Roads and Bridges - Drogi i Mosty
20, 3, 2021, 311-323

The effectiveness of weekend road rehabilitations in Warsaw on the basis of deflection basin indices

Dominika Maliszewska Mail
Road and Bridge Research Institute, 1 Instytutowa St., 03-302 Warsaw
Maciej Maliszewski Mail
Road and Bridge Research Institute, 1 Instytutowa St., 03-302 Warsaw
Rafał Rembelski Mail
Road and Bridge Research Institute, 1 Instytutowa St., 03-302 Warsaw
Published: 2021-09-30

Abstract

In the paper the methodology of weekend road rehabilitation developed by the Road and Bridge Research Institute and Warsaw Municipal Road Administration was evaluated in the context of its effectiveness. The main research goal was to evaluate the design procedure. The design methodology of weekend road rehabilitation has been evolving based on observations made during practical applications of the methodology. Initial technology was based on a one-size-fits-all principle, which entailed certain advantages and disadvantages. The newest design approach assumes the use of calculation design methods and needs verification. In order to meet the validation needs, a diagnostic campaign was run to assess pavement condition by means of deflection basin indices. Diagnostic campaigns were run before the rehabilitation and after 3 years of service. This article presents the results of this assessment. Further diagnostic campaigns are planned in future years of service in order to verify the design procedure and propose prognostic models for the design method.

Keywords


bearing capacity assessment, deflection basin parameters, pavement bearing capacity, pavement rehabilitation technology.

Full Text:

PDF

References


Sybilski D., Mechowski T., Sudyka J.: Raport o stanie technicznym ulic Warszawy. IBDiM, Warszawa, 2003 (praca niepublikowana)

Żółciak T.: Oto prezydenci Warszawy, którzy najwięcej inwestowali. Analiza DGP, gazeta.pl, 2018, https://gospodarka.dziennik.pl/news/artykuly/578955,warszawa-prezydent-inwestycje-gronkiewicz-waltz-lech-kaczynski-piskorski-kozak-marcinkiewicz-kochalski.html, 29.07.2021

Sybilski D., Styk S.: Zalecenia wykonywania cienkich warstw ścieralnych „na gorąco” bitumicznych nawierzchni drogowych (ZW-CWG-95). Zasady wykonywania nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej o nieciągłym uziarnieniu (ZW-MMB-NU-95). Seria „I” – Informacje, Instrukcje, zeszyt 50, IBDiM, Warszawa, 1995

Sybilski D., Pałys M., Mularzuk R., Bańkowski W.: Zasady wykonywania nawierzchni asfaltowej o zwiększonej odporności na koleinowanie i zmęczenie (ZW-WMS 2002). Seria „I” – Informacje, Instrukcje, zeszyt 63, IBDiM, Warszawa, 2002

Maliszewska D., Maliszewski M.: Prediction of durability of Warsaw street pavements reconstruction carried out in 2004. Young Researcher Seminar, Brno, 2007

Słowik M., Bartkowiak M.: Review of analytical-empirical methods for determining stiffness moduli of asphalt mixtures. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 17, 1, 2018, 5-22, DOI:10.7409/rabdim.018.001

Sybilski D. i in.: Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 2001

Maliszewski M., Maliszewska D., Sybilski D.: Ocena skuteczności napraw weekendowych ulic m. st. Warszawy wraz z propozycją optymalizacji stosowanej technologii. IBDiM, Warszawa, 2010 (praca niepublikowana)

Judycki J. i in.: Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. Politechnika Gdańska, Gdańsk, 2012

Zofka A., Maliszewski M., Maliszewska D.: Glass and carbon geogrid reinforcement of asphalt mixtures. Road Materials and Pavement Design, 18, sup1, 2017, 471-490, DOI: 10.1080/14680629.2016.1266775

Mieczkowski P., Majer S., Budziński B.: Przebudowa dróg o nawierzchni betonowej na przykładzie dróg wojewódzkich nr 102 i 142. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 18, 1, 2019, 25-38, DOI:10.7409/rabdim.019.002

Judycki J. i in.: Analizy i projektowanie konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 2014

Ryś D., Jaskuła P., Jaczewski M., Pszczoła M.: Application and evaluation of M-EPDG for performance analysis of Polish typical flexible and rigid pavements. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 18, 4, 2019, 283-302, DOI: 10.7409/rabdim.019.019

Sybilski D., Bańkowski W., Maliszewski M., Maliszewska D., Zofka A.: Katalog Przebudów i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 2014

Paplauskas P., Vaitkus A., Kleizienë R.: Analysis of flexible pavement performance prediction models based on structural behaviour. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 18, 4, 2019, 255-265, DOI: 10.7409/rabdim.019.017

Horak E., Hefer A., Emery S., Maina J.: Flexible road pavement structural condition benchmark methodology incorporating structural condition indices derived from Falling Weight Deflectometer deflection bowls. Journal of Civil Engineering and Construction, 4, 1, 2015, 1-14

Maliszewski M., Harasim P., Maliszewska D., Zofka A.: Evaluation of long-term glass-grid test section using a unique method. Materials and Infrastructures, 2, 5B, 2016, 45-58, DOI: 10.1002/9781119318613.ch4

Zieliński P.: Effectiveness of the steel mesh track in repairing asphalt pavements in Małopolska region. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 356, 2018, 012017

Batrakova A.G., Troyanovsky V.V., Batrakov D.O., Pilicheva M.O., Skrypnyk N.S.: Prediction of the road pavement condition index using stochastic models. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 19, 3, 2020, 225-242, DOI:10.7409/rabdim.020.015


1. Rysunki

  Rysunki
Download (141KB)

The effectiveness of weekend road rehabilitations in Warsaw on the basis of deflection basin indices

  
Maliszewska, Dominika; Maliszewski, Maciej; Rembelski, Rafał. The effectiveness of weekend road rehabilitations in Warsaw on the basis of deflection basin indices. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 20, n. 3, p. 311-323, sep. 2021. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 20 Apr. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.021.018.