Roads and Bridges - Drogi i Mosty
12, 2, 2013, 237-250

Evaluation of protective properties of concretes made of cements with calcareous fly ash with respect to reinforcing steel

Andrzej Śliwka Mail
Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Gliwice
Katarzyna Domagała Mail
Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Gliwice
Adam Zybura Mail
Silesian University of Technology, Faculty of Civil Engineering, Gliwice

Abstract

The studies on the protective properties of concrete made of cements containing calcareous fly ash are presented in the paper. The aim of the studies carried out by electrochemical methods was to determine the susceptibility of reinforcing steel corrosion, protected by the analysed concretes, as well as to define the rate of reinforcement corrosion installed in the loaded and cracked samples, subjected additionally to the action of chloride solution. The obtained results were compared with the values of Portland cement concrete, considered as reference. The results showed that the addition of up to 50% calcareous fly ash do not reduce the protective properties of concretes with respect to reinforcing steel, while the use of fly ash together with blast furnace slag leads to the deterioration of reinforcement.

Keywords


calcareous fly ash, corrosion current density, corrosion rate, corrosion susceptibility, electrochemical measurements

Full Text:

PDF PDF

References


Montemor M.F., Simőes A.M., Salta M.M.: Effect of fly ash on concrete reinforcement corrosion studied by EIS. Cement and Concrete Composites, 22, 3, 2000, 175 - 185

Montemor M.F., Cunha M.P., Ferreira M.G., Simőes A.M.: Corrosion behaviour of rebars in fly ash mortar exposed to carbon dioxide and chlorides. Cement and Concrete Composites, 24, 1, 2002, 45 - 53

Hossain K.M.A., Lachemi M.: Corrosion resistance and chloride diffusivity of volcanic ash blended cement mortar. Cement and Concrete Research, 34, 4, 2004, 695 - 702

Ampadu K.O., Torii K.: Chloride ingress and steel corrosion in cement mortars incorporating low-quality fly ashes. Cement and Concrete Research, 32, 6, 2002, 893 - 901

Saraswathy V., Muralidharan S., Thangavel K., Sriniva- san S.: Influence of activated fly ash on corrosion-resistance and strength of concrete. Cement and Concrete Composites, 25, 7, 2003, 673 - 680

Jiang L., Liu Z., Ye Y.: Durability of concrete incorporating large volumes of low-quality fly ash. Cement and Concrete Research, 34, 8, 2004, 1467 - 1469

Kayali O., Zhu B.: Chloride inducted reinforcement corrosion in lightweight aggregate high-strength fly ash concrete. Construction and Building Materials, 19, 4, 2005, 327 - 336

Pacewska B., Bukowska M., Wilińska I., Swat M.: Modification of the properties of concrete by a new pozzolan. A waste catalyst from the catalytic process in a fluidized bed. Cement and Concrete Research, 32, 1, 2002, 145 - 152

Brandt A.M. (red.): Zastosowanie popiołów lotnych z ko- tłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych. Studia z Zakresu Inżynierii nr 72, IPPT PAN, Warszawa, 2010

PN-86/B-01810 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Własności ochronne betonu w stosunku do stali zbrojeniowej. Badania elektrochemiczne

Wieczorek G.: Korozja zbrojenia inicjowana przez chlorki lub karbonatyzację otuliny. Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, Wrocław, 2002

Wieczorek G., Sokalska A.: Modelowanie ciekłego środowiska korozyjnego w betonach skażonych chlorkami. Ochrona przed Korozją, 5, 1977, 132 - 136

DIN 488-1:2006 Reinforcingsteels: Grades, properties, marking

PN-EN 480-14:2008 Domieszki do betonu, zaprawy

i zaczynu. Metody badań. Część 14: Oznaczanie podatności korozyjnej stali zbrojeniowej w betonie za pomocą potencjostatycznego badania elektrochemicznego

Andrade C., Alonso M.C., Gonzalez A.: An initial effort to use the corrosion rate measurements for estimating rebar durability. Corrosion rates of steel in concrete. ASTM STP 1065, Berke, Chackerand Whiting, Philadelphia, 1990, 29 - 37


Evaluation of protective properties of concretes made of cements with calcareous fly ash with respect to reinforcing steel

  
Śliwka, Andrzej; Domagała, Katarzyna; Zybura, Adam. Evaluation of protective properties of concretes made of cements with calcareous fly ash with respect to reinforcing steel. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 12, n. 2, p. 237-250 , feb. 2014. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 17 Apr. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.013.017.