Roads and Bridges - Drogi i Mosty
12, 3, 2013, 317-330

Dynamic load tests of access ramp to Rędziński Bridge in Wrocław

Jarosław Zwolski Mail
Wrocław University of Technology, Institute of Civil Engineering
Jan Bień Mail
Wrocław University of Technology, Institute of Civil Engineering
Mieszko Kużawa Mail
Wrocław University of Technology, Institute of Civil Engineering
Paweł Rawa Mail
Wrocław University of Technology, Institute of Civil Engineering

Abstract

Dynamic load tests performed before commissioning a bridge generally have three main goals: to determine the response of tested structures to dynamic loads, to define the dynamic characteristics of the bridge used in the assessment of its condition changes during the operation and to optimize design methods by using the results of experimental studies. In this paper the main attention was focused on the use of experimental data to determine the Dynamic Amplification Factors (DAF) for concrete box girders and deck directly loaded by road vehicles. Applied methodology of dynamic tests of the Rędziński Bridge access ramp as well as the procedure of DAF calculation are presented. Results of experimental tests are compared with recommendations of design codes and improved procedure of DAF calculation for concrete box girders of road bridges is proposed.

Keywords


access ramp, bridge, Dynamic Amplification Factor (DAF)

Full Text:

PDF PDF

References


Biliszczuk J. i in.: Most Rędziński w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Inżynieria i Budownictwo, 68, 2, 2012, 63-69

Bień J., Kużawa M., Kamiński T., Rawa P., Zwolski J.: Badania podwieszonego mostu Rędzińskiego przez Odrę w ciągu Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Inżynieria i Budownictwo, 68, 2, 2012, 80-84

Bień J., Kamiński T., Kużawa M.: Doświadczalna weryfikacja modeli obliczeniowych estakad dojazdowych do mostu Rędzińskiego we Wrocławiu. Inżynieria i Budownictwo, 68, 2, 2012, 107-111

PN-89/S-10050 Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania i badania

PN-S-10040 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania i badania

Zalecenia dotyczące wykonywania badań pod próbnym obciążeniem drogowych obiektów mostowych. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Zarządzenie Nr 35, Warszawa, 2008

Fryba L., Pirner M.: Load tests and modal analysis of bridges. Engineering Structures, 23, 1, 2001, 102-109

Catbas F.N., Ciloglu S.K., Grimmelsman K., Pan Q., Pervizpour M., Aktan A.E.: Limitations in the Structural Identification of Long-Span Bridges. International Workshop on Structural Health Monitoring of Bridges and Colloquium on Bridge Vibration, Task Committee of Japan Society of Civil Engineers on Bridge Vibration Monitoring and its Standardization, Kitami, Japonia, 2003

Cunha A., Caetano E.: Dynamic Testing of Bridges in the Context of High Speed Railway Traffic. Workshop “Bridges for high-speed railways”, FEUP, Porto, Portugalia, 2004, 265-287

MATLAB® The Language of Technical Computing. Podręcznik użytkownika, Mathworks, 2001

PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. Obciążenia


Dynamic load tests of access ramp to Rędziński Bridge in Wrocław

  
Zwolski, Jarosław et al. Dynamic load tests of access ramp to Rędziński Bridge in Wrocław. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 12, n. 3, p. 317-330, feb. 2013. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 29 Nov. 2023. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.013.021.