Roads and Bridges - Drogi i Mosty
8, 2, 2009, 33-62

Modelling of the impact of selected road features on the free speed

Alicja Sołowczuk Mail
Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Published: 2016-02-04

Abstract

In the paper, the assumptions and the proposed concept of estimation of the total impact of the road features on the speed are presented. The speed is one of the most important road parameters, characterising its usable values. Also road users, the main consumers of road services, pay the biggest attention to the velocity. Therefore the economic efficiency of the road work connected with maintenance, repair and rebuilding of roads should estimate and take into consideration also benefits obtained by road users. Currently the decisions related to the road work, including maintenance, repair or rebuilding, are taken by their administrator on the basis of the road condition assessment results or analysis of the motor traffic flow. The velocity values are estimated by the systems used neither “before” nor “after” the work execution, so it is difficult to estimate the benefits obtained by road users after the road rebuilding or repair executed. In the presented model the author shows the essence and sense of a joint effect estimation of the selected road features on the velocity. A number of analyses can be executed on the basis of estimated parameters of the velocity distribution. The road wise velocity profiles can be used not only for analysis of the economic efficiency (it means reduction of the prime costs: borne by users, road transport, vehicles use, emission of toxic exhaust gas components etc.) but also to analyse the road traffic organization, determination of places with a big velocity difference on road sections following one after another, the velocity classification, the flow capacity etc.

Full Text:

PDF

References


Datka St., Suchorzewski W., Tracz M.: Inżynieria ruchu. WKŁ, 2, Warszawa 1997, 488

Krystek R.: Prędkość a bezpieczeństwo ruchu drogowego. III Konferencja Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, GDDP, Serock 27 - 29 kwiecień 1998

Watanatada T.: The Highway Design and Maintenance Standards Model. Vol. 1 Description of the HDM-III Model, A World Bank Publication, The Johns Hopkins University Press Baltimore and London 1987, 280

Hobbs F.D., Richardson B.D.: Badania ruch drogowego. WKŁ, Warszawa 1971, 182

Janoff M.S.: Pavement Roughness and Readability. NCHRP-Report 275, Transportation Research Board, Washington D.C. 1985

Walawski P.: Droga - bezpieczeństwo ruchu. WKŁ, Warszawa 1980, 114

System oceny stanu nawierzchni SOSN. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa 2002, 98

Szczuraszek T., Kempa J.: The Method of Selection of Optimum Geometrical Parameters of Rural Roads, Scientific Conference Transport Systems Engineering „Logistics and Technology of Transport”, Warszawa 1995, section 1, 143 - 148

Gaca St.: Badania prędkości pojazdów i jej wpływu na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Praca habilitacyjna, Politechnika Krakowska, Kraków 2002

Ogólnokrajowe Studium Pomiaru Prędkości Pojazdów i Wykorzystania Pasów Bezpieczeństwa. Projekt prowadzony na terenie całego kraju w latach 2005 - 2008 przez Ministerstwo Infrastruktury, http://www.spot.gov.pl/1,19,1,3,261.html i www.signalco.pl.

Lamm R., Choueri E.M., Psarianos B.P.: A practical safety approach to highway geometric design. International case studies, Int. Symposium on Highway Geometric Design Practices, Boston, September 1995

Sołowczuk A.: Naukowe podstawy oceny stanu dwupasowych dróg dwukierunkowych ze względu na ich wartości użytkowe. Rozprawa habilitacyjna, Moskiewski Samochodowo-Drogowy Instytut (Państwowy Uniwersytet Techniczny) MADI GTU, Moskwa 2005, 399

Dane pogodowe ze Stacji Meteorologicznej w Gorzowie Wlkp. z roku 1999. Szczecin 2000

Dane pogodowe ze Stacji Meteorologicznej w Szczecinie Dąbiu z lat 1997-1998 zestawione dla regionu Szczecina dla Instytutu Meteorologicznego i Gospodarki Wodnej w Gdyni. Szczecin 2000

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie „warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie”. DziennikUstaw Rzeczypospolitej Polskiej nr 43/1999, Warszawa

Koppel G.: Die neue Ral-L-1. Strasse und Verkehr, nr 10/1973, 572 - 578

Trapp K.H., Oellers F.W.: Streckencharakteristik und Gehrverhalten auf zweispurigen Luesraben. Straßenbau und Straßenverkehrstechnik, nr 178/1974, 48

Sandecki T.: Projektowanie dróg. Kryterium względnego odchylenia kątowego. WKŁ, Warszawa 1976, 77

Szpinek St.: Jak przeliczać współczynnik tarcia nawierzchni, Drogownictwo, nr 10/2002 , 288 - 294

Tracz M.: Pomiary i badania ruchu drogowego. WKŁ 1984, 286

Greń J.: Statystyka matematyczna, modele i zadania. PWN, Warszawa 1982, 363

Zieliński R.: Tablice statystyczne. PWN, Warszawa 1972, 381


Modelling of the impact of selected road features on the free speed

  
Sołowczuk, Alicja. Modelling of the impact of selected road features on the free speed. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 33-62, feb. 2016. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 29 May. 2024.