Roads and Bridges - Drogi i Mosty
15, 3, 2016, 231-244

Economic and social aspects of long-term operation of the longest road bridge in Poland - of temporary structure

Marek Mistewicz Mail
Road and Bridge Research Institute, 3 Instytutowa St., 03-302 Warsaw
Published: 2016-09-21

Abstract

The paper describes the history of the road bridge over the Vistula river in Wyszogród between the years 1916 and 1999. Originally built in 1916 the bridge was destroyed two times during the Second World War, then reconstructed and adopted several times before and after the war, as well as rehabilitated after collapses caused by ice drifts and fire. There were seven types of the analysed temporary bridge, including two floating ones and five superstructures supported on wooden piers, which are mentioned in the paper. Keeping the bridge in operation was costly and hence opinions that it was maintained generally for social and military reasons. An ex post cost-benefit analysis was carried out for the reconstruction of the temporary bridge after the collapse in 1993 and it showed that keeping in place the temporary bridge was a cost-efficient option even when compared to the new construction in 1999.

Keywords


cost-benefit analysis (CBA), history of technology, structural disasters, temporary bridge

Full Text:

PDF PDF PDF PDF

References


Hubl L.: Most na Wiśle w Wyszogrodzie. Wiadomości Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych, 4, 37, 1930, 3-11

Skwierczyński S.: Przebudowa mostu na rz. Wiśle w Wyszogrodzie, a także mostów w Płocku i Włocławku. Wiadomości Stowarzyszenia Członków Polskich Kongresów Drogowych, 4, 37, 1930, 11-20

Bielecki Z., Gutkiewicz B.: Most w Wyszogrodzie przez Wisłę – najdłuższy most tymczasowy w Europie. Drogownictwo, XLIX, 7, 1994, 159-161

Bielecki Z., Gutkiewicz B.: Monografia mostu tymczasowego przez rzekę Wisłę w Wyszogrodzie. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa, 1994

Mistewicz M.: Road Bridges in Poland. Mosty drogowe w Polsce. Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych, Warszawa, 1991

Mistewicz M.: Wspomnienia z odbudowy mostu przez Wisłę w Wyszogrodzie odnalezione pod Nowym Jorkiem. Drogownictwo, LXIX, 7-8, 2014, 266-269

Mistewicz M.: Historia powojennego mostu przez Wisłę w Wyszogrodzie. Drogownictwo, LXIX, 2, 2014, 60-67

Mistewicz M.: Most przez Wisłę w Wyszogrodzie w latach 1939-1942. Drogownictwo, LXIX, 4, 2014, 130-136

Chrostowska H. i in.: Ocena efektywności ekonomicznej zadania inwestycyjnego „Budowa mostu stałego przez Wisłę w miejscowości Wyszogród” Wersja II. IBDiM, Samodzielna Pracownia Ekonomiki Dróg i Mostów, Warszawa, 1993

Poland - Roads Project. World Bank, Washington, DC, 1993, http://documents.worldbank.org/curated/en/1993/02/733215/poland-roads-project, 13.07.2016

Poland - Roads Project. World Bank, Washington, DC, 1991 http://documents.worldbank.org/curated/en/2001/02/1000504/poland-roads-project, 13.07.2016

Ruch Drogowy 1990. Biuro Projektowo-Badawcze Dróg i Mostów Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o., Warszawa 1992

Chrostowska H. i in.: Tymczasowa instrukcja oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych. IBDiM, Samodzielna Pracownia Ekonomiki Dróg i Mostów, Warszawa, 1993

Jaździk-Osmólska A.: Pandora - Metoda wyceny społecznych kosztów zdarzeń drogowych w Polsce. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, 14, 2, 2015, 133-142

Leszczyńska C.: Zarys historii polskiej bankowości centralnej. Narodowy Bank Polski, Warszawa, 2010


Economic and social aspects of long-term operation of the longest road bridge in Poland - of temporary structure

  
Mistewicz, Marek. Economic and social aspects of long-term operation of the longest road bridge in Poland - of temporary structure. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 15, n. 3, p. 231-244, sep. 2016. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 22 Apr. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.016.015.