Roads and Bridges - Drogi i Mosty
8, 2, 2009, 5-31

Construction and strengthening of road slopes

Marian Głażewski Mail
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa
Konrad Piechowicz Mail
Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, Warszawa
Published: 2016-02-04

Abstract

Construction of roads by passes and express roads drastically impacts natural environment. All of road earth constructions, especially road slopes, are exposed to the process of surface erosion during construction and then operation. Elimination of erosion effects takes up about 20% of earth work total cost. That is why the effective protection of slope surface against negative impact of denudation factors is very important. In the paper the methods of slope reinforcement in earth constructions, especially applying natural methods, are presented. Together with road earthworks, technical and biological reinforcement of shoulders must be made, and vegetation of grass on the slopes should be developed up to three-leaf stage. Also pratotechnic works (seedind, fertilization, mowing) should be done regularly.

Full Text:

PDF

References


Coopin N.J., Richards I.G.: Use of Vegetation in Civil Engineering. CIRIA - Butterworths, Londyn 1990

Begemann W., Schiechtl H.M.: Inżynieria ekologiczna w budownictwie wodnymi ziemnym. Wydawnictwo Arkady, Warszawa 1999

Głażewski M.: Hydroobsiew jako metoda ochrony przeciwerozyjnej pochyłych powierzchni utworów antropogenicznych. Rozprawa doktorska, IBMER, nr bibl. XXVIII/771, Warszawa 2003

Makowski J.: Geotechniczne zasady projektowania skarp. Przegląd Kolejowy Drogowy nr 4/1976

Głażewski M, Ziaja W.: Przygotowanie skarp do zadarnienia: Drogownictwo, nr 3/92

Morgan R.P.C.: Soil erosion and conservation. Longman Scientific and Technical, New York 1991

Jewgieniew I.E., Sawin W.W.: Zaszczita prirodnoj sredy pri stroitelstwie i soderżani awtomobilnych dorog. Wyd. Transport, Moskwa 1989

Toepfer A.C.: Herstellung von Gelandeeinschnitten und Böschungen. Ernst & Sohn Wydanie V cz.2, Berlin 1996

Ziaja W.: Dobór traw i roślin do obsiewów pasa drogowego. Drogownictwo nr 1/1993

Dzierżawski K, Głażewski M, Makowski J.: Ingenieurbiologische Bepflanzung der Böschungen - Dynamische Hydrosaat mit Anwendung der Abwasserablagerungen. Prace Instytutu Badawczego Dróg i Mostów, nr 1/90

Wytyczne projektowania dróg I i II klasy technicznej. GDDP. Opr. Transprojekt-Kraków, 1995

Begemann W, Schiechtl H.M.: Ingenieur Biologie. Handbuch zum Okologischen Wasser der Erdbau. Bauverlag GmbH, Wies und Berlin 1999

Głażewski M.: Badania procesów erozji wodnej skarp budowli ziemnych. Drogi i Mosty, nr 2/2005

Głażewski M.: Wznoszenie, formowanie, zagęszczenie, plantowanie przypór budowli ziemnych oraz naddatków skarp. Seminarium „Inżynieria wznoszenia budowli ziemnych oraz zabezpieczenia techniczno-biologiczne skarp”. Energopomiar, Gliwice 2003

Głażewski M., Kalotka J.: Hydrodynamic seeding with the use of sewage sludge and fly-ash for slope protection. International symposium „Slope Stability Engineering”, IS-Shikoku/Japan. A.A. Balkema, Rotterdam/Bookfield, 1999


Construction and strengthening of road slopes

  
Głażewski, Marian; Piechowicz, Konrad. Construction and strengthening of road slopes. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 8, n. 2, p. 5-31, feb. 2016. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 22 Apr. 2024.