Roads and Bridges - Drogi i Mosty
18, 4, 2019, 267-281

The assessment of stability at compression of steel pipes considering effects of uniform corrosion

Aniela Glinicka Mail
Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 16 Armii Ludowej av., 00-637 Warsaw
Szymon Imiełowski Mail
Warsaw University of Technology, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering, 20 Nowomiejska str., 00-653 Warszawa
Published: 2019-12-31

Abstract

In aggressive environments structural steel components of engineering structures may become affected by corrosion. Even with corrosion protection, their critical load capacity and stability are seriously affected by the consequences of corrosion in aggressive environments due to impurities and possible failures. In this paper a critical state analysis of corroded struts is presented. The input data for the analysis was taken from laboratory corrosion tests in which steel pipes of a few different diameters were subjected to the attack of sulphuric and hydrochloric acids and placed in salt spray tester. The loss of material due to corrosion was determined and graphs, presenting the loss of material as a function of pipe diameter and the corrosion rate over time, were determined. The relative decrease of the maximum elastic strain energy which can be stored in the strut and the relative decrease of the critical load of elastic buckling were calculated for a series of corroded pipes. The curves of the relative change of the maximum elastic strain energy and the relative change of critical load over the time of corrosion progression were found to follow a similar path. For determining the critical load for a given strut, boundary conditions are taken into consideration. However, it is not necessary in the case of maximum elastic strain energy, which makes it a more convenient stability measure of the critical load capacity of strut.

Keywords


buckling bars, corrosion rate, critical force, energy of elastic strain, elastic range, steel pipes.

Full Text:

PDF PDF

References


Nowak A.S., Szerszeń M.: Reliability profiles for steel girder bridges with regard to corrosion and fatigue. Journal of Theoretical and Applied Mechanics, 39, 2, 2001, 339-352

Paik J.K., Shanifi Y.: Maintenance and repair scheme for corroded stiffened steel box girder bridges based on ultimate strength reliability and risk assessments. Engineering Structures and Technologies, 6, 3, 2014, 95-105

Křivý V., Urban V., Kubzová M.: Thickness of Corrosion Layer on Typical Surfaces of Weathering Steel Bridges. Procedia Engineering, 142, 2016, 56-62

Glinicka A., Ajdukiewicz C.: Skutki powierzchniowej korozji globalnej schodów stalowych. Autobusy, bezpieczeństwo i ekologia, 6, 2017, 171-174

Wasilewska K., Glinicka A.: Corrosive and Mechanical Experimental Tests for Selected Stainless Steel Pipes. 28th Symposium on Experimental Mechanics of Solid, October 2018, Material Research Proceedings, Vol. 12, 2019, 31-36

Roberge P.R.: Corrosion Engineering. Principles and Practice. McGraw-Hill, New York, USA, 2008

Grzesiak P., Motała R.: Korozja stali w kwasie siarkowym. Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy, Poznań 2008

Glinicka A., Kruk M.: Analiza eksperymentalna wyboczenia niesprężystego prętów stalowych poddanych korozji w komorze mgły solnej. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 9, 3, 2010, 5- 22

Glinicka A., Ajdukiewicz C., Imiełowski S.: Effects of uniformly distributed side corrosion on thin-walled open cross-section steel columns. Roads and Bridges – Drogi i Mosty, 15, 4, 2016, 257-270, DOI: 10.7409/radbim.016.016

Glinicka A., Wasilewska K.: Wybrane efekty korozji rur stalowych w płaszczu ochronnym. International Conference Computer System Aided Science, Industry and Transport TRANSCOM, Logistyka, 6, 2009. CD transport building, 1-8

Wasilewska K.: Wpływ korozji na nośność wybranych elementów stosowanych w sieciach komunalnych. Rozprawa doktorska, Politechnika Warszawska, WIL, Warszawa, 2014

Królikowska A.: Zalecenia do wykonywania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów mostowych. IBDiM, GDDKiA, Warszawa, 2006

Baszkiewicz J., Kamiński M.: Korozja materiałów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2006

Szydłowski H.: Teoria pomiarów. PWN, Warszawa, 1981

Cramer S.D., Covino B.S. (ed): Environments and Industries, Handbook, Volume 13, ASM International 2006

Glinicka A., Wasilewska K.: Badanie cech mechanicznych na próbkach z rur stalowych w płaszczu ochronnym po procesie korozji. Logistyka, 6, 2010, 931- 940

Imiełowski Sz.: Deformacje, energia odkształcenia sprężystego w analizie stateczności konstrukcji inżynierskich. Seria wydawnicza „Studia z Zakresu Inżynierii”, Wyd. Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, 102, Warszawa, 2019

Odorowicz J.: Badania doświadczalne nad statecznością prętów pryzmatycznych o bardzo dużych smukłościach przy eulerowskich obciążeniach krytycznych. Teoretyczne zagadnienia mechaniki konstrukcji stalowych i zespolonych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Budownictwo, 138, 2001, 29-74

Kossakowski P.: Load carrying capacity of steel railway bridges subjected to long term service according to Eurocode Standards. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 13, 2, 2014, 115-130, DOI: 10.7409/rabdim.014.008


The assessment of stability at compression of steel pipes considering effects of uniform corrosion

  
Glinicka, Aniela; Imiełowski, Szymon. The assessment of stability at compression of steel pipes considering effects of uniform corrosion. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 18, n. 4, p. 267-281, dec. 2019. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 27 Feb. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.019.018.