Roads and Bridges - Drogi i Mosty
8, 1, 2009, 5-11

In memory of Stanisław Paweł Glinicki Ph.D., C.E.

Jan Pachowski Mail
Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa
Published: 2016-02-02

Abstract

Wspomnienie o zmarłym w dniu 25 listopada 2008 r. docencie dr inż. Stanisławie Pawle Glinickim zasłużonym inżynierze budownictwa lądowego i pionierze w organizowaniu Wydziału Budownictwa Politechniki Białostockiej oraz wieloletnim pracownik naukowym, pełniącym kierownicze funkcje na tym wydziale. Od 2002 do 2008 roku był on członkiem Zespołu Redakcyjnego kwartalnika „Drogi i Mosty”, wydawanego przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Warszawie.

Full Text:

PDF

In memory of Stanisław Paweł Glinicki Ph.D., C.E.

  
Pachowski, Jan. In memory of Stanisław Paweł Glinicki Ph.D., C.E.. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 8, n. 1, p. 5-11, feb. 2016. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 22 Feb. 2024.