Roads and Bridges - Drogi i Mosty
16, 3, 2017, 203-222

Preliminary evaluation of the alkali reactivity of crushed aggregates from glacial deposits in Northern Poland

Zdzisław Naziemiec Mail
Institute of Ceramics and Building Materials, Glass and Building Materials Divisions in Cracow, 8 Cementowa Street, 31-983 Cracow
Ewelina Pabiś-Mazgaj Mail
Institute of Ceramics and Building Materials, Glass and Building Materials Divisions in Cracow, 8 Cementowa Street, 31-983 Cracow
Published: 2017-09-30

Abstract

There is a large accumulation of gravel-sand aggregates of glacial origin in the north-eastern part of Poland. Crushed aggregates produced by crushing pebbles have particularly good quality parameters. So far the aggregates have not been precisely identified in terms of the alkali-aggregate reaction. The first step in evaluating the reactivity of aggregates is to carry out a detailed petrographic evaluation on the basis of which the reactive forms of silica can be identified. The paper presents selected results of tests carried out on the glacial crushed aggregates and a petrographic characterization of the latter, with special attention paid to the presence of the minerals which can react with sodium and potassium hydroxides.

Keywords


alkali-aggregate reactivity, glacial aggregates, reactive silica

Full Text:

PDF PDF PDF

References


PN-B-06714-47:1988 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej - Oznaczanie zawartości krzemionki rozpuszczalnej w wodorotlenku sodowym (NaOH)

PN-B-06714-46:1992 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie potencjalnej reaktywności alkalicznej metodą szybką

PN-B-06714-34:1991 Kruszywa mineralne - Badania - Oznaczanie reaktywności alkalicznej

Góralczyk S., Filipczyk M.: Aktualne badania reaktywności alkalicznej polskich kruszyw, Kruszywa Mineralne t.1. Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2017, 31-41

RILEM Recommendations for the Prevention of Damage by Alkali-Aggregate Reactions in New Concrete Structures. State-of-the-Art Report of the RILEM Technical Committee 219-ACS Vol. 17, Eds. Philip J. Nixon and Ian Sims, Springer Netherlands, 2016

AASHTO PP65-11 Standard Practice for Determining the Reactivity of Concrete Aggregates and Selecting Appropriate Measures for Preventing Deleterious Expansion in New Concrete Construction. American Association of State and Highway Transportation Officials, Washington, DC, 2011

ASTM C1260: Standard Test Method for Potential Alkali Reactivity of Aggregates (Mortar-Bar Method), ASTM International, 2014

ASTM C1293: Standard Test Method for Determination of Length Change of Concrete Due to Alkali-Silica Reaction, ASTM International, 2015

Naziemiec Z., Garbacik A., Adamski G.: Reaktywność alkaliczna krajowych kruszyw. Kruszywa Mineralne t.1, Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, Wrocław, 2017, 123-132

PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Metody pobierania próbek

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczo- nych do ruchu

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 933-1:2012 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie składu ziarnowego - Metoda przesiewania

PN-EN 1097-6:2013 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 6: Oznaczanie gęstości ziarn i nasiąkliwości

PN-EN 1367-1:2007 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 1: Oznaczanie mrozoodporności

PN EN 1367-6:2008 Badania właściwości cieplnych i odporności kruszyw na działanie czynników atmosferycznych - Część 6: Mrozoodporność w obecności soli

PN-EN 1097-2:2000 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 2: Metody oznaczania odporności na rozdrabnianie

PN-EN 1097-1:2011 Badania mechanicznych i fizycznych właściwości kruszyw - Część 1: Oznaczanie odporności na ścieranie (mikro-Deval)

PN-EN 933-5:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw - Oznaczanie procentowej zawartości ziarn o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych

RILEM Recommended Test Method: AAR-1.1 - Detection of Potential Alkali-Reactivity - Part 1: Petrographic Examination Method. State-of-the-Art Report of the RILEM Technical Committee 219-ACS Vol. 17, Eds. Philip J. Nixon and Ian Sims, Springer Netherlands, 2016

ASTM C295 Standard Guide for Petrographic Examination of Aggregates for Concrete, ASTM International, 2012

PN-EN 932-3/1999/A1:2004 Badania podstawowych właściwości kruszyw - Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Broekmans M.A.T.M.: Structural properties of quartz and their potential role for ASR. Materials Characterization, 53, 2-4, 2004, 129-140

Locati F., Marfil S., Baldo E.: Effect of ductile deformation of quartz-bearing rocks on the alkali-silica reaction. Engineering geology, 116, 1-2, 2010, 117-128

Fernandes I., dos Anjos Riberio M., Matins H.C.B., Noronha F., Soares D., Santos Silva A., Broekmans M.A.T.M., Sims I.: To be or not to be... Alkali Reactive. A challenge for the petrographic method, 15th International Conference on Alkali-Aggregates Reaction, Sao-Paulo, Brazil, 2016

Ramos V., Fernandes I., Santos Silva A., Soares D., Furnier B., Leal S., Noronha F.: Assessment of the potential reactivity of granitic rocks - Petrography and expansion tests. Cement and Concrete Research, 86, 2016, 63-77

Alaejos P., Lanza V.: Influence of equivalent reactive quartz content on expansion due to alkali silica reaction. Cement and Concrete Reaearch, 42, 1. 2012, 99-104

Berube M.A., Duchesne J., Dorion J.F., Rivest M.: Laboratory assessment of alkali contribution by aggregates to concrete and application to concrete structure affected by alkali-silica reactivity. Cement and Concrete Research, 32, 8, 2002, 1215-1227

Constantiner D., Diamond S.: Alkali release from feldspars into pore solutions. Cement and Concrete Research, 33, 4, 2003, 549-554

Yujiang W., Min D., Mingshu T.: Alkali release from aggregate and the effect on AAR expansion. Materials and Structures, 41, 2008, 159-171

Owsiak Z.: Korozja wewnętrzna betonu. Politechnika Świętokrzyska, M66, Kielce 2015, 73-78

Czubala P., Gałązka D., Górska M.: Eratyki przewodnie w glinach morenowych Polski. Przegląd Geologiczny, 54, 4. 2006, 352-362

Górska-Zabielska M.: Obszary macierzyste skandynawskich eratyków przewodnich osadów ostatniego zlodowacenia północno-zachodniej i północno-wschodnich Niemiec. Geologos, 14, 2, 2008, 55-73

Manecki A., Makuszyński M.: Przewodnik do petrografii. AGH Uczelniane wydawnictwo naukowo-dydaktyczne, 2008


Preliminary evaluation of the alkali reactivity of crushed aggregates from glacial deposits in Northern Poland

  
Naziemiec, Zdzisław; Pabiś-Mazgaj, Ewelina. Preliminary evaluation of the alkali reactivity of crushed aggregates from glacial deposits in Northern Poland. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 16, n. 3, p. 203-222, sep. 2017. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 29 May. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.017.014.