Roads and Bridges - Drogi i Mosty
12, 1, 2013, 99-112

Influence of calcareous fly ash on rheological properties of cement pastes and mortars

Jacek Gołaszewski Mail
Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Gliwice
Aleksandra Kostrzanowska Mail
Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Gliwice
Tomasz Poniklewski Mail
Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Gliwice
Galina Antonowicz Mail
Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Gliwice

Abstract

The use of mineral additives allows modifying properties of concrete and results in substantial economic benefits. The research presents the influence of calcareous fly ash volume and degree of activation by grinding on the rheology of cement pastes and mortars. The rheological parameters of cement pastes and mortars were determined using a rheometer Viskomat NT. The results show that due to rheological properties of mixes calcareous fly ash (W) can be used as a cement component, however, after the activation and preferably in the multicomponent cement together with siliceous fly ash (V) or ground granulated blast furnace slag (S). Due to the workability, calcareous fly ash (as a type II additive) should be used after activation by grinding or by separation, preferably in an amount of not more than 20%.

Keywords


high calcium fly ash (HCFA), multicomponent cement, plastic viscosity, Portland cement, pozzolanic cement, rheological properties, yield stress

Full Text:

PDF PDF

References


Aitcin P.C.: High Performance Concrete. EF&N SPON, London, 1998

Giergiczny Z.: Rola popiołów lotnych wapniowych i krzemionkowych w kształtowaniu właściwości współ- czesnych spoiw budowlanych i tworzyw cementowych. Monografia, Politechnika Krakowska, Kraków, 2006

Neville A.M.: Właściwości betonu, Polski Cement, Kraków, 2000

Szwabowski J.: Reologia mieszanek na spoiwach cementowych. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 1999

Piechówka-Mielnik M., Giergiczny Z.: Properties of portland-composite cement with limestone. XIII ICCC International Congress on the Chemistry of Cement, Madrid, 3-8 July, 2011, CD

Gołaszewski J., Giergiczny Z., Cygan G., Dziuk D.: The effect of high calcium fly ash on the formation of cement properties with its participation. 13th International Congress on the Chemistry of Cement, Madrid, 2011, CD

Grzeszczyk S., Lipowski G.: Popioły lotne i ich wpływ na reologię i hydratację cementów. Oficyna Wydaw- nicza, Opole, 2002

Gołaszewski J., Ponikiewski T., Kostrzanowska A.: Wpływ popiołu lotnego wapiennego na właściwości reologiczne mieszanek na spoiwach cementowych. XVII Międzynarodowa Konferencja Popioły z energetyki. Uzdatnianie popiołów z energetyki, Warszawa, 2010, 177 - 200

Gołaszewski J., Ponikiewski T., Kostrzanowska A.: The influence of high calcium fly ash on rheological properties of cement mixtures. Non-Tradicional Cement & Concrete IV, ed. by V. Bilek and Z. Kersner, Proceedings of the International Conference, Brno University of Technology, 2011, 410 - 419

Hardtl R., Koc I.: Evaluation of the performance of multi-component cements. Zement Kalk Gips (Cement Lime Gypsum) International, 65, 4, 2012, 66 - 79


Influence of calcareous fly ash on rheological properties of cement pastes and mortars

  
Gołaszewski, Jacek et al. Influence of calcareous fly ash on rheological properties of cement pastes and mortars. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 12, n. 1, p. 99-112, feb. 2014. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 28 Feb. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.013.008.