Roads and Bridges - Drogi i Mosty
8, 1, 2009, 13-39

Experimental analysis of stiffness of pre-tensioned concrete bridge beams

Juliusz Cieśla Mail
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
Mirosław Biskup Mail
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Filia w Kielcach
Marian Skawiński Mail
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Filia w Kielcach
Published: 2016-02-02

Abstract

Experimental analysis of stiffness of the pre-tensioned concrete bridge beams is a main object of the paper. The tests have been performed in two stages. In the first stage, on the test bed the concrete pre-tensioned beams have been tested up to cracking moment, and in the second stage - composite girders, with the same beams and reinforced concrete on the top, have been tested up to failure. It has been taken into account the real property of concrete in pre-tensioned beams and in placed in situ reinforced concrete. In the analysis the load - deflection curves, load - curvature relation and the reduced modulus of elasticity have been used. As a result of comparative analysis it has been established, that the reduced modulus of elasticity is a good tool for assessment of moment of decompression and prediction cracks in prestressed concrete beam before conformation of cracks, as well as evaluation of degree of plasticity of materials in tested girders in the state just before failure. We may also use the reduced modulus of elasticity for the assessment of prestressing force in prestressed concrete beams.

Full Text:

PDF

References


Cieśla J.: Assessment of the safety of post-tensioned concrete bridges by comparative analysis. FIP Symposium on post-tensioned structures, London 1996

Wierzbicki W.: Mechanika budowli. Akademicka Spółdzielnia Wydawnicza w Warszawie, 1949

Cieśla J., Skawiński M., Biskup M.: Badania weryfikacyjne strunobetonowej belki mostowej T27. LI Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2005

Ciesla J., Lagoda M., Olaszek P.: Special tests of two post-tensioned concrete viaducts. International Conference IABMAS, Seul 2008

Ajdukiewicz A., Mames J.: Konstrukcje z betonu sprężonego. Polski Cement, Kraków 2004

Ajdukiewicz A., Kliszczewicz A., Węglorz M.: Badania strunobetonowych płyt otworowych. LII Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2006

Pawlikowski J.: Związki konstytutywne w analizie prętowych konstrukcji żelbetowych. Wydawnictwa ITB, Warszawa 1991

Cieśla J., Skawiński M., Biskup M.: Ocena stanu sprężenia eksploatowanych przęseł mostów betonowych na podstawie próbnego obciążenia. XLIX Konferencja Naukowa KILiW PAN i KN PZITB, Krynica 2003

Cieśla J., Skawiński M., Biskup M.: Eksperymentalna ocena sztywności strunobetonowych dźwigarów mostowych przed zarysowaniem. PAN Komitet Inżynierii Lądowej i Wodnej, Problemy Naukowo - Badawcze Budownictwa; Tom VI – Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2008


Experimental analysis of stiffness of pre-tensioned concrete bridge beams

  
Cieśla, Juliusz; Biskup, Mirosław; Skawiński, Marian. Experimental analysis of stiffness of pre-tensioned concrete bridge beams. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 13-39, feb. 2016. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 27 Feb. 2024.