Roads and Bridges - Drogi i Mosty
1, 2, 2002, 107-118

Image analysis in evaluation of air-voids structure in air entrained concrete

Dariusz Załocha Mail
Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences, Warsaw
Janusz Kasperkiewicz Mail
Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences, Warsaw
Published: 2014-12-07

Abstract

The paper is dedicated to an application of image analysis in evaluation of air-voids structure in air-entrained concrete. A well-known procedure according to ASTM C457 is compared with the recommendations in the new Polish Standard PN EN 480-11. In accordance with the recent document, the air-void system can be evaluated also by means of appropriate image analysis system. A general description and some details of such system completed recently are given. A technique of concrete samples preparation for automatic measurements and effects of specimen preparation technique on the accuracy of results are also discussed. Some results obtained with the use of image analysis system are presented. Results obtained on selected specimens were compared with those obtained in two qualified European laboratories. Introduction of the presented technology is needed from the point of view of expected development of concrete road systems in Poland.

Full Text:

Untitled PDF

References


Neville A.M.: Właściwości betonu. Polski Cement, Kraków 2000

Brandt A.M., Jóźwiak-Niedżwiecka D.: Uszkodzenia powierzchni betonu spowodowane cyklicznym zamrażaniem i odmrażaniem. XLVI Konferencja KILiW PAN i KN PZITB, Tom. 1, Krynica 2001

PN-88/B-06250 Beton zwykły. Wyd. Normalizacyjne, Warszawa 1989

ASTM C 457, Standard Test Method for Microscopical Determination of Parameters of the Air-Void System in Hardened Concrete., Annual Book of ASTM Standards 1991

Powers T.C.: The air requirement of frost-resistant concrete. Proceedings, Highway Research Board, vol. 29, 1949

Pigeon M, Pleau R.: La mesure des caracteristiques du réseau de bulles d’air contenues dans le béton durci par examen microscopique: influence de l’opérateur et précision statistique. Test quality for construction, materials and structures, Ed. M. Fickelson, Chapman and Hall, RILEM. London 1990

Chermant J.L., Redon C, Dequiedt A.S., Cosier M.: Automatic image analysis and concrete. Brittle Matrix Composites 6. Woodhead Publ. Ltd , Cambridge and Warsaw 2000

Ayuta K., Sakurai H., Tanabe K.: Image analysis of air-void system in hardened concrete. Concrete library of JSCE, no. 19, June 1992

Elsen J., Lens N., Aarre T., Quenard D., Smolej V.: Determination of the w/c ratio of hardened cement paste and concrete samples on thin section using automated image analysis techniques. Cement and Concrete Research, vol. 25, no. 4, 1995

PN-EN 480-11 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Oznaczanie charakterystyki porów powietrznych w stwardniałym betonie. PKN 2000

Młynarczuk M., Zając B.: Metoda oceny porowatości powierzchni betonu za pomocą profilomierza laserowego. Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, tom 2, nr 3-4, Kraków 2000

Młynarczuk M., Zając B.: Analiza struktury porów na powierzchni zgładów betonu przy użyciu metod morfologii matematycznej i analizy obrazów. Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, tom 2, nr 3-4, Kraków 2000

Pleau R., Planie P., Gagne R., Pigeon M.: Practical considerations pertaining to the microscopical determination of air-void characteristics of hardened concrete (ASTM C 457 Standard). Cement, Concrete and Aggregates, vol. 12, no.2, 1990

Aksamit J., Bodziony J., Zając B.: Ocena jakości zgładów przeznaczonych do analizy stereologicznej układu pustek powietrznych w związanym betonie. Prace Instytutu Mechaniki Górotworu PAN, tom 2, nr 3-4, Kraków 2000

Załocha D., Kasperkiewicz J.: Automatyzacja wyznaczania charakterystyki napowietrzenia betonu w świetle normy PrPN-EN 480-11. XLVI Konferencja KILiW PAN i KN PZITB. Tom. 1, Krynica 2001

Kasperkiewicz J., Załocha D.: Automatyczna analiza obrazu w ocenie napowietrzenia betonu. XLVI Konferencja KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2000

Załocha D.: Metoda trawersowa a metoda punktowa w ocenie struktury porów betonu napowietrzonego. Referaty II Konferencji Naukowej Doktorantów Wydziałów Budownictwa. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, z. 93 (seria Budownictwo), Gliwice-Wisła 2001


Image analysis in evaluation of air-voids structure in air entrained concrete

  
Załocha, Dariusz; Kasperkiewicz, Janusz. Image analysis in evaluation of air-voids structure in air entrained concrete. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 1, n. 2, p. 107-118, dec. 2014. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 27 May. 2024.