Roads and Bridges - Drogi i Mosty
13, 1, 2014, 49-67

The influence of the age of concretes with FBC fly ash or metakaolinite additives on their strength properties

Janusz Konkol Mail
Rzeszow University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture
Grzegorz Prokopski Mail
Rzeszow University of Technology, Faculty of Civil and Environmental Engineering and Architecture

Abstract

An influence of the age of concretes modified with addition of activated fluidized bed combustion (FBC) fly ash (fluidal ash - FL) or metakaolinite (MK) on their compressive strength fc, fracture toughness KIcS and Young's modulus E is determined in the paper. The additives were used as equivalents of part of cement. The performance effectiveness of both additives as substitutes of part of concrete is compared. The investigations were conducted after 28, 90 and 180 days of concrete curing. The functions for calculation of investigated mechanical properties of concretes (fc, KIcS and E) after 28, 90 and 180 days of hardening are given. Statistically significant influence of the concrete age and the change of its composition on the investigated mechanical properties (fc, KIcS and E) was shown. An increase in all the investigated parameters values (fc, KIcS and E) with the decrease in the water/binder ratio and diversified influence of the additive content change with respect to the age of the concrete was observed. It was found that the biggest increment of the values of investigated parameters occurs after 28 days of curing in relation to the results of 90 and 180 days concrete. A model enabling prediction of compressive strength fc of the concrete modified by mechanically activated FCB fly ash or metakaolinite with respect to its composition and age, was created.

Keywords


age of concrete, compressive strength, concrete, elastic modulus, fluidal ash, fracture toughness, metakaolinite

Full Text:

PDF PDF PDF

References


Giergiczny Z., Małolepszy J., Szwabowski J., Śliwiński J.: Cementy z dodatkami mineralnymi w technologii betonów nowej generacji. Wydawnictwo Instytut Śląski, Opole, 2002

Praca zbiorowa pod redakcją A.M. Brandta: Zastosowanie popiołów lotnych z kotłów fluidalnych w betonach konstrukcyjnych. IPPT PAN, KILiW, Studia z zakresu inżynierii, 72, Warszawa 2010

Marks M., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Glinicki M.A.: Automatic categorization of chloride migration into concrete modified with CFBC ash. Computers and Concrete, 9, 5, 2012, 393 - 405

Marks M., Jóźwiak-Niedźwiedzka D., Glinicki M.A., Olek J., Marks M.: Assessment of scaling durability of concrete with CFBC ash by automatic classification rules. Journal of Materials in Civil Engineering, 24, 7, 2012, 860 - 867

Glinicki M.A., Zieliński M.: Frost salt scaling resistance of concrete containing CFBC fly ash. Materials and Structures, 42, 7, 2009, 993 - 1002

Konkol J., Prokopski G.: Morfologia przełomu oraz odporność na pękanie betonów modyfikowanych dodatkiem popiołu fluidalnego lub metakaolinitu. Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej, Seria Budownictwo i Inżynieria Środowiska, 58, 3/11/III, 2011, 321 - 330

Jones T.R.: Metakaolin as a pozzolanic addition to concrete, in “Structure and Performance of Cements” (editors: J. Bensted, P. Barnes). Spoon Press, London, New York, 2002

Kostuch J.A., Walters G.V., Jones T.R.: High performance concrete incorporating metakaolin - a review. Proc. of International Conference Concrete 2000 - Economic and Durable Construction, University of Dundee, 2, 1993, 1799 - 1811

Poon C.S., Kou S.C., Lam L.: Compressive strength, chloride diffusivity and pore structure of high performance metakaolin and silica fume concrete. Construction and Building Materials, 20, 10, 2006, 858 - 865

Wala D., Rosiek G.: Minerały ilaste jako dodatek pucolanowy do cementów hydraulicznych. Cement Wapno Beton, VIII/LXX, 1, 2003, 27 - 33

Wild S., Khatib J.M.: Portlandite consumption in metakaolin cement pastes and mortars. Cement and Concrete Research, 27, 1, 1997, 137 - 146

Cassagnabere F., Escadeillas G., Mouret M.: Study of the reactivity of cement/metakaolin binders at early age for specific use in steam cured precast concrete. Construction and Building Materials, 23, 2, 2009, 755 - 784

Jarominiak A., Michalak E.: Metakaolin – nowy dodatek doskonalący cechy betonu cementowego. Inżynieria i Budownictwo, 55, 2, 1999, 85 - 88

Mansour M.S., Abadlia M.T., Jauberthie R., Messaoudene I.: Metakaolin jako dodatek pucolanowy modyfikujący właściwości zapraw. Cement Wapno Beton, XVII/LXXIX, 2, 2012, 102 - 108

Parande A.K., Ramesh Babu B., Aswin Karthik M., Deepak Kumaar K.K., Palaniswamy N.: Study on strength and corrosion performance for steel embedded in metakaolin blended concrete/mortar. Construction and Building Materials, 22, 3, 2008, 127 - 134

Furtak K., Śliwiński J.: Materiały budowlane w mostownictwie. WKŁ, Warszawa, 2004

Konkol J.: Wprowadzenie do praktycznego planowania eksperymentu. StatSoft Polska, 2008, 43 - 58, http://www.statsoft.pl/czytelnia/artykuly/Wprowadzenie_ do_praktycznego.pdf

Determination of fracture parameters (and ) of plain concrete using three-point bend tests. RILEM Draft Recommendations, TC 89 - FMT Fracture Mechanics of Concrete Test Methods, Materials and Structures, 23, 138, 1990, 457 - 460

Prokopski G.: Mechanika pękania betonów cementowych. Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2009


The influence of the age of concretes with FBC fly ash or metakaolinite additives on their strength properties

  
Konkol, Janusz; Prokopski, Grzegorz. The influence of the age of concretes with FBC fly ash or metakaolinite additives on their strength properties. Roads and Bridges - Drogi i Mosty, [S.l.], v. 13, n. 1, p. 49-67 , feb. 2014. ISSN 2449-769X. Available at: <>. Date accessed: 20 Apr. 2024. doi:http://dx.doi.org/10.7409/rabdim.014.004.