Roads and Bridges - Drogi i Mosty
17, 2, 2018, 127-139

Assessment of the traffic noise reduction when using tramway screening

Karol Pietrzak Mail
University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture, 7 Kaliskiego Str., 85-791 Bydgoszcz
Zbigniew Tokarski Mail
University of Technology and Life Sciences in Bydgoszcz, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture, 7 Kaliskiego Str., 85-791 Bydgoszcz
Karol J. Kowalski Mail
Warsaw University of Technology, Faculty of Civil Engineering, 16 Lecha Kaczyńskiego Str., 00-637 Warsaw
Published: 2018-06-30

Abstract

The aim of the conducted research was to assess the effectiveness of the applied solutions for reducing traffic noise, using the tramline in Bydgoszcz (the largest new tramline in Poland in the last 25 years) as an example. The research of traffic noise was carried out during both the execution of the investment in 2014 and the assembly of noise barriers in 2015, as well as after launching tram traffic in 2016. Measurements of the intensity and type structure of road traffic were made. The results of on-site measurements were compared to the standard permissible values of traffic noise and also to guidelines about the scale of traffic noise nuisance, which were developed by the National Institute of Hygiene. The effectiveness of the used acoustic barriers and their impact on the acoustic comfort for users of the road environment, mainly residents of multi-family buildings, were verified. Based on the carried out measurements, a high efficiency of the applied acoustic barriers, which caused a reduction of sound level by approximately 10 dB(A) was proved.

Keywords


noise barriers, noise measurements, traffic noise, transportation.

Full Text:

PDF

References


Tracz M., Bohatkiewicz J.: Uwarunkowania środowiskowe rozwoju infrastruktury transportowej w Polsce. 58 Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZiTB, Krynica, 16-21 września 2012 r., 205-214

Kowalski K.J., Bańkowski W., Król J.B., Gajewski M., Horodecka R., Świeżewski P.: Selection of quiet pavement technology for Polish climate conditions on the example of CiDRO project. Transportation Research Procedia, 14, 2016, 2724-2733

Kowalski K.J., McDaniel R.S., Shah A., Olek J.: Long-Term Monitoring of Noise and Frictional Properties of Three Pavements: Dense-Graded Asphalt, Stone Matrix Asphalt, and Porous Friction Course. Transportation Research Record (TRR), Journal of the Transportation Research Board (TRB), 2127, 2009, 12-19

Kowalski K.J., Brzeziński A.J., Król J.B., Radziszewski P., Szymański Ł.: Traffic analysis and pavement technology as a tool for urban noise control. Archives of Civil Engineering, LXI, 4, 2015, 107-125

Taras A.: Badanie wybranych typów ekranów akustycznych. Magazyn Autostrady, 8-9, 2012, 52-55

Szyszlak-Bargłowicz J., Słowik T., Zając G.: Zanieczyszczenia środowiska hałasem komunikacyjnym na terenie Parku Krajobrazowego Pogórza Przemyskiego. Autobusy: technika, eksploatacja, systemy transportowe, 13, 10, 2012, 144-147

Guidelines for community noise. WHO, 1999, Geneva, 10-16

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2007 nr 120, poz. 826)

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U. 2012.1109)

Szymański Z.: Badania skuteczności ekranowania zgodnie z normą PN-ISO 10847:2002 Akustyka - Wyznaczanie „in situ” zewnętrznych ekranów akustycznych wszystkich rodzajów. Magazyn Autostrady 5, 2012, 164-167

Niewiadomski L., Świerczyna Sz., Wuwer W.: Capacity assessment and modification of high noise barriers. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 13, 2, 2014, 145-155

Sikora J.: Czynniki wpływające na skuteczność ekranu akustycznego. Magazyn Autostrady, 7, 2011, 62-68

Truszkowski M.: Zastosowanie budowy obwodnic drogowych do ochrony przed hałasem drogowym na przykładzie obwodnicy Sochaczewa. Magazyn Autostrady, 6, 2012, 12-15

Lakusic S.: Impact of tram traffic on noise and vibrations. Electronic Journal Technical Acoustics, 13, 2006, 1-10, http://www.ejta.org/en/lakusic1 06.06.2017

Pallas M.A., Lelong J., Chatagnon R.: Characterisation of tram noise emission and contribution of the noise sources. Applied Acoustics, 72, 7, 2011, 437-450

Sandberg U., Ejsmont J.: Tyre/road noise reference book. Informex, Kisa, Sweden, 2002


Assessment of the traffic noise reduction when using tramway screening

  
Pietrzak, Karol; Tokarski, Zbigniew; Kowalski, Karol J.. Assessment of the traffic noise reduction when using tramway screening. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 17, n. 2, p. 127-139, jun. 2018. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 27 Feb. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409//rabdim.018.008.