Roads and Bridges - Drogi i Mosty
20, 1, 2021, 19-40

Subcritical deformation of the bridge structure compressed members

Szymon Imiełowski Mail
Warsaw University of Technology, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics, 20 Nowowiejska St., 00-653 Warsaw
Published: 2021-03-30

Abstract

An original model of subcritical deformations of compressed prismatic bars is considered. The model includes three successive stages of deformation: axial shortening without any deviation from straightness, the transitional stage (shear strain and buckling of a compressible member occurring simultaneously)and buckling of the bar of an incompressible axis. The presented model follow results of experimental investigations on metal bar stability, representing the changes of load, displacement, stress and strain components during compression process. Herein, an appearance of the column lateral displacement is explained as a result of deformation occurring when strain energy reach the maximum value. The criterion of stability loss in the form of the maximum strain energy condition is verified as well. In the article cases of stability loss are discussed for both slender columns carrying the critical load and medium slenderness columns, for which the limit state is defined by the conditions at which transition to the third deformation stage occurs. In the latter case two groups of slenderness were identified: the one for which a snap-through to a new equilibrium configuration occurs and the other for which the limit state is defined by the material instability.

Keywords


deformations of compressed members, stability of prismatic bars, buckling of columns.

Full Text:

PDF

References


Radomski W.: Katastrofy i awarie mostów a rozwój wiedzy budowlanej. XXV Konferencja Naukowo-Techniczna „Awarie budowlane", Międzyzdroje 24-27.05.2011

Imiełowski Sz.: Deformacje, energia odkształcenia sprężystego w analizie stateczności konstrukcji inżynierskich. Studia z zakresu inżynierii, Wydawnictwo Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN, Warszawa 2019, 1-193

Bazant Z.P., Cedolin L.: Stability of structures: elastic, inelastic, fracture, and damage theories. Dover Publications, 2003

Simitses G., Hodge D.: Fundamentals of structural stability. Elsevier, 2006

Odorowicz J.: Badania doświadczalne nad statecznością prętów pryzmatycznych o bardzo dużych smukłościach przy eulerowskich obciążeniach krytycznych. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Budownictwo, 138, Warszawa 2001

Odorowicz J.: Badania doświadczalne nad ściskaniem prętów pryzmatycznych w zakresie odkształceń sprężysto-plastycznych. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 3, 3, 2004, 53-90

Ziółkowski A., Imielowski Sz.: Buckling and Post-buckling Behaviour of Prismatic Aluminium Columns Submitted to a Series of Compressive Loads. Experimental Mechanics, 51, 2, 2011, 1335-1345

Koiter W.T.: Current trends in the theory of buckling, in Symposium on Buckling of Structures, sponsored by IUTAM, Cambridge, MA, Harvard University, 1974

Ayrton W.E., Perry J.: On Struts. The Engineer, 62, 1886, 464-513

Giżejowski M., Stachura Z. : Generalized Ayrton-Perry approach for the evaluation of beam-column resistance, w: Sixth International Conferences on Structural Engineering. Mechanics and Computation / Zingoni A. (red.), 2016, Taylor & Francis Group, 713-719

Giżejowski M., Stachura Z.: A Consistent Ayrton-Perry approach for the flexural-torsional buckling resistance evaluation of steel i-section members. Civil and Environmental Engineering Reports, 25, 2, 2017, 89-105

Imielowski Sz., Glinicka A., Ajdukiewicz C.: Analiza eksperymentalna ścieżek wyboczenia prętów ściskanych w przypadku obciążenia sterowanego przemieszczeniem. Budownictwo i Architektura, 13, 2, 2014, 209-214

Glinicka A., Imielowski Sz.: The assessment of stability at compression of steel pipes considering effects of uniform corrosion. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 18, 4, 2019, 267-281

Imielowski Sz., Ajdukiewicz C., Glinicka A., Analiza eksperymentalna zachowań pokrytycznych na przykładzie ściskanych kolumn metalowych. Logistyka, 3, 2011, 943-948

Imielowski Sz.: Sztywność ściskanych prętów pryzmatycznych w zakresie dokrytycznym, w: Wybrane zagadnienia konstrukcji i materiałów budowlanych oraz geotechniki. Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy, Bydgoszcz, 2015, 63-68

Imielowski Sz., Ajdukiewicz C., Glinicka A.: Badania eksperymentalne stateczności ściskanych stalowych pasm płytowych. Analiza nośności i odkształceń pasm. Technika Transportu Szynowego, 9, 2012, 3203-3208

Engesser F.R.: Uber Knickfragen. Schweizerische Bauzeitung, 36, 4, 1895, 24-26

von Karman T.: Untersuchungen Uber Knickfestigkeit, Mitteilung und Forschungsareiten - Arb. Geb. Ing. - Wes. No. Heft 81, 1910

Shanley F.: Inelastic Column Theory. Journal of the Aeronautical Sciences, 14, 5, 1947, 261-267

Waszczyszyn Z., Życzkowski M., Roorda J., Massonet C.: Współczesne metody analizy stateczności konstrukcji. Ossolineum, Wrocław, PAN, 1981

Budiansky H.: Theory of buckling and postbuckling behaviour of elastic structures. Advances in Applied Mechanics, 14, 1974, 1-65

Troger H., Steindl A.: Nonlinear stability and bifurcation theory. An introduction for scientists and engineers, Springer, Vienna, 1991

Chodor L.: Współczynnik wyboczeniowy. Geneza i mit, http://chodor-projekt.net/encyclopedia/wyboczenie-imperfekcyjne, dostęp 12.09.2017

Chajes A.: Principles of structural stability theory. Prentice-Hall, 1974

El Naschie M.S.: Stress, Stability and Chaos in Structural Engineering: An Energy Approach. McGraw-Hill Book Company Limited, UK, 1990

Simitses G., Hodge D.: Fudamentals of structural stability. Elsevier, 2006

Jones R.M.: Buckling of Bars, Plates and Shells. Bull Ridge Publishing, Blackburg, Virginia, 2006

Bert C.W.: Effect of axial compressibility on buckling of columns. Journal of Engineering Mechanics, ASCE, 116, 3, 1990, 728-732

Glinicka A.: Experimental analysis of inelastic buckling of short rectangular tubes. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 4, 2, 2005, 5-37

Avcar M.: Elastic buckling of steel columns under axial compression. American Journal of Civil Engineering, 2, 3, 2014, 102-108, DOI: 10.11648/j.ajce.20140203.17

Shima H.: Simple approximate formulas for postbuckling deflection of heavy elastic columns. Applied Sciences, 10, 20, 2020, 7163, DOI: 10.3390/app10207163


Subcritical deformation of the bridge structure compressed members

  
Imiełowski, Szymon. Subcritical deformation of the bridge structure compressed members. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 20, n. 1, p. 19-40, mar. 2021. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 28 Feb. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.021.002.