Roads and Bridges - Drogi i Mosty
12, 1, 2013, 31-40

Properties of concretes based on cements containing calcareous fly ash

Edmund Czopowski Mail
Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Gliwice
Beata Łaźniewska-Piekarczyk Mail
Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Gliwice
Barbara Rubińska-Jończy Mail
Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Gliwice
Janusz Szwabowski Mail
Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Gliwice

Abstract

Results of an investigation concerning properties of concretes made of eleven cements containing calcareous fly ash are shown in the paper. Similar composition of concretes, but based on cement CEM I 42.5R, was used as a frame of reference for evaluation of their properties. The investigation included testing of properties of both fresh and hardened concrete. The paper presents the test results of consistency and air content of the mix, as well as compressive strength, shrinkage, depth of penetration of water under pressure and frost resistance of 24 concretes with w/c = 0.45. The results show that the concretes based on cements containing calcareous fly ash have in most cases more beneficial properties than those based on cement CEM I 42.5R.

Keywords


calcareous fly ash, cement, concrete, frost resistance

Full Text:

PDF PDF

References


Drożdż W., Garbacik A., Dziuk D., Giergiczny Z.: Właściwości cementów portlandzkich wieloskładnikowych CEM II/B-M z udziałem popiołu lotnego wapiennego. VII Konferencja „Dni Betonu – Tradycja i Nowo- czesność”, Stowarzyszenie Producentów Betonu, Kraków, 8-10 października 2012, 493 - 502

Giergiczny Z., Garbacik A., Baran T.: Popioły lotne wapienne jako składnik pucolanowo-hydrauliczny cementów i aktywny dodatek do betonów, w: Energia i środowisko w technologiach materiałów budowlanych, ceramicznych, szklarskich i ogniotrwałych. Redakcja naukowa J. Dudy, K. Szamałka. Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole, 2010, 215 - 228

Namagga C., Atadero R.A.: Optimization of fly ash in concrete. High lime fly ash as a replacement for cement and filler material. World of Coal Ash Conference (WOCA), Lexington, USA, 4-7 May, 2009, www.flyash.info/2009/070-atadero2009.pdf


Properties of concretes based on cements containing calcareous fly ash

  
Czopowski, Edmund et al. Properties of concretes based on cements containing calcareous fly ash. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 12, n. 1, p. 31-40, feb. 2014. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 20 Apr. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.013.003.