Published: 2016-02-02

In memory of Stanisław Paweł Glinicki Ph.D., C.E.

Jan Pachowski

Abstract

Wspomnienie o zmarłym w dniu 25 listopada 2008 r. docencie dr inż. Stanisławie Pawle Glinickim zasłużonym inżynierze budownictwa lądowego i pionierze w organizowaniu Wydziału Budownictwa Politechniki Białostockiej oraz wieloletnim pracownik naukowym, pełniącym kierownicze funkcje na tym wydziale. Od 2002 do 2008 roku był on członkiem Zespołu Redakcyjnego kwartalnika „Drogi i Mosty”, wydawanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

Download files

PDF

Citation rules

Pachowski, J. (2016). In memory of Stanisław Paweł Glinicki Ph.D., C.E. Roads and Bridges - Drogi I Mosty, 8(1), 5–11. Retrieved from https://www.rabdim.pl/index.php/rb/article/view/v8n1p11

Cited by / Share


This website uses cookies for proper operation, in order to use the portal fully you must accept cookies.