Roads and Bridges - Drogi i Mosty
13, 4, 2014, 337-356

Integration of intelligent transport systems by a relational database platform

Aleksander Konior Mail
APM Konior Piwowarczyk Konior Limited Liability Company, Bielsko Biała
Jacek Kawa Mail
Silesian University of Technology in Gliwice, Faculty of Biomedical Engineering
Published: 2015-02-13

Abstract

The main purpose of Intelligent Transport Systems (ITS) is to improve traffic safety and maximise efficiency of the existing transport systems. The ITS is an element from which a high level reliability and durability are expected. Besides design aspects another issue to be dealt with is selection of the method to be used for integration of the ITS components and equipment. Integration through translation of constantly evolving commu- nications protocols may affect reliability in data exchange between the traffic management centre (TMC) and the connected roadside units (RSU). The dynamic development of systems and changes in ITS technologies, including, in particular, the roadside units technologies may, in the long run, result in no backward compatibility and the need to modernise the existing equipment, even though it may be otherwise fully operational. The paper presents a proposed integration of roadside units with the TMC by means of an integration database as an alternative to integration based on translation of communications protocols which is worth considering owing to its significant practical advantages.

Keywords


databases, integration, ITS

Full Text:

PDF PDF

References


Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/40/UE z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie ram wdrażania inteligentnych systemów transportowych w obszarze transportu drogowego oraz interfejsów z innymi rodzajami transportu. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 207/1

Krukowski P., Litwin M., Olszewski P., Suchorzewski W.: Założenie Systemu Zarządzania Ruchem na Drogach Krajowych, Warszawa, 9.11.2007 http://www.kszr.gddkia.gov.pl/images/Do_Pobrania/ZALOZENIA_SYSTEMU_ZARZADZANIA_RUCHEM_NA_DROGACH_KRAJOWYCH.pdf, 1.10.2014

Założenia systemu zarządzania ruchem na drogach krajowych - SZREK. 2014, http://www.kszr.gddkia.gov.pl/index.php/pl/do-pobrania/opracowania, 1.10.2014

Standard ETSI: European Telecommunications Standards Institute: Intelligent Transport Systems (ITS), Vehicular Communications, GeoNetworking, Part 3: Network architecture. ETSI TS 102 636-3 V1.1.1 (2010-03)

Williams B.: Intelligent Transport Systems Standards. Artech House Publishers, London, 2008

Kulovits H., Stögerer Ch., Kastner W.: System Architecture for Variable Message Signs, System architecture for variable message signs. Proc. 10th IEEE Intl. Conf. on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA’05), 2, 2005, 903-909

Sommerville I.: Inżynieria oprogramowania. WNT, Warszawa, 2003

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach. Dz.U. 2003 nr 220, poz. 2181

Codd E.F.: A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks. Communications of the ACM, 13, 6, 1970, 377-387

Awad E.M.: Systems Analysis and Design, Sec. Ed., Richard D. Irwin, Inc., Homewood, 1985

Codd E.F.: Is Your DBMS Really Relational? Computerworld, Oct. 14th, 1985

Codd E.F.: Does Your DBMS Run By The Rules Computerworld, Oct. 21st, 1985

Standard SQL:2003. ISO/IEC 9075(1-4,9-11,13,14):2003

Tanenbaum A.S., Steen M.: Systemy rozproszone: Zasady i paradygmaty. WNT, Warszawa, 2006

Mikulski J.: Standardy protokołów transmisji danych dla systemu zarządzania ruchem. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2012, http://www.kszr.gddkia.gov.pl/images/Opracowania/5.Standard_protoko%C5%82%C3%B3w.pdf, 1.10.2014

Mendrala D., Szeliga M.: SQL Praktyczny kurs. Helion, Gliwice, 2011

Standard W3: Simple Object Access Protocol, 1.2.2007, http://www.w3.org/TR/soap, 1.10.2014


Integration of intelligent transport systems by a relational database platform

  
Konior, Aleksander; Kawa, Jacek. Integration of intelligent transport systems by a relational database platform. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 13, n. 4, p. 337-356, feb. 2015. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 27 Feb. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.014.021.