Roads and Bridges - Drogi i Mosty
3, 2, 2004, 87-119

Evaluation of low temperature properties of bituminous binders and asphalt mixtures

Dariusz Sybilski Mail
Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie

Abstract


W artykule przedstawiono wyniki badań lepiszczy asfaltowych i mieszanek mineralno-asfaltowych w niskiej temperaturze. Zastosowano nowoczesne, funkcjonalne metody pomiarowe lepiszczy (reometr zginanej belki BBR, rozciąganie bezpośrednie DTT) i mieszanek (odporność na pękanie niskotemperaturowe TSRST, zespolony moduł sztywności) Badania wykazały zalety elastomeroasfaltów w porównaniu z asfaltami zwykłymi oraz mieszanek mastyksu grysowego SMA w porównaniu z betonem asfaltowym. Opracowano zalecenia doboru lepiszczy do warunków klimatycznych na terenie Polski. Podano też wskazania dotyczące wyboru mieszanek mineralno-asfaltowych do warstw ścieralnych.

Full Text:

PDF

Evaluation of low temperature properties of bituminous binders and asphalt mixtures

  
Sybilski, Dariusz. Evaluation of low temperature properties of bituminous binders and asphalt mixtures. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 3, n. 2, p. 87-119, apr. 2004. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 22 Apr. 2024.