Roads and Bridges - Drogi i Mosty
13, 4, 2014, 379-391

Evaluation method for social costs, including economical ones, of road accidents in Poland from the aspect of BRD

Andrzej W. Mitas Mail
Silesian University of Technology in Gliwice, Faculty of Biomedical Engineering
Agata Jaździk-Osmólska Mail
Road and Bridge Research Institute, Warsaw
Published: 2015-02-13

Abstract

The paper covers a couple of road safety aspects. Attention was drawn to so far unduly (according to the authors) exposed problems of negative effects of road accidents, expressed in the form of economic losses. The article separates classes of losses, particularly incurred by both direct perpetrators of accidents and road traffic participants, as well as the general public. Attention was drawn to the values of costs of road accidents, attributed to GDP and the most spectacular budget expenditures. The discussion was centered on the issue of precise monitoring the legitimacy of the social costs implied in the human participation sensu largo in road transport. In reference to that subject some authorial ideas of global assessment of the costs methods were proposed. The article presents the economic dimension of the social consequences of road accidents taking into account both categories of purely economic losses and social costs related to decreased efficiency, impaired social cycles, and hard to measure pain and suffering of direct and indirect victims of road accidents.

Keywords


economic of transport, multi-criteria analysis, road accidents costs in Poland, road safety

Full Text:

PDF PDF PDF

References


Jaździk-Osmólska A. i inn.: Metodologia i wycena kosztów wypadków drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2011. IBDiM, Warszawa, 2012

Jaździk-Osmólska A., Mitas A.W.: Bezpieczeństwo w ruchu drogowym jako warunek konieczny bezpieczeństwa narodowego. Logistyka, 5, 2014, CD 1, 635-647

Jaździk-Osmólska A. i inn.: Metoda oraz wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2012, z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych zdarzeń drogowych na sieci TEN-T. IBDiM, Warszawa, 2013

Dyrektywa Komisji 2009/149/WE z dnia 27 listopada zmieniająca dyrektywę 2004/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do wspólnych wskaźników bezpieczeństwa oraz wspólnych metod obliczania kosztów wypadków. KE, Bruksela, 2009

Instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych – weryfikacja metody badań zgodnie z zaleceniami UE oraz aktualizacja cen jednostkowych na poziomie 2008 roku. IBDiM, Warszawa, 2009

Mitas A.W.: Biocybernetic and technical aspect of transport safety. Bezpieczeństwo transportu w aspekcie technicznym i biocybernetycznym. Wyd. Wydział Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2013

HEATCO Developing Harmonised European Approaches for Transport Costing and Project Assessment, Deliverable 5: Proposal for Harmonised Guidelines, 2005

Pawłowska B.: Zewnętrzne koszty transportu. Problem ekonomicznej wyceny. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2000

Wycinka E.: Wycena ekonomicznej wartości życia ludzkiego dla potrzeb ustalania odszkodowań w wypadkach drogowych. Uniwersytet Gdański, Gdańsk, 2012

Koszty hospitalizacji ofiar wypadków transportowych. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego - PZH, Warszawa, 2013

Lipka A.: Zaufanie w metodach wyceny kapitału ludzkiego organizacji. Uniwersytet Ekonomiczny, Katowice, 2010

Łukasiewicz G.: Metody pomiaru kapitału ludzkiego. Akademia Ekonomiczna, Kraków, 2010

Roczne wskaźniki makroekonomiczne. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2013


Evaluation method for social costs, including economical ones, of road accidents in Poland from the aspect of BRD

  
Mitas, Andrzej W.; Jaździk-Osmólska, Agata. Evaluation method for social costs, including economical ones, of road accidents in Poland from the aspect of BRD. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 13, n. 4, p. 379-391, feb. 2015. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 20 Apr. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.014.023.