Roads and Bridges - Drogi i Mosty
12, 1, 2013, 5-15

Evaluation of properties of domestic calcareous fly ash and its processing methods

Tomasz Baran Mail
Institute of Ceramics and Building Materials, Glass and Building Materials Division in Cracow
Wojciech Drożdż Mail
Institute of Ceramics and Building Materials, Glass and Building Materials Division in Cracow

Abstract

Characteristics of domestic calcareous fly ash derived from burning of pulverized lignite are presented in the paper. Special attention is given to calcareous fly ashes from Bełchatów Power Station. The variation of chemical composi- tion, average phase composition, as well as both pozzolanic and hydraulic properties of these fly ashes are demonstrated. The results are compared to domestic standards which define the possibilities of using calcareous fly ash as a pozzolanic and hydraulic constituent for cement production. Chosen methods of fly ash processing are also discussed in the paper.

Keywords


calcareous fly ash, common cement, composite cement, processing of fly ash

Full Text:

PDF PDF

References


PN-EN 197-1:2012 Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 Beton – Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

Giergiczny Z.: Rola popiołów lotnych wapniowych i krzemionkowych w kształtowaniu właściwości współ- czesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych. Politechnika Krakowska, Kraków, 2006

Garbacik A., Baran T., Pichniarczyk P.: Charakterystyka krajowych popiołów lotnych wapiennych ze spalania węgla brunatnego, w: Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych. Praca zbiorowa, Wydawnictwo Instytut Śląski, Warszawa-Opole, 2010, 201 - 214

Raport z zadania 2 Projektu Strukturalnego POIG 01.01.02.-24-005/09: Zmienność jakości popiołów i ich przydatności z uwagi na wymagania technologii cementu i betonu, Kraków, 2010, www.smconcrete.polsl.pl

Kurdowski W.: Chemia cementu i betonu. Wydawnictwo Polski Cement, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa - Kraków, 2010

Ostrowski M., Gawlicki M.: Aktywność wapiennych popiołów lotnych z Elektrowni Bełchatów. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 11, 2012, 66 - 75

Raport z zadania 3 Projektu Strukturalnego POIG 01.01.02.-24-005/09: Możliwości aktywacji fizykochemicznej właściwości pucolanowo-hydraulicznych popiołów lotnych wapiennych, Gliwice-Kraków, 2011, www.smconcrete.polsl.pl

Ostrowski M.: Charakterystyka morfologii popiołów lotnych ze spalania węgli brunatnych. Prace Instytutu Ceramiki i Materiałów Budowlanych, 8, 2011, 136 - 150

Pachowski J.: Rozwój technologii powstawania ubocznych produktów elektrownianych oraz ich charakterystyka i możliwości zastosowań w technologiach budownictwa drogowego. Drogi i Mosty, 1, 1, 2002, 59 - 99

Kraszewski C., Dreger M.: Fly ash according to PN Standards and new PN-EN Standards in road construction – comparative analysis of properties for chosen fly ash in Poland. XIII Międzynarodowa Konferencja „Popioły z energetyki”, Kraków 2006

Giergiczny E., Giergiczny Z.: Wpływ zmiennej jakości popiołów lotnych na właściwości kompozytów cementowo-popiołowych. Cement Wapno Beton, 77, 3, 2010, 157 - 163

PN-EN 450-1:2009 Popiół lotny do betonu – Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności

Rajczyk K., Szota M.: Waloryzacja popiołów lotnych w celu szerszego ich wykorzystania do cementu i betonu. Materiały Budowlane, 5, 2010, 26 - 29

Raport z zadania 5 Projektu Strukturalnego POIG 01.01.02.-24-005/09: Produkcja i badania cementów powszechnego użytku zawierających popiół lotny wapienny i określenie właściwości fizycznych, chemicznych i mechanicznych (skala półtechniczna), Gliwice- -Kraków, 2012, www.smconcrete.polsl.pl

Giergiczny Z., Garbacik A.: Właściwości cementów z dodatkiem popiołu lotnego wapiennego. Cement Wapno Beton, 79, 4, 2012, 217 - 224

Drożdż W., Garbacik A., Dziuk D., Giergiczny Z.: Właściwości cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/B-M z udziałem popiołu lotnego wapiennego. Materiały konferencyjne Dni Betonu 2012. Stowarzyszenie Producentów Cementu, Kraków, 2012, 493 - 502

Aprobata techniczna ITB AT-15-8548/2010: Krzemionkowo-wapienny popiół lotny do betonu EKOSILCAL ASH

Aprobata techniczna IBDiM AT/2011-02-2775: Spoiwo hydrauliczne GRUNTAR

Garbacik A., Drożdż W.: Zgłoszenie patentowe: Bezcementowe spoiwo popiołowe, P.397488, 21/12/2011

Garbacik A., Baran T., Drożdż W.: Możliwości waloryzacji popiołów lotnych wapiennych pod kątem zastosowania w technologii cementu. XVIII Międzynarodowa Konferencja Popioły z Energetyki, Zakopane, 2011, 127 - 142


Evaluation of properties of domestic calcareous fly ash and its processing methods

  
Baran, Tomasz; Drożdż, Wojciech. Evaluation of properties of domestic calcareous fly ash and its processing methods. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 12, n. 1, p. 5-15, feb. 2014. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 20 Apr. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.013.001.