Roads and Bridges - Drogi i Mosty
17, 1, 2018, 73-88

Determination of load action ranges in static and dynamic tests of subgrades by applying rigid plates

Szymon Węgliński Mail
Labortest Company Brzezińscy, 9 Jedlicka Str., 61-315 Poznań
Published: 2018-03-30

Abstract

Soil bearing capacity and compactness testing by rigid plates is commonly used during ground investigations and work quality control on most sites where enclosed and right-of-way structures are being built. Typically, the VSS (static plate bearing) test apparatus is used for this purpose. In recent years LFG falling weight deflectometers (dynamic plate load tests) have been increasingly used on building sites. This paper presents the theoretical bases relating to load testing by rigid plates. Several numerical calculations were made for selected soils, presenting the load distribution, corresponding to the range of the above tests in the subgrade. The type and state of soil as well as the applied load values have been confirmed to have a decisive bearing influence on the load action range. The assumption of the constant measuring range for static plate bearing tests (amounting to about 2-3 plate diameters) and for dynamic plate load tests has not been proved by the numerical calculations based on the theory of rigid foundations.

Keywords


falling weight deflectometer, theory of foundations, plate bearing test, rigid plate, VSS apparatus

Full Text:

PDF PDF

References


Gorbunow-Posadow M.I.: Obliczanie konstrukcji na podłożu sprężystym. Budownictwo i Architektura, Warszawa, 1956

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. IBDiM, Warszawa, 1997

SN 670317:1959 Essai de charge avec plaques

TP BF-StB Technische Prüfvorschriften für Boden und Fels im Straßenbau. Teil B 8.3 Dynamischer Plattendruckversuch mit Leichtem Fallgewichtsgerät, Forschungsgesellschaft für Straßen - und Verkehrswesen e.V., Köln, 2012

Sulewska M.: Lekki ugięciomierz dynamiczny do określania modułu odkształcenia gruntu. Zeszyty Naukowe Politechniki Białostockiej, Seria Budownictwo, nr 11, Białystok, 1993, 85-106

DIN 18134:2012-04 Baugrund - Versuche und Versuchsgeräte - Plattendruckversuch

PN-EN 1990:2004 Eurokod. Podstawy projektowania konstrukcji.

NF P94-117-1 (2000) Sols: Reconnaissance et essais. Portance des plates-formes. Partie 1: Module sois chargement statique a la plaque (EV2)

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modułu odkształcenia nawierzchni podatnych i podłoża przez obciążenie płytą

Tompai Z.: Conversion between static and dynamic load bearing capacity moduli and introduction of dynamic target values, Period. Polytech. Civil Eng., 52, 2, 2008, 97-102

Glinicki S.: Geotechnika budowlana. Część I, Wydawnictwa Politechniki Białostockiej, Białystok, 1990

Boussinesq J.: Application des potentiels a l'’etiiddee l’équiijbre et du mouvement des solides elastiques. Imprimerie L. Daniel, Lille, 1885

Gradkowski K.: Nośność podłoży nawierzchni dróg samochodowych wzmacnianych geosyntetykami. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Budownictwo, z. 151, Warszawa, 2008, 3-85

Schleicher F.: Zur Theorie des Baugrundes. Bauingenieur, 48, 1926, 931-949

Cytowicz N.A.: Mechanika gruntów. Wydawnictwa geologiczne, Warszawa, 1958

Drescher J.: Bodenmechanische Methoden, w: Bender F.: Angewandte Geowissenschaften. Band III.: Geologie der Kohlenwasserstoffe, Hydrogeologie, Ingenieurgeologie, angewandte Geowissenschaften in Raumplanung und Umweltschutz, Enke, Stuttgart, 1984

SN 670317b:1998-01 Böden - Plattendruckversuch Ev und Me

SN 670312b:1998-04 VSS-Gerät für den Plattendruckversuch Ev und Me

BS 5930:1981 Code of practice for site investigations

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i Badania.

PN-B-03020:1981 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie

Jurik J.W.: Podstawowe cechy fizyczne i mechaniczne gruntów. Wydawnictwo Budivielnik, Kijów, 1976

CNR BU 146:1992 Determinazione dei moduli di deformazione Md e Md’ mediante prova di carico a doppio ciclo con piastra circolare

ZTVE-STB 94 Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Erdarbeiten im Straßenbau, 1997

RIL 836 (NGT39) Guideline for the use of the Light Weight Deflectometer in railway construction, Deutsche Bahn AG, 1997

Westergaard H.M.: New formulas for stresses in concrete pavements of airfields. American Society of Civil Engineers Transactions, 113, 2340, 1948, 425-444

Meyer Z.: Określenie współczynnika podatności podłoża przy projektowaniu płyt fundamentowych w złożonych warunkach geotechnicznych. XXVIII Warsztaty Pracy Projektanta Konstrukcji, tom I, Wisła, 2013, 343-392

Łupieżowiec M., Syma S.: Wykorzystanie płyty dynamicznej w badaniach odbiorczych podłoża i warstw nawierzchni konstrukcji drogowej. Magazyn Autostrady, 5, 2014, 125-129

Kumor M.K., Farmas J., Kumor Ł.A.: Wybrane związki korelacyjne parametrów zagęszczenia określone metodami VSS i LFG. Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 4, 2013, 271-279

Łupieżowiec M., Syma S.: Błędy popełniane przy realizacji badań VSS i interpretacji wyników. Magazyn Autostrady, 5, 2015, 61-65

Sulewska M.: Doświadczenia ze stosowania lekkiego ugięciomierza dynamicznego. Drogownictwo, LVIII, 11, 2003, 365-367

Traczyński K.: Lekka płyta dynamiczna - badania dla Ikea Targówek. Geotekst Internetowy magazyn geotechniczny, 2008 http://www.geotekst.pl/artykuly/technologie/lekka-plyta-dynamiczna-badania-dla-ikea-targowek 1.10.2016

Szpikowski M. i in.: Badanie i ustalenie zależności korelacyjnych dla oceny stanu zagęszczenia i nośności gruntów niespoistych płytą dynamiczną. IBDiM, Warszawa, 2005 https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/prace-naukowo-badawcze-zrealizow_3435/documents/TG%20152%20BADANIE%20I%20USTALENIE%20ZAL%20KOREL%20DLA%20OCENY.pdf

Krawczyk B., Mackiewicz P.: Wpływ rodzaju i grubości warstw wzmocnionego podłoża na wartości przemieszczeń rejestrowanych w statycznych i dynamicznych badaniach płytą. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 15, 2, 2016, 87-102

Mackiewicz P., Krawczyk B.: Wpływ czasu oddziaływania obciążenia w badaniu VSS na identyfikowane parametry podłoża. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 14, 1, 2015, 19-29

Krawczyk B., Mackiewicz P., Szydło A.: Analiza wpływu rodzaju przeciwwagi na identyfikowalne parametry warstw konstrukcji nawierzchni oraz podłoża w badaniu VSS. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 14, 2, 2015, 143-157

Krawczyk B., Mackiewicz P.: Wpływ cyklicznych obciążeń w badaniu lekką płytą dynamiczną na identyfikowane parametry podłoża. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 14, 1, 2015, 5-17


Determination of load action ranges in static and dynamic tests of subgrades by applying rigid plates

  
Węgliński, Szymon. Determination of load action ranges in static and dynamic tests of subgrades by applying rigid plates. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 17, n. 1, p. 73-88, mar. 2018. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 27 May. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.018.005.