Roads and Bridges - Drogi i Mosty
12, 1, 2013, 71-81

Pozzolanic and hydraulic activity of calcareous fly ash

Zbigniew Giergiczny Mail
Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Gliwice
Albin Garbacik Mail
Institute of Ceramics and Building Materials, Glass and Building Materials Division in Cracow
Mikołaj Ostrowski Mail
Institute of Ceramics and Building Materials, Glass and Building Materials Division in Cracow

Abstract

Usefulness of domestic calcareous fly ashes as pozzolanic and hydraulic constituents of cements and hydraulic binders is a subject of this paper. Test results of standard properties, activity indices of calcareous fly ashes and physical and mechanical properties of cements with this kind of fly ash are presented. Factors which might exerted an influence on hydration and hardening processes of cements with calcareous fly ashes form Bełchatow Power Station were analyzed. Beneficial results of calcareous fly ash activity were discussed regarding phase composition and morphology. The function of glassy phase in hydration and hardening processes of fly ashes as well as cements and binders with this constituent was emphasized.

Keywords


activity, calcareous fly ash, cement, hydraulic constituents, pozzolanic constituents

Full Text:

PDF PDF

References


Giergiczny Z.: Rola popiołów lotnych wapniowych i krzemionkowych w kształtowaniu właściwości współ- czesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych. Monografia 325. Politechnika Krakowska, Kraków, 2007

PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

Raport z zadania 2 Projektu Strukturalnego POIG 01.01.02.-24-005/09: Zmienność jakości popiołów i ich przydatności z uwagi na wymagania technologii cementu i betonu. Kraków, 2010, www.smconcrete.polsl.pl

Raport z zadania 3 Projektu Strukturalnego POIG 01.01.02.-24-005/09: Możliwości aktywacji fizykochemicznej właściwości pucolanowo-hydraulicznych popiołów lotnych wapiennych, Gliwice-Kraków, 2011, www.smconcrete.polsl.pl

Giergiczny Z., Garbacik A., Baran T.: Popioły lotne wapienne jako składnik pucolanowo-hydrauliczny cementów i aktywny dodatek do betonu, w: Energia i śro- dowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych. Praca zbiorowa, 2010, 186 - 200

Enders M.: Microanalytical characterization (AEM) of glassy spheres and anhydrite from a high-calcium lignite fly ash from Germany. Cement and Concrete Research, 25, 1995, 1369 - 1377

Enders M.: The CaO distribution to mineral phases in a high calcium fly ash from Eastern Germany. Cement and Concrete Research, 26, 1996, 243 - 251

Ostrowski M.: Charakterystyka morfologii popiołów lotnych ze spalania węgli brunatnych. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 8, 2011, 136 - 150

Ostrowski M., Gawlicki M.: Aktywność wapiennych popiołów lotnych z Elektrowni Bełchatów jako składnikacementów powszechnego użytku. Prace Instytutu Ceramiki Materiałów Budowlanych, 11, 2012, 66 - 75

PN-EN 450-1:2009 Popiół lotny do betonu – Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności

Giergiczny Z., Garbacik A., Drozdz W.: Synergic effect of non-clinker constituents in Portland composite cements. 13th International Conference on the Chemistry of Cement, Madrid, 2011, CD

Ponikiewski T., Gołaszewski J.: Kształtowanie samozagęszczalności mieszanek betonowych na bazie cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego. Cement Wapno Beton, 79, 4, 2012, 233 - 242

Giergiczny Z., Garbacik A.: Właściwości cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego. Cement Wapno Beton, 79, 4, 2012, 217 - 223


Pozzolanic and hydraulic activity of calcareous fly ash

  
Giergiczny, Zbigniew; Garbacik, Albin; Ostrowski, Mikołaj. Pozzolanic and hydraulic activity of calcareous fly ash. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 12, n. 1, p. 71-81, feb. 2014. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 28 Feb. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.013.006.