, LV, 1, 2010, 55-60

Bailey H.K., Zoorob S.E.: The use of vegetable oil in asphalt mixtures, in the laboratory and field. The 5th Eurasphalt & Eurobitume Congress, 13-15th June 2012, Istanbul, https://www.h-a-d.hr/pubfile.php?id=676%2520(2012), (09.09.2017)

Plewa A.: Wpływ ilości dodatku kopolimeru SBS i upłynniacza pochodzenia roślinnego na właściwości techniczne elastomeroasfaltów. Drogownictwo, 11, 2017, 375-378

Król J.B., Niczke Ł., Kowalski K.J.: Towards understanding polymerization process in bitumen bio-fluxes. Materials, 10, 9, 2017, DOI: 10.3390/ma10091058

Dhasmana H., Ozer H., Al-Qadi I.L., Zhang Y., Schideman L., Sharma B.K., Chen W., Minarick M.J., Zhang P.: Rheological and chemical characterization of biobinders from different biomass resources. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2505, 1, 2015, 121-129

Kowalski K.J., Król J.B., Bańkowski W., Radziszewski P., Sarnowski M.: Thermal and fatigue evaluation of asphalt mixtures containing RAP treated with a bio-agent. Applied Sciences, 7, 3, 2017, 216, Special issue: Advanced Asphalt Materials and Paving Technologies, DOI: 10.3390/app7030216

Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych, WT-2 2014, część I: Mieszanki mineralno-asfaltowe, Wymagania techniczne. GDDKiA, Załącznik do Zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r.


Asphalt mixtures with binders fluidized by addition of vegetable origin oil for applications as flexible anti-crack layers

  
Plewa, Andrzej. Asphalt mixtures with binders fluidized by addition of vegetable origin oil for applications as flexible anti-crack layers. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 18, n. 3, p. 181-192, oct. 2019. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 27 May. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.019.012.