Roads and Bridges - Drogi i Mosty
12, 1, 2013, 17-29

Use of calcareous fly ash as an active constituent of hydraulic road binders

Tomasz Baran Mail
Institute of Ceramics and Building Materials, Glass and Building Materials Division in Cracow
Albin Garbacik Mail
Institute of Ceramics and Building Materials, Glass and Building Materials Division in Cracow
Katarzyna Synowiec Mail
Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering
Aleksandra Żak Mail
Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering

Abstract

In the paper formal conditions of using calcareous fly ash as an active pozzolanic-hydraulic constituent of cements and binders are analyzed. The analysis is documented by test results of hydraulic road binders and masonry cements, containing calcareous fly ash from Bełchatów Power Station. Binders and cements with different calcareous fly ash content were tested. Blended binders containing fly ashes from different combustion technologies, i.e. calcareous fly ash, siliceous fly ash and fly ash from fluidized bed combustion, were also objects of the study. The scope of the research included normative properties of hydraulic road binders and masonry cements. The results prove that calcareous fly ash from Bełchatów Power Station can be an effective constituent of hydraulic road binders and cements, produced according to actual standards and technical approvals.

Keywords


calcareous fly ash, hydraulic road binder, masonry cement

Full Text:

PDF PDF

References


PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

Raport z zadania 2 Projektu Strukturalnego POIG 01.01.02.-24-005/09: Zmienność jakości popiołów i ich przydatności z uwagi na wymagania technologii cementu i betonu, Kraków, 2010, www.smconcrete.polsl.pl

Raport z zadania 5 Projektu Strukturalnego POIG 01.01.02.-24-005/09: Produkcja i badania cementów powszechnego użytku zawierających popiół lotny wapienny i określenie właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych (skala półtechniczna). Gliwice- -Kraków, 2012, www.smconcrete.polsl.pl

Garbacik A., Baran T., Drożdż W.: Możliwości waloryzacji popiołów lotnych wapiennych pod kątem zastosowania w technologii cementu. XVIII Międzynarodowa Konferencja Popioły z Energetyki, Zakopane, 2011, 127 - 142

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

PN-EN 450-1+A1:2009 Popiół lotny do betonu – Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności

Pachowski J.: Popioły lotne i ich zastosowanie w budownictwie drogowym. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 1976

Szczygielski T.: Coal combustion products in road construction. Proceedings of International Conference “EuroCoalAsh 2010”, Copenhagen, 2010, 59 - 70

Ćwiąkała M., Korzeniowska J., Kraszewski C., Widuch A.: Soil stabilisation with the use of hydraulic road binders on the basis of brown coal fly ash. Roads and Bridges – Drogi i Mosty, 11, 3, 2012, 195 - 214

Papayianni I.: Use of calcareous ash in civil engineering. Proceedings of International Conference “EuroCoalAsh 2010”, Copenhagen, 2010, 45 - 58

Feuerborn H.J., Müller B., Walter E.: Use of calcareous fly ash in Germany. Ash handling. 3.7. Analytics. Open information system “The best available and perspective nature protection technologies in the Russian power industry”, osi.ecopower.ru

American Coal Ash Association: Fly ash facts for highway engineers. Report no. FHWA-IF-03-019

www.fhwa.dot.gov/pavement/recycling/fafacts.pdf

Baran T., Hawrot K., Żak O.: Wymagania stawiane popiołom lotnym wapiennym w istniejących normach i aprobatach technicznych. XVII Międzynarodowa Konferencja Popioły z Energetyki, Warszawa, 2010, 93 - 103

Sybilski D., Kraszewski C.: Ocena i badania wybranych odpadów przemysłowych do wykorzystania w konstrukcjach drogowych. Raport Techniczny IBDiM, Warszawa, 2004, www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/prace-naukowo-badawcze-zrealizow_3435//documents/tn-233.pdf

Kraszewski C.: Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym do dróg krajowych. Wymagania techniczne WT-5 Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2010, www.gddkia.gov.pl/userfiles/ articles/d/Dokumenty_techniczne/WT5.pdf

prEN 13282-2 Hydraulic road binders – Part 2: Composition, specifications and conformity criteria of normal hardening hydraulic road binders

prEN 13282-1 Hydraulic road binders – Part 1: Composition, specifications and conformity criteria of rapid hardening hydraulic road binders

PN-EN 15368+A1:2010 Spoiwo hydrauliczne do zastosowań niekonstrukcyjnych – Definicje, wymagania i kryteria zgodności

PN-EN 413-1:2011 Cement murarski – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności

PN-EN 14227-3:2005 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Część 3: Mieszanki na popiołach lotnych

PN-EN 14227-4:2005 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Część 4: Popioły lotne do mieszanek

PN-EN 14227-14:2006 Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym. Specyfikacja. Część 14: Grunty związane popiołami lotnymi

PN-S-06103:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa z betonu popiołowego

PN-S-96035:1997 Drogi samochodowe. Popioły lotne

BN-71/8933-10 Drogi samochodowe. Podbudowa z gruntów stabilizowanych aktywnymi popiołami lotnymi

Garbacik A., Drożdż W.: Zgłoszenie patentowe: Bezcementowe spoiwo popiołowe, P.397488, 21/12/2011

PN-EN 1015-3:2000/A2:2007 Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu)


Use of calcareous fly ash as an active constituent of hydraulic road binders

  
Baran, Tomasz et al. Use of calcareous fly ash as an active constituent of hydraulic road binders. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 12, n. 1, p. 17-29, feb. 2014. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 17 Apr. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.013.002.