Roads and Bridges - Drogi i Mosty
2, 1, 2003, 7-32

Pedestrian route seen by passers-by, also by the handicapped

Beata Gajewska Mail
Road and Bridge Research Institute, Warsaw
Stanisław Michał Czerniak Mail
Road and Bridge Research Institute, Warsaw

Abstract

A proper pedestrian route, designed in accordance with valid regulations, and a pedestrian route that people move in reality are described in the paper. Special attention is focused on abnormalities in order to wake awareness of their existence. In the paper problems related to cars parked on pedestrian routes, fencing, bike paths, stairs, ramps, obstacles, greenery, paints used on pedestrian routes and public transport stops are dealt with. The questions does the pedestrian route at least fulfill requirements of current regulations (to a large extent not taking into account the abilities and needs of the handicapped) is left for the consideration of readers.

Full Text:

PDF

References


Jaranowska K.: Osoby niepełnosprawne w środowisku miejskim. COBO - PROFIL, Warszawa 1996

Podręczny kodeks drogowy. Grupa IMAGE Sp. z o.o., Warszawa 2001

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 43/1999, poz. 430

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 63/2000, poz. 735

Instrukcja o znakach drogowych pionowych. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 03.03.1994. Monitor Polski nr 16/1994, poz. 120

Rozporządzenie Ministra Gospodarki przestrzennej i Budownictwa z 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 10/1995, poz. 46

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Dziennik Ustaw Nr 75/2002, poz. 690

Porady projektowe nr 2. Przejścia dla pieszych - oznakowanie i informacja. Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, 1999

Instrukcja o znakach drogowych poziomych. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 03.03.1994. Monitor Polski nr 16/1994, poz. 120

Porady projektowe nr 3. Informacja wizualna, dotykowa i dźwiękowa dla pieszych Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, 2000

Handbuch Für Planer Und Praktiker. Verbesserung von óffentlichen Raum, Bundesministerium fur Gesundheit, Berlin 1996

Makuch J.: Ruch pieszy jako element systemu komunikacji zbiorowej. Konferencja „Bezpieczeństwo i wygoda pieszych", Kazimierz Dolny, 97-108, 1999

Użdalewicz Z.: Ochrona pieszych - prawo i praktyka. Konferencja „Bezpieczeństwo i wygoda pieszych", Kazimierz Dolny, 135-151, 1999

Molecki B.: Bezpieczeństwo i wygoda pieszych w drodze na przystanki komunikacji zbiorowej. Konferencja „Bezpieczeństwo i wygoda pieszych". Kazimierz Dolny, 115-122,2000

Więckowski M.: O potrzebie standaryzacji rozwiązań ciągów pieszych zgodnie z wymaganiami osób niepełnosprawnych. Konferencja "Bezpieczeństwo i wygoda pieszych", Kazimierz Dolny, 153-161, 1999

Więckowski M.: The Need to Standardize Elements of Pedestrian Routes with Respect to the Requirements of Handicapped Users. 9th International Conference on Mobility and Transport for Elderly and Disabled People TRANSED 2001, Warszawa, 263-270, 2001

Schwartz L.: Problemy niepełnosprawnych pieszych a przepisy oraz rutyna i świadomość projektantów. Konferencja „Bezpieczeństwo i wygoda pieszych", Kazimierz Dolny, 163-171, 1999

Instrukcja oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej oraz spraw wewnętrznych z dnia 6.06.1990 r., Załącznik do Monitora Polskiego 24/1990, poz. 184


Pedestrian route seen by passers-by, also by the handicapped

  
Gajewska, Beata; Czerniak, Stanisław Michał. Pedestrian route seen by passers-by, also by the handicapped. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 2, n. 1, p. 7-32, dec. 2014. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 27 May. 2024.