Roads and Bridges - Drogi i Mosty
16, 2, 2017, 147-158

Classification of the modernized DMS-65 folded bridge structure according to STANAG 2021 requirements

Ryszard Chmielewski Mail
Military University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geodesy, 2 Gen. S. Kaliskiego Street, 00-908 Warsaw
Andrzej Wolniewicz Mail
Military University of Technology, Faculty of Civil Engineering and Geodesy, 2 Gen. S. Kaliskiego Street, 00-908 Warsaw
Published: 2017-06-30

Abstract

The paper attempts to establish procedures connected to the application of STANAG 2021 ENRG standardization agreement requirements in order to determine the load-bearing capacity of the DMS-65 folded bridge, which is part of the equipment inventory of the Polish Army. Giving the selected span constructions of a folded bridge their corresponding military classification numbers, in accordance with the STANAG 2021 requirements, provides an indication of their applicability in NATO military operations. Hypothetical vehicles of MLC class 50, 60, 70 and 80 were chosen as the load in order to classify the selected construction variants according to the specified procedure. The structure's utility features, such as platform width, were seen as a limitation in the selection of loading class in relation to the structure of a span.

Keywords


folded bridges, standardization agreement STANAG 2021, structural load-bearing capacity

Full Text:

PDF PDF

References


Umowa standaryzacyjna NATO - STANAG 2021 Wojskowe obliczenia mostów, promów, tratw i pojazdów

Rymsza J.: Nośność drogowych obiektów mostowych przy obciążeniu pojazdami wojskowymi. IBDiM, Seria S nr 68, Warszawa, 2012

Białobrzeski T.: Mosty składane. WKŁ, Warszawa, 1978

Ministerstwo Obrony Narodowej - Szefostwo Służby Komunikacji Wojskowej, Drogowy most składany DMS-65. Budowa i eksploatacja. Szefostwo Komunikacji 135/79, Warszawa, 1981

Marszałek J. i in.: Sprawozdanie z pracy PBU 305/WAT/2005 „Projekt koncepcyjny poszerzenia jezdni drogowego mostu składanego DMS-65 do 6,20 m”. WAT, Warszawa, 2005

Zarządzenie Nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 w sprawie wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych w ciągach dróg publicznych

NATO Standardization Agreemens STANAG 2010 Military Load Classification Markings (Oznaczenia woj- skowej klasyfikacji obciążeń), ED. 6, 2004

Lenner R., Keuser M., Sykora M.: Safety Concept and Partial Factors for Assessment under Military Loading. Advances in Military Technology, 9, 2, 2014, 5-19

MacDonald, Andrew J.: Applying Probabilistic Methods to the NATO Military Load Classification System for Bridges. Electronic Thesis and Dissertation Repository, Paper 2570, 2014

PN-85/S-10030:1985 Obiekty mostowe. Obciążenia

Mondel A., Falkowski M.: Konstrukcje drogowych mostów składanych. Zeszyty Naukowe WSOWL, 174, 4, 2014, 118-130

Glaser L.A.: Constructability Testing of Folded Plate Girders. MSc Thesis, University of Nebraska - Lincoln, United States, 2010

Sit Man Hou: Field and Analytical Studies of the First Folded Plate Girder Bridge. University of Massachusetts - Amherst, Master Thesis, Paper 46, 2014

Sachithanantham P., Anburaj Ebenezar D.: Analysis of Folded Plate Box Girder Bridges Using Ansys. International Journal of Technology in Computer Science & Engineering, 2, 2, 2015, 165-174

Thomas G.R., Sia B.J.: A Rapidly Deployable Bridge System. American Society of Civil Engineers, Proceedings of Structures Congress 2013, Vol. 1, Pittsburgh, Pennsylvania, United States, 656-667

Duchaczek A., Mańko Z.: Application of the numerical methods to assessment of the fatigue life of steel military bridges. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 13, 1, 2014, 23-32

Benda M.: End of the bridge for temporary bridge construction MS set - proposal. 20 Medzinárodná vedecká konferencia “Riešenie krízových situácií všpecifickom prostredí”. Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU, Žilina, Czech Republic, 2015, 43-50

Kamyk Z., Szelka J.: Pokonywanie przeszkód terenowych za pomocą wojskowych konstrukcji składanych, w: Wybrane problemy budownictwa. Wydawnictwo Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, Bydgoszcz, 2015, 273-280

Szelka J., Kamyk Z.: Możliwości wykorzystania wojskowego sprzętu przeprawowo-mostowego w sytuacjach kryzysowych. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska, 19, 2015, 249-260


Classification of the modernized DMS-65 folded bridge structure according to STANAG 2021 requirements

  
Chmielewski, Ryszard; Wolniewicz, Andrzej. Classification of the modernized DMS-65 folded bridge structure according to STANAG 2021 requirements. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 16, n. 2, p. 147-158, jun. 2017. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 27 Feb. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.017.010.